facebook

Студентски труд и стаж

trud-i-staj_1050x399_crop_478b24840a

 

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в Университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски център (корпус 1, централно фоайе).


Необходимите документи за кандидатстване са:


Подборът на студентите се извършва по документи и с интервю. Заплащането е почасово.

Условията за кандидатстване са:

  • Успехът при кандидатстване или от последния семестър в НБУ да е нe по-нисък от „много добър“ (4,50);
  • Кандидатът да се е записал за актуалния семестър;
  • Студентът да не получава стипендия от НБУ.  

 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПОЧАСОВ ТРУД В ДЕЙНОСТИ AD HOC (възнаграждение от 2,60 лв./ч.):

Университетска структура

Места и заетост Изисквания

Факултет за базово образование -
УПИЗ „Ателие по керамика“

1 х 300 ч.

- студенти в БП „Визуални изкуства“ / БП „Пластични изкуства“ или МП „Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми“

- комуникативност, отговорност и организираност

За участие в конкурса, моля изпратете заявление и кратка автобиография (до 2 стр.) на e-mail: studtrud@nbu.bg или го подайте лично в Студентския център, корпус 1, Централно фоайе, в срок до 16.12.2021 г.

 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПОЧАСОВ ТРУД В ДЕЙНОСТИ AD HOC (възнаграждение от 2,60 лв./ч.):

Университетска структура

Места и заетост

Изисквания

Университетски театър

1 х 425 ч.

- компютърни умения, поддържане на уебсайт и подготовка на рекламни материали

- комуникативност, отговорност и организираност

- гъвкаво работно време

За участие в конкурса, моля изпратете заявление и кратка автобиография (до 2 стр.) на e-mail: studtrud@nbu.bg или го подайте лично в Студентския център, корпус 1, Централно фоайе, в срок до 24.11.2021 г

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПОЧАСОВ ТРУД В ДЕЙНОСТИ AD HOC (възнаграждение от 2,60 лв./ч.):

Университетска структура

Места и заетост

Изисквания

Политически науки

1 х 200 ч.

- компютърни умения и работа с текстове

- познаване възможностите на системата MOODLE

- отговорност и организираност

 За участие в конкурса, моля изпратете заявление и кратка автобиография (до 2 стр.) на e-mail: studtrud@nbu.bg или го подайте лично в Студентския център, корпус 1, Централно фоайе, в срок до 29.10.2021 г.

Свързани страници

dipl_300x143_crop_478b24840a
Акредитация и дипломиране

       Акредитация    Приетите в учебни...

Еразъм студентска мобилност

  Програма „Еразъм+“ е най-голямата...