ДеканДоц. д-р Екатерина Тодорова
 е щатен преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов български университет. Тя е доктор по психология и магистър по логопедия. Основните й изследователски интереси са в областта на езиковата, речевата и говорната патология, дислексията на развитието и психологията на аномалното развитие. Член е на УС на Българската асоциация по дислексия и на Института за психично здраве и развитие.

Като преподавател в НБУ доц. Тодорова води теоретични и практически курсове в областта на комуникативните нарушения при деца и възрастни в няколко бакалавърски, магистърски и майнър програми на НБУ. Административните й отговорности до момента включват: Директор на бакалавърска програма „Психология“ от 2006 до 2009 г., директор на бакалавърска програма „Специална педагогика“ (след колеж) от 2006 до 2009 г. и член на Комисията по качеството към Зам.-ректора по качеството и акредитацията на НБУ от 2009 г. досега. 

 

 

Приемно време:
понеделник: 15:00 - 17:00
сряда:  14:00 - 16:00


Контакти:
тел.: 02/8110 163, вътр. 1123
e-mail: e.todorova@nbu.bg
корпус 1, офис 123