facebook

Други специализирани учебни зали

 

  

305 Специализирана учебна зала по икономика и електронна търговия, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 50 места. Оборудвана е с интерактивна дъска, мултимедиен проектор, компютърни конфигурации Intel Core i3; MHZ: 3100; RAM:8192; HDD: 500 GB; ROM: DVD-RW; -монитор: Lenovo 22 със специализиран софтуер, дарени от инвестиционния посредник DeltaStock.

 

502 Специализирана учебна зала по моден дизайн, корпус 2, етаж 5

Залата разполага с 15 места. Оборудвана е с прави шевни машини, оверлог, мултимедиен проектор, екран, бяла дъска.

  

507 Специализирана учебна зала – Ателие по текстил, корпус 2, етаж 5

Залата разполага с 15 места. Оборудвана е с компютър, мултимедиен проектор, маса за гладене, ютия, сешоари, газов бренер и др.

  

зала С1/17 - СУЗ Лаборатория по химия, корпус 1


Залата разполага с 10 места. Оборудвана е със специализирана апаратура и консумативи за упражнения по химия, презентационна и компютърна техника, бяла дъска.
Отговорник: доц. д-р Вилма Стоянова
e-mail: vpetkova@nbu.bg

 

508 Специализирана учебна театрална зала, корпус 1, етаж 5

 

Учебният театър е с голяма сцена, проектирана за професионални сценични изпълнения. Театърът разполага с гримьорни, задкулисни пространства и 48 места за публиката. В него се провеждат театралните и музикалните курсове в Университета, както и учебни спектакли. Залата е оборудвана с компютър, мултимедиен проектор, електрически екран, сценично осветление и др.

 

115 Специализирана учебна зала – Лаборатория за експериментални изследвания на рисковете и сигурността, корпус 2, етаж 1

 

 
Залата разполага с 30 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, бяла дъска, екран, както и специализирана техника.

 

504 Специализирана учебна зала за рисуване, корпус 2, етаж 5

Залата разполага с 25 работни места. Оборудвана е със стативи, стелажи за картини, постамент и параван за моделите, специални шкафове за гипсови отливки и скулптори, както и с компютър, мултимедиен проектор, екран.

 

505 Специализирана учебна зала по архитектура, корпус 2, етаж 5

Залата разполага с 25 места. Оборудвана е с компютърна техника, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска, както и специализиран софтуер.

 

506 Специализирана учебна зала по архитектура, корус 2, етаж 5

Залата разполага с 15 места. Оборудвана е с компютърна техника, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска, както и със специализиран софтуер.

 

617 Специализирана учебна зала по телекомуникации, корпус 2, етаж 6

Залата разполага с 10 компютъризирани работни места. Оборудвана е с персонални десктоп компютри Intel Core 2 Duo. Разполага също така със специализирано оборудване към всяко от работните места: електроизмервателна техника, осцилоскопи, спектроанализатори, компютърно базирани обучителни модули ELVIS II+, система за измерване и анализ на електромагнитни полета NARDA SRM 3006, антенно-фидерна техника, модулатори, видеокамера, радио и ТВ приемници и др.

 

618 Специализирана учебна зала по телекомуникации, корпус 2, етаж 6

Залата разполага с 8 компютъризирани работни места. Оборудвана е с 8 лаптопа, всеки от тях с две операционни системи и със специализирана телекомуникационна техника по мрежови структури, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.
В залата е изградено структурно окабеляване с възможности за управляема четириканална връзка на терминали към прилежащия сървърен шкаф. В сървърния шкаф има монтирани: 2 сървъра, две телефонни централи и мрежово свързващо оборудване (рутери и суичове, с поддръжка на VoIP).

 

701 Специализирана учебна зала по телекомуникации, корпус 2, етаж 7

Залата разполага с 15 компютъризирани работни места. Оборудвана е с персонални десктоп компютри Intel Core 2 Duo (MHZ: 2330; RAM: 2048; HDD: 320 GB; ROM: DVD-RW; монитор: LG 19), мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска. В залата е изградено структурно окабеляване с възможности за управляема двуканална връзка на терминали към всеки от сървърните шкафове в прилежащото сървърно помещение. В сървърните шкафове има монтирани: два сървъра, три телефонни централи и мрежово оборудване (рутери и суичове, вкл. с поддръжка на VoIP и IPv6), осигурени чрез модул за непрекъсваемо токозахранване (UPS). Изграден е и сървърен пул за обучение по виртуализация и облачни услуги (Cloud Computing) и др. Предвижда се свързване и към 2 учебни мобилни базови станции (2G GSM и 3G UMTS).

 

702 Специализирана учебна зала – ИТ студио, корпус 2, етаж 7

Залата разполага с 18 компютърни и 20 семинарни места. Оборудвана е с две графични станции с възможност за 3D визуализация: специализирано работно място за фотореалистична графика и анимация и стереоскопична визуализация, както и със специализирано работно място за мултимедия, видео- и аудиомонтаж, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска, телевизор с 3D очила и др.

 

704 Специализирана учебна зала по архитектура Арх&УрБан, корпус 2, етаж 7

Разполага с 15 работни места. Залата е специализирана за провеждане на курсове по художествено проектиране и дизайн на жилищни пространства, сгради и комплекси. Оборудвана е с компютърна техника, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска, както и със специализиран софтуер.

 

705 Специализирана учебна зала по архитектура Еко&Арх, корпус 2, етаж 7

Залата разполага с 15 места. Специализирана е за провеждане на курсове по художествено проектиране и дизайн на жилищни пространства, сгради и комплекси. Оборудвана е с компютърна техника, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска, както и със специализиран софтуер.

 

800 Специализирана учебна зала – Ателие по живопис, корпус 2, етаж 8

Залата разполага с 25 места. Оборудвана е с компютърна техника, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска и стативи. Към залата работи Ателие за грундиране и рамкиране.