facebook

Студентски труд и стаж

slaider_1050x399_crop_478b24840a

 

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в Университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски център (корпус 1, централно фоайе).


Необходимите документи за кандидатстване са:


Подборът на студентите се извършва по документи и с интервю. Заплащането е почасово.

Условията за кандидатстване са:

  • Успехът при кандидатстване или от последния семестър в НБУ да е нe по-нисък от „много добър“ (4,50);
  • Кандидатът да се е записал за актуалния семестър;
  • Студентът да не получава стипендия от НБУ. 

 

Университетска структура Места и заетост    Изисквания
Администрация на Настоятелството:    
Галерия "УниАрт" 1 х 300 ч. - студенти от програмите по изкуствознание и арт мениджмънт
- отговорност, организираност
- компютърни умения
- владеене на английски език на високо ниво
Университетски театър 1 х 250 ч. - студенти от програма "Театър"
- отговорност и организираност
- умения за работа в екип и комуникативни умения
Център за книгата:    
Библиотека 7 х 300 ч.  - компютърни умения - MS Word, MS Excel
 - владеене на чужд език
 - комуникативност, умения за работа в екип
Университетски архив  - компютърни умения - MS Word, MS Excel
 - владеене на чужд език
Издателство  - студенти в БП "Българистика" или МП "Литература, книгоиздаване, медии" (място №1), студенти в БП "Графичен дизайн", "Уеб дизайн и графична реклама"
- умения за работа в екип, организираност и отговорност
- владеене на чужд език и компютърни умения (Adobe InDesign и Illustrator)
Централна университетска администрация:    
Музей на НБУ 3 х 280 ч. - студенти с познания и интерес в областта на история, култура, туризъм, масови комуникации, изящни изкуства и др. и владее чужд език
- комуникативност и компютърни умения (SketchUp Photoshop и InDesign)
Централна студентска администрация:    
Отдел "Студенти" 1 х 200 ч.  - отговорност, организираност
 - умения за работа в екип
 - компютърни умения - MS Word, MS Excel
Факултет за базово образование:    
УПИЗ "Ателие по керамика" 1 х 300 ч.  - студенти от БП "Визуални изкуства" или МП "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми"
 - комуникативност
 - отговорност, организираност
УПИЗ "Ателие по стъкло" 1 х 300 ч.  - студенти от БП "Визуални изкуства" или МП "Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата"
 - познания в областта на обработка на стъклото
 - комуникативност, отговорност и умения за работа в екип
УПИЗ "Ателие по мода" 1 х 300 ч. - познания за специализирана шивашка техника, изготвяне на изделия и конструкция на облекло
 - отговорност, организираност
Бакалавърски факултет:    
УПИЗ "Лаборатория по фотография" 1 х 200 ч.  - студенти от БП "Фотография" или МП "Фотографско изкуство"
 - познания в областта на работа със студийно осветление, добри компютърни умения и работа със софтуери Adobe Photoshop, Capture One
 - организираност и комуникативност
1 х 300 ч. - владеене на английски език
 
УПИЗ "Лаборатория по графичен дизайн" 2 х 300 ч. - студенти от БП "Графичен дизайн"
- умения за работа в екип и добри компютърни умения (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)
Училище за професионално и продължаващо обучение:    
Училище за професионално и продължаващо обучение 1 х 300 ч.  - владеене на английски език на работно ниво
 - компютърни умения - Windows Office пакет
 - добра дигитална култура и работа със социални медии - Facebook и LinkedIn
 - отговорност и организираност
 - комуникативност, умения за работа в екип
деп. Администрация и управление:    
деп. Администрация и управление 2 х 350 ч. -комуникативност и умения за добра писмена комуникация
-организираност и отговорност
-владеене на чужд език на високо ниво (френски или английски език)
-умения за комуникация в социалните медии
деп. Икономика:    
деп. Икономика 1 х 200 ч. -комуникативност и умения за добра писмена комуникация
-организираност и отговорност
деп. Театър:    
деп. Театър 1 х 200 ч. -студенти от БП "Театър", БП "Музика", БП "Връзки с обществеността", БП "Изкуствознание и артмениджмънт", БП "Управление на бизнеса и предприемачеството"
- умения за работа в екип и комуникативни умения
-организираност и отговорност
деп. Средиземноморски и Източни изследвания:    
деп. Средиземноморски и Източни изследвания 2 х 100 ч. - добри комуникационни умения
- носител на езика (литературен арабски език)
- отговорност и организираност

За участие в конкурса, моля изпратете заявление и кратка автобиография (до 2 стр.) на e-mail: studtrud@nbu.bg или го подайте лично в
Студентския център, корпус 1, Централно фоайе, в срок до 29.03.2024 г.

Свързани страници

karusel_300x143_crop_478b24840a
Акредитация и дипломиране

  Официална церемония по връчване дипломите на...