facebook

Рандал БЕЙКЪР

Рандал БЕЙКЪР

Удостоен на 18 октомври 2005 г. със званието "Почетен професор на Нов български университет" за принос към Центъра по публична администрация и развитието на Нов български университет. 


Проф. Бейкър произнася академична лекция “Нуждата от либерално образование”.


Проф. Бейкър е учен и общественик, който преподава като гост-лектор в повече от 60 университета по целия свят в бакалавърски и магистърски програми, свързани с областите екология, международни отношения, външна политика и мениджмънт. Член е на Амнести интернешънъл, Ротари интернешънъл, Международния институт по административни науки. От 1969 г. преподава "Екология и изследване на развитието" в Университета в Норич (Великобритания), а в периода 1975-1978 е Декан на Училището по науки за развитието на същия университет. През 1977 г. става Президент на Норфолкския клон на Географската асоциация. Работи в Учредителния комитет на създадения по инициатива на американския президент Американски университет в Русия, консултант на много магистърски програми в Канада, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Македония, основно в областта на публичната администрация. От 1985 г. е директор на Международните програми и преподавател в Училището по обществени науки и опазване на околната среда в Университета на щата Индиана (САЩ). Основен консултант на магистърските програми по Публична администрация и Бизнес администрация в Нов български университет, помага и в създаването на магистърските програми по Когнитивна наука и Клинична и социална работа.