Комисии

Комисия към фонд „Учебни програми“ на Бакалавърския факултет


Председател:
доц. д-р Екатрина Тодорова

 

Членове на комисията:
проф. Людмил Христов
доц. Георги Арнаудов
Сава Керелезов

 

 

Комисия по акредитация


Председател:
доц. д-р Екатерина Тодорова 

Членове на комисията:
проф. д-р Даниела Пиларска
доц. д-р Маргарита Станкова
доц. д-р Георги Арнаудов
гл. ас. д-р Мария Нейкова
гл. ас. д-р Виктор Аврамов
ас. д-р Делян Керемедчиев