Център за дистанционно и електронно обучение

Директор:

Никол Андреева
тел.: 02/8110 379, в. 22092
е-mail: nandreeva@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 209
 

 

Секретар:
Мария Боро
тел.: 02/8110 578, в. 22181
e-mail: mtopuzlieva@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 208
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

 

Секретар:
Чавдар Балкански
тел.: 02/8110 558, в. 22182
e-mail: chbalkanski@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

 

Специалист електронни материали:
Светла Цветанова
тел.: 02/8110 538, в. 22183
e-mail: scvetanova@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00