facebook

Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

mk_959x399_pad_478b24840a

Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

 

Факултетът за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФДЕНО) провежда програми и курсове с дистанционна форма на обучение във всички образователни степени, поддържа и развива електронното обучение в курсовете и програмите на НБУ; осигурява обучението на курсисти по учебни програми на НБУ; провежда майсторски класове, в които се надграждат вече придобити знания и умения.

 

ФДЕНО управлява дейността на:

- Център за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО);

 

Дистанционното обучение се провежда по съвременна методика, комбинираща учебници, електронни учебни материали, видео-обучение, самоподготовка и консултации с преподавател.

 

 

Надграждащо обучение включва майсторски класове, програми, курсове, семинари, ориентирани към обучаеми, които имат сходно предходно образование.

 

Програми за степен бакалавър и магистър.

  

 

Final Galaconcert – Master Class of Vicky Almazidou 2020 (Part 1)