facebook

Учебно-практически и изследователски звена към факултетите на НБУ

izl-departamneti_1050x399_crop_478b24840a


Легенда:

ФБО - Факултет за базово образование

БФ - Бакалавърски факултет


МФ - Магистърски факултет


ФДЕНО - Факултетът за дистанционно, електронно и надграждащо обучение


УППО - Училище за професионално и продължаващо обучение

 

 • ФБО - Експериментално художествено ателие по мода
 • Към Факултет за базово образование
  Директор: доц.  д-р Кристина Савова
  e-mail: ksavova@nbu.bg, корпус 2, зала 501
  тел.: 02/8110 599

   

  Технически сътрудник: Виктор Спасов

   

   

  Експерименталното художествено ателие по мода е създадено през 2003 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. С появата на ателие от този тип се осъществява една от най-важните задачи в обучението на студентите по мода – учебно-практическата и експерименталната им работа да протичат в среда, близка до професионалната. Ателието предлага възможности и условия за по-качествено и професионално обучение, осъществява се практическото приложение на изучаваните дисциплини.

   

   

  Студентите реализират проектите си в материал,  изпълняват различни модели  облекла, бижута, шапки и други модни допълнения, предназначени както за представяне, така и за продажба. Тук се създават и всички модни колекции и художествени произведения, с които студентите участват в ревюта и изложби.
  Експерименталното художествено ателие по мода е оборудвано със съвременна техника, която непрекъснато се допълва и обновява. Осигурени са отлични условия за работа са на високо ниво, а това само по себе си осигурява професионално и качествено обучение.


  Основни дейности
  В ателието се провеждат извънаудиторни дейности и практически занимания. Под ръководството на технически сътрудник и преподавател студентите се запознават с техниката, извършват експерименти в материал на изработени от тях конструкции, създават модели за ревюта, конкурси, изложби и продажба.

   
  Материална база
  Експерименталното ателие по мода е оборудвано с необходимата модерна и съвременна техника, която непрекъснато се допълва и обогатява. Ателието разполага със следната материална база:

  • професионални прави шевни машини
  • професионални специални шевни машини:

              - 5-конечен оверлог
              - 3-конечен оверлог
              - 4-конечен оверлог
              - 3-конечен оверлог-пико
              - покривни машини – 2 броя
              - две професионални парогладачни маси с парогенератор и ютия
              - домашен парогенератор с ютия
              - подлепваща преса
              - домашни шевни машини
              - парни ютии.


  На разположение на студентите са две големи маси за кроене, двадесет торса (манекена), както и два професионални торса „Stockman“. 

  Експерименталното ателие по мода разполага с  необходимите пособия  за чертане, специална хартия за изработване на кройки, както и с много и разнообразни тъкани, от които се изработват студентските модни колекции.

  „Пирин-текс“ ООД дарява ежегодно голямо количество качествени платове на студентите по мода от НБУ. Всяка година студенти от БП „Мода“ провеждат своя производствен стаж в „Пирин-текс“.

   

   

   

 • ФБО - Ателие по керамика
 • Към Факултет за базово образование
  Директор: доц. Моника Попова
  e-mail: moti_ka@abv.bg
  корпус 2, Център по изкуства, ателиета 12 и 13


   


  Ателието по керамика е създадено през 2002 г. като Специализирана учебна зала, а през 2006 г. с решение на Академичния съвет на НБУ става Учебно-практическо и изследователско звено (УПИЗ). През 2010 г. се приема специален статут на Ателието по керамика. През годините то се утвърждава като място за развиване на творчески умения и популяризиране на пластичните изкуства.


  Целите на Ателието са: запознаване с основните технологии при работа с керамична пластика, възможност за изразяване на личното отношение и идеи на студентите, развиване на художествени умения, стимулиране на креативносттта и култивиране на естетика у студентите.


  В Ателието се провеждат учебно-практически занятия в курсове по визуални и пластични изкуства и свързаната с тях самостоятелна работа, създават се произведения на изкуството за продажба, изработват се пластики по поръчка на външни клиенти, организират се изложби и др.


  Основни дейности
  В Ателието (Специализираната учебна зала) се провеждат лекции, извънаудиторни дейности и практически занимания.

  Под ръководството на преподаватели по керамика, точарски техники и технология на керамиката се създава напълно завършен краен професионален керамичен продукт.


  Всяка керамична пластика преминава през следните етапи:

  • създаване на пластичен обем
  • бисквитиране
  • глазиране
  • глазурна термична обработка над глазурно декориране.

