facebook

Комисии към Студентски съвет

 • Постоянна комисия „Комуникация и ПР“
 • Комисията има за цел популяризирането на Студентски съвет, както всички събития и инициативи, организирани от студентските представители.

  Членове:

  • Ева Димитрова - председател;

  • Цветослава Гергинова - заместник-председател;

  • Антония Николова;

  • Валерия Беркова;

  • Веселина Георгиева
  • Димитрина Асенова;

  • Катрин Захариева;

  • Кристиян Сергинов;

  • Любомира Атанасова;

  • Мариан Николов;

  • Милена Янкова;

 • Постоянна комисия „Култура“
 • Дейността на комисията се състои в организирането на културни проекти и социални събития в НБУ.

  Членове:

  • Роберта Колева – председател;
  • Александър Гочев;
  • Антония Николова;
  • Димитрина Асенова;
  • Катрин Петкова;
  • Кристиян Сергинов;
  • Сирма Боянова.
 • Постоянна комисия „Обратна връзка“
 • Комисията има за цел подпомагане и съветване на студентите къде и по какъв начин да подадат своите сигнали. Комисията проследява дали на сигнала е отговорено в срок, дали е необходимо да се предприемат допълнителни мерки и пр.

  Членове:

  • Любомира Атанасова – председател;
  • Божидара Георгиева;
  • Ева Димитрова;
  • Мариан Николов;
  • Роберта Колева.