facebook

Комисия по качеството

komisia-kachestvo_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Председател:

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

заместник-ректор по качеството и акредитацията и творческата дейност
преподавател „Администрация и управление“,ФБО

 

Зам.-председател:

доц. д-р Кристиян Постаджиян

заместник-ректор по учебната дейност,
преподавател „Театрално и филмово изкуство“, МФ

 

Членове:

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

и.д. заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност,
преподавател „Право“, МФ

 

проф. д-р Христо Тодоров

член на Настоятелството на НБУ,
преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

 

проф. д-р Георги Арнаудов

преподавател „Музикално изкуство“, БФ

 

проф. Петя Александрова, д.н. 

преподавател „Театрално и филмово изкуство“, БФ

 

проф. д-р Пламен Цветков 

преподавател „Комуникационна и компютърна техника“, ФБО

 

доц. д-р Галина Сачанска 

преподавател „Биологически науки“, ФДЕНО 

 

доц. д-р Илиян Боянов 

преподавател „История и археология“, БФ 

 

доц. д-р Надежда Димова

преподавател „Икономика“, БФ 

  

доц. д-р Ралица Мирчева

преподавател „Изобразително изкуство“, ФБО 

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров

преподавател „Теория на изкуството“, БО

 

гл. ас. д-р Иво Попиванов

преподавател „Психология“, ФБО

 

Секретар:

Ивелина Вутова, специалист в отдел „Научно-изследователска дейност“