   

   

 • ФБО - Apple лаборатория
 • Към Факултет за базово образование
  Директор: гл. ас. д-р Стела Атанасова
  корпус 1, зала 307
  e-mail: applelaboratory.nbu@gmail.com
  https://applelabnbu.wordpress.com/

     APPLE лабораторията е създадена през 2014 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основната цел на Лабораторията е да предложи на студентите на НБУ обучение на високотехнологични mac компютри, с които неизменно е свързана практическата им подготовка в областта на графичния дизайн, фотографията, музикалния и филмов монтаж. Тук те могат да реализират свои авторски проекти в гореизброените области. Материалната база е на високо ниво и се обновява своевременно.


  Основни дейности
  Дейността на Лабораторията е свързана пряко с подпомагането на учебния процес на бакалавърските програми „Графичен дизайн“, „Информационни технологии“, „Информатика“, „Кино и телевизия“ и „Музика“ в НБУ. Провеждат се извънаудиторни курсове (самостоятелни и курсови работи); осигуряват се условия за реализиране на курсови проекти. Студенти от клубовете към Студентски съвет в НБУ могат да използват ресурсите на Лабораторията за изпълнението на проекти и творчески идеи.


  Материална база
  Apple лабораторията разполага с:

  • Apple iMac 21’’ 2.7 GHz quad-core Intel Core i5 – 11 броя
  • Apple MacMini Server 2.3 GHz quad-core Intel Core i7
  • Apple Time Capsule 3 TB Hard Drive
  • Apple Logic X Licence EDU
  • Apple Final Cut Pro X Licence EDU
  • Apple Aperture Licence EDU

   

 • БФ - Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“
 • Към  Бакалавърски факултет
  Директор: проф. д-р Симо Лазаров
  e-mail: slazarov@nbu.bg
  корпус 1, зали 510 и 511


  Учебно-практическото и изследователско звено (УПИЗ) за компютърно музициране и компютърна звукообработка към Бакалавърския факултет е създадено през 2003 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. С това се осъществява една от най-важните задачи в обучението на студентите по компютърно музициране – да се осигури протичането на учебно-практическата дейност и експерименталната работа в среда, близка до професионалната.

  Звеното cлужи за създаване на аудиопродукция, подпомагаща учебната дейност на студенти  и  преподаватели от модул „Компютърно музициране“ в Нов български университет. Осигурени са необходимите условия за създаване на учебна и професионална звукова продукция и озвучаване на университетски събития, за провеждане на учебни занятия по компютърно музициране и изследователска учебно-практическа дейност. Тук се провеждат извънаудиторни занятия в областта на звукотворчеството, подготвят се звуковите материали, свързани с учебни програми и отделни курсове, създава се аудиоматериал, илюстриращ учебния процес. Студентите придобиват допълнителни тонрежисьорски умения при музициране с компютърна техника, както и умения за: музикално оформление на звукови картини; изготвяне на саунддизайн; монтаж, презапис и прослушване на фонограми.

   

  УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка разполага със специализирана база, осигуряваща на студентите среда, близка до практиката. Условията за работа са на професионално ниво, което е предпоставка за професионалната приложимост и качеството на обучението. Осъществяват се контакти с подобни студиа и центрове у нас и в чужбина, които са в основата на ежегодно провеждания в Нов български университет Международен  форум-фестивал „Вселената на компютърната музика“.

  По подробна информация можете да намерите на страницата на Центъра


  Материална база
  УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка към Бакалавърски факултет е оборудвано с модерна и съвременна техника, която непрекъснато се допълва и обогатява. В момента разполага със следната материална база:

  • система за звукозапис Digidesign -Digi 003 Factory;
  • MIDI keyboard M audio Auxilary;
  • система за мастериране на аудио Digidesign Mbox2 PRO;
  • софтуер за звукозапис Steinberg Cubase Studio 4;
  • микрофон;
  • студийни монитори;
  • входно-изходно устройство Alesis;
  • мултифункционален сигнален процесор DSP1124P;
  • 5 вида софтуер за звукозапис и редакция на музика за PC и MAC, между които софтуер на CUBASE, DIGI DESIGN и LOGIC 10PRO;
  • 12 синтезатора между които NORD STAGE и YAMAHA MOTIF;
  • електронни барабани ROLAND;
  • различни видове банки с VST звуци;
  • различни видове PLUG IN;
  • различни видове периферни устройства;
  • различни видове микрофони между които NEUMAN и AVANTONE.

