facebook

ДеканДоц. д-р Кристиян Постаджиян
е щатен преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“. Основните му изследователски интереси са в областта на рекламата. Създател е на магистърска програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, сред основателите е и на един от най-успешните образователни формати в България – Рекламна академия. Автор е на различни статии в областта на корпоративните комуникации, както и на монографията „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“.

Като преподавател в Нов български университет доцент Постаджиян води различни курсове в областта на рекламата, както и редица практики и проекти. Изпълнявал е длъжностите Директор на програма и Директор на програмен съвет към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“.

 

 
Приемно време
:
понеделник: 13:00  15:00
четвъртък:  13:00 15:00


Контакти:
тел.: 02/8110 163, вътр. 1123
e-mail: kpostagian@nbu.bg
корпус 1, офис 123