facebook

Студентски труд и стаж

slaider_1050x399_crop_478b24840a

 

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в Университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски център (корпус 1, централно фоайе).


Необходимите документи за кандидатстване са:


Подборът на студентите се извършва по документи и с интервю. Заплащането е почасово.

Условията за кандидатстване са:

  • Успехът при кандидатстване или от последния семестър в НБУ да е нe по-нисък от „много добър“ (4,50);
  • Кандидатът да се е записал за актуалния семестър;
  • Студентът да не получава стипендия от НБУ. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПОЧАСОВ ТРУД В ДЕЙНОСТИ AD HOC (възнаграждение от 2,60 лв./ч.):

Университетска структура

Места и заетост

Изисквания

Средиземноморски и Източни изследвания

4 х 100 ч.

- добри комуникационни умения

- носител на езика (литературен арабски език)

- отговорност и организираност

За участие в конкурса, моля изпратете заявление и кратка автобиография (до 2 стр.) на e-mail: studtrud@nbu.bg или го подайте лично в Студентския център, корпус 1, Централно фоайе, в срок до 01.12.2022 г.

 

Свързани страници

karusel_300x143_crop_478b24840a
Акредитация и дипломиране

Акредитация    Приетите в учебни програми на...

ERASMUS+

  Програма „Еразъм+“ е най-голямата...