   

 • БФ - Лаборатория по анимационно кино
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор: проф. Анри Кулев
  Техн. сътрудник: ас. д-р Севина Иванова
  e-mail: animation@nbu.bg


  Лабораторията по анимационно кино е създадена през 2003 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основната й цел е да осъществява връзка между учебния процес и практическата реализация в среда, близка до професионалната. Лабораторията предоставя условия и техническо оборудване на обучаващите се в НБУ студенти да реализират авторски анимационни филми. Създадената продукция се представя на национални и международни фестивали, форуми, конкурси и др. Материалната база е на високо ниво и се обновява своевременно.

   


  Основни дейности
  Дейността на лабораторията е пряко свързана с подпомагането на учебния процес на бакалавърска програма „Визуални изкуства“, модул „Анимационно кино“ и на магистърска програма „Анимационна режисура“ в НБУ. Тук се провеждат извънаудиторни курсове (самостоятелни и курсови работи); извършват се консултации към аудиторни курсове; осигуряват се условия за реализиране на дипломните проекти (анимационни филми) на завършващите студенти.


  Материална база
  Лабораторията по анимационно кино разполага със съвременна техника за създаване на анимационни филми. В лабораторията се съхранява архив с над 500 заглавия на български и чуждестранни анимационни филми, както и всички произведени в програма “Анимационно кино” студентски филми.

  Лабораторията разполага със следната материална база:

  • три работни станции и специализиран софтуер за създаване, обработка и монтаж на 2Д анимационни филми (векторна и растерна графика).
  • телевизор, видео и DVD рекордер за презапис и тиражиране на аудио-визуални продукти.

   

   

 • БФ - Лаборатория по геология
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор: доц. д-р Биляна Костова
  e-mail: bkostova@nbu.bg

  Корпус 1 зали С06 и 07.

  Лабораторията по геология е правоприемник на създадена през 1997 г. Лаборатория по гемология. През 2007 г. статутът й е подновен с решение на Академичния съвет на НБУ. Нейни приоритети са образователната, изследователската и представителната дейности.

   

  Материална база

   

  Симултанен термичен анализатор TG/DTG-DSC Setline STA, SETARAM, France

   

   

  • Симултанен термичен анализатор TG/DTG-DSC Setline STA, SETARAM, France (закупен по проект № КП-06-Н39/9, финансиран от Фонд „Научни изследвания“)

   

  Температурен обхват RT – 1100 °C

  Скорост на нагряване на пещта Програмируема, от 0.01 K/min до 50 K/min

  Прецизност на измерената температура 0.5 K

  Охлаждане на пещта с програмируема скорост

  Максимално натоварване на везната 20 g

  P-тип термодвойка

  Резолюция по маса (μg) 0.5 μg (+/- 1000 mg обхват) или 0.05 μg (+/- 200 mg обхват)

  DSC резолюция (μW) 2.5

  Газова среда: инертна и окислителна

  Програмно осигуряване: Calisto

   

   

  • Микроскоп Levenhuk 3ST, USA (закупен по проект към Фонд „Учебни програми“ – БФ)

   

  20-40x оптично увеличение

  Бинокулярна глава

  Окуляри WF10x – 2 бр.

  Въртящ се обектив: 2x, 4x

  Халогенна лампа 12V/10W

  Матова стъклена предметна маса

  Двустранна черна и бяла плоча на предметната маса

   

   

  • Геоложки компаси GeoSurveyor 002A Compass Clinometer, Poland (закупени по проект към Фонд „Учебни програми“ – БФ)

   

  Азимутална скала (0 – 360°)

  Стандартен клинометър

  Разграфяване 1°

  Вертикални ъгли: +/- 90° с отчитане на нониус до 10 min

  Механизъм за заключване на клинометъра

  Механизъм за заключване на иглата

  Регулиране на деклинацията

  Работи във всички магнитни зони

   

   

  • Влагоанализаторна везна DBS 60-3GPS GARMIN eTrex10, KERN, Germany (закупени по проект към Фонд „Учебни програми“)

   

  Капацитет - 60 g

  Деление: 0.001g или 0.01%

  Възпроизвеждане при нетно тегло 2 g - 0.15%

  Възпроизвеждане при нетно тегло 10 g - 0.02%

  Температурен диапазон: 50 - 200°C / стъпка 1°C

   

   

  • Анализатор на качество на вода, електромагнитно лъчение, радиационен фон, нитратно съдържание - Ecovisor F4, Soeks, Russia.

   

   

  • GPS eTrex 10, GARMIN, USA

  Точки - 1000

  Маршрути - 50

  Памет за следи - 10, 000 точки, 100 записани следи

  Изчисляване на площи

  Режим Geocashing

   

   

  • Учебна колекция от минерали, скали и фосили

   

   

   

   

   

   

   

 • БФ - Лаборатория по графичен дизайн
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор: доц. д-р Илия Кожухаров
  e-mail: ilijakojuharov@gmail.com
  корпус 1, зала 119

   

  УПИЗ „Лаборатория по графичен дизайн” е създаден, за да се подпомогне връзката на студентите с бизнеса, като им се възлага изпълнението на реални поръчки за дизайн на различни рекламни продукти. Проектът ще даде още по-голяма възможност на студентите от бакалавърска програма „Графичен дизайн“ и магистърската програма „Графично и пространствено проектиране“ за практика и ползотворен контакт с техните преподавателите.

  УПИЗ „Лаборатория по графичен дизайн” има за цел да:
  • развива предприемчивостта на студентите и преподавателите чрез изпълнението на реални поръчки на рекламния пазар;
  • спомага създаването на специализирани професионални екипи за участие в национални и международни проекти;
  • насърчава сътрудничество между департаментите и програмите в НБУ;
  • развива и допълва непрекъснато Бранд бука на НБУ.

  Лабораторията си сътрудничи активно на всички департаменти, изработвайки графичната им изразност като:
  • изработва креативно и технически всички нужни графични материали, като: покани, плакати, културен афиш, визии за социални мрежи и др. за правилното позициониране на НБУ в съзнанието на студентите и външните аудитории;
  • провеждат стажове на студентите под ръководството на преподаватели от програмата;
  • организира практически занимания и открити уроци;
  • дава възможност за реализиране на извънаудиторните учебни форми на студентите в бакалавърски, магистърски и докторски програми.
  УПИЗ „Лаборатория по графичен дизайн”:
  • разработва и предоставя услуги и/или готова продукция на университетските структури;
  • създава среда и подпомага академични изследвания с интердисциплинарен характер по определени проекти за иновации в областта на визуалните изкуства.


  Материална база:


   Обзавеждане
  • специализирани работни маси/бюра с възможност за регулиране по височина
  • въртящи се столове
  • офис контейнери
  • шкаф със стъклен плот за рязане и оформяне на проекти
  • пантонска скала

   Специализирано техническо оборудване
  • Компютри iMac Pro с монитори
  • Компютри Dell Alienware Aurora R6, Intel Core i7-7700 с монитори EIZO
  • Цветен принтер със скенер (лазерен) А3+

   Софтуер:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Premier
  • Adobe After Effects
  • 3D Studio MAX


  Ценоразпис на услугите (минимални цени):

  • Създаване на фирмено лого и фирмена документация - 60 лв./час
  • Дизайн на креативен арт плакат - 50 лв./час
  • Дизайн на плакат по утвърден темплейт - 30 лв./час
  • Уеб дизайн на сайт - 60 лв./час
  • Дизайн на мобилно приложение - 60 лв./час
  • Създаване и поддържане на страници в социални мрежи - 30 лв./час
  • Създаване на опаковка и етикети за продукти и стоки - 50 лв./час
  • Създаване на рекламна стратегия на бранд или организация - 60 лв./час
  • Брандиране на фирмени превозни средства, офиси, магазини и др. - 30 лв./час
  • Създаване на фирмени рекламни каталози - 40 лв./час

  Забележка: За дейности извън този ценоразпис се предоставят индивидуални оферти.


  За повече информация: http://designlab.nbu.bg/
 • БФ - Лаборатория по природни бедствия и рискове
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор: доц. д-р Ралица Берберова
  e-mail: rberberova@nbu.bg
  корпус 2, зала 310 Б
  тел.: 02/ 8110 310

   

  Лабораторията по природни бедствия и рискове е създадена през 2008 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Академично и административно се ръководи от Департамент „Природни науки“. В Лабораторията се осъществява образователна и научна дейност.

  Лабораторията по природни бедствия и рискове разполага със следната специализирана апаратура:

   

  • GPRS (георадар) „MALA”(Швеция). GPRS (Ground Penetrating Radar System) е геофизична апаратура. Използват се високочестотни електромагнитни вълни (10 MHz - 2000 MHz), за да се събере информация за точната картина под земната повърхност. Самата конфигурация се състои от основен контролер (компютър, снабден с нужния софтуер), антена-излъчвател и приемател на вълни. Използваният метод е безразрушителен и се използва в практиката за инженерно-геоложки изследвания, търсене на подземни води, подземни комуникации, археоложки проучвания, откриване на затрупани хора, откриване на опасни обекти и др.;
  • GPS-и (Финландия). Наличната апаратура е производство GARMIN и използва Глобалната позиционираща система GPS (Global Positioning System). Освен за позициониране на точки и навигация, апаратите могат да се използват, като се подключат към наличния в лабораторията ГЕОРАДАР (GPRS) и работят в една система с него. Софтуерът позволява синхронно автоматично геодезично картиране и георадарно изследване на терени;
  • Радиометри (Русия, Франция). Апаратурата измерва радиоактивни излъчвания. Проследяват се праговите стойности на излъчвания от алфа-, бета- и гамаемитери и наличието на радиоактивния газ радон. Стойностите се анализират и данните се използват за откриване на радиоактивно замърсени терени и обекти;
  • Електроспектрометри (Германия). Електроспектрометърът се използва за измерване на електромагнитни замърсявания, влияещи отрицателно на човешкото здраве. Представлява мобилна апаратура “SPECTRAN”, производство на немската фирма AARONIA AG. Комплектът включва прибор “SPECTRAN NF 5010”, измерващ в диапазона от 1 Hz до 1 MHz и “SPECTRAN HF 6060”, измерващ в диапазона от 1 MHz до 7 GHz, и две антени тип Hyper LOG 7060 съответно за първия и втория прибор. Специализираният софтуер на фирмата производител съхранява в различни формати данните от измерванията, необходими при провеждане на последващ спектрален анализ. Това позволява не само да бъдат охарактеризирани отделни обекти, излъчващи електомагнитни вълни, но и да бъде измервана плътността на излъчваната мощност от базовата станция чрез пряко насочване на антената на прибора към нея. Точността на прибора “SPECTRAN HF 6060” за измерване на нивата на плътността на мощността на енергийния поток за електромагнитни полета от базови станции е ± 3 dBm.

   

   

   

   

   

   

 • БФ - Лаборатория по фотография
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор:
  e-mail: 

   

  Лабораторията по фотография е създадена през 1998 г., а през 2007 г. с решение на Академичния съвет на НБУ статутът й бива подновен. В Лабораторията се провеждат учебни аудиторни и извънаудиторни занятия. Продуктите се представят на различни самостоятелни изложби, национални и международни проекти, конкурси, пленери, семинари, уъркшопи и др. Част от дейностите са свързани със заснемането на вътрешноуниверситетските прояви и събития.

  Лабораторията изпълнява външни поръчки, организира провеждането на фотоконкурси и фотоизложби.
   
  Основни дейности
  Дейността на Лабораторията по фотография е неразривно свързана със съществуването и развитието на бакалавърска програма „Фотография“ в НБУ.
  Тя е обвързана пряко с учебната дейност на студентите от НБУ  и по-конкретно с предлаганите курсове, с  изработването на самостоятелните работи и курсовите проекти  към тези курсове, както  и с дипломните работи на завършващите студенти.


  Материална база
  Лабораторията по фотография е оборудвана със съвременна техника, която непрекъснато се допълва и обогатява. В момента на разположение в Лабораторията са: 

  • студийно осветление „Бронколор” – четири осветителни тела;
  • стандартни рефлектори и софтбоксове „Бронколор”;
  • средноформатна камера „Мамия 645” с комплект обективи;
  • цифров фотоапарат „Канон 20 Д” с обективи;
  • класическа фотокамера „Никон ф 70”;
  • флашметър и колориметър.
 • БФ - Радио студио
 • към Бакалавърски факултет

  Директор: 

  e-mail: 
  тел.:02/8110 164, в. 11244
  НБУ, корпус 1, офис 124

   

  Радио студиото е създадено през 2015 г. в отговор на една от най-важните задачи в обучението на студентите - учебно-практическата и експерименталната им работа да протичат в среда, близка до професионалната.

   

   

  Студентите от бакалавърските и магистърските програми на департаментите по масови комуникации, музика, телекомуникации и др. имат възможност за практическо обучение, разработване на проекти, самостоятелни работи и реализация на дипломни, общоуниверситетски и други проекти.

   

  Радио студиото дава възможност за творческа дейност като продуциране на предавания и други продукции.


  Основни дейности

  В радио студиото се провеждат аудиторни практически курсове и извънаудиторни учебни форми (проекти, практики, самостоятелни работи); реализират се дипломни, общоуниверситетски и други проекти.

  Радио студиото дава възможност за творческа дейност като продуциране на радио предавания и други продукции.

   

  Обученията, практиките и стажът се реализират в следните области:

  • поведение пред микрофон;
  • коригиране на правоговорни дефекти;
  • радиорепортажи;
  • създаване на новини за радио;
  • монтиране и излъчване на журналистически материали, репортажи, новини, записи на концерти или други събития;
  • създаване на форматни предавания: токшоу, информационни, публицистични, развлекателни, младежки, музикални предавания, музикално-информационни блокове;
  • създаване на радиопредавания за политематични и монотематични радиостанции;
  • изработване на програмни схеми и форматни кръгове;
  • симулиране на реален ефир.

   
  Материална база

   

  Радио студиото e създадено в помещение от 15 м2 в корпус 1, зала С1/05 със звукоизолиран под, таван, стени и врати. Оборудвано e с модерна техника и софтуер за радио предавания и ефир и разполага със следната материална база:

  • професионален радио пулт;
  • професионална компютърна работна станция;
  • 5” и 8” инчови звукови монитори;
  • професионални броудкаст микрофони,
  • слушалки;
  • професионални диктофони;
  • стойки за микрофони и др.

   

   

 • БФ - Университетски филмов център
 • Към Бакалавърски факултет
  Директор: д-р Николай Милев
  e-mail:  nmilev@nbu.bg

  Технически сътрудник: Петър Петров


  Университетският филмов център (УФЦ) е създаден през 2002 г., а през 2006 г. статутът му се подновява с решение на Академичния съвет на НБУ.

  В УФЦ студентите се запознават  със съвременна снимачна осветителна и монтажна техника и провеждат практическо обучение за работа с нея. По този начин  се подпомага най-важният аспект на обучението – то да се доближава максимално близо до работата в професионални условия.

  Основни дейности

  В УФЦ студентите от департамент „Кино реклама и шоубизнес“ извършват подготовката за заснемане и самото заснемане на всички самостоятелни и курсови работи с практическа насоченост, възложени им от преподавателите, като например летни и зимни школи (пленер-уъркшоп), операторски етюди, игрални и документални филми и т.н.
  Сътрудници на УФЦ извършват  заснемането на общоуниверситетски събития на НБУ: чествания, кръгли маси, спектакли, изложби, ревюта, юбилеи, конференции и др.

  Студенти
  Ако сте студент от специалност „Кино и телевизия“, имате право да ползвате техниката на филмовия център. За целта следва да направите следното:

  • Попълнете заявка, която може да свалите от тук или да вземете от УФЦ;
  • Елате в УФЦ, корпус 1,  стая 304, за да запазите дата за техниката, която желаете да заемете;
  • Опишете техниката, която желаете да ползвате.(тук можете да видите техниката, с която разполагаме);
  • Ако сте студент в първи или втори курс, имате право да вземете камера от типа Sony DCR-HC 40/,  Sony DCR-HC 42/,  Sony DCR-HC 51;
  • Ако сте в по-горен курс (3, 4 или 5), можете да ползвате камера от типа (Panasonic AG-HMC 41/, Panasonic AG-HMC 81, Panasonic AG-HVX 204);
  • Ако работите върху своята дипломна работа, може да ползвате фотоапарат Lumix GH-3. Комплектът включва четири твърди обектива SAMYANG от серията VDSLR (14mm, 24mm, 35mm, 85mm) и преходник от NIKON за MFT Novoflex ADAPTER;
  • При уточнена дата и попълнена заявка с подпис от Ваш преподавател се явете в стая 304, корпус 1 при техническия сътрудник Петър Петров, който ще изготви договор за износ на техниката;
  • Ако желаете да ползвате монтажна станция в УФЦ, направете следното:
   -  Посетете УФЦ и си запазете ден;
   -  Донесете заявка с подпис на преподавател;
   -  По време на монтажа в залата да присъстват само монтажист и режисьор;
   -  УФЦ предоставя наличната техника за вътрешноуниверситетски събития: камери за видеозаснемане,  микрофони за звукозапис, компютри за монтаж.

  С техниката могат да боравят само студенти от специалността „Кино, реклама и шоубизнес“, специализиращи монтаж, операторство или режисура.
  Заявката за ползване може да изтеглите от тук.
  Консумативите са за сметка на заявителя.


  Материална база
  Университетският филмов център е оборудван със съвременна техника, която непрекъснато се допълва и обновява. Високото ниво и чудесните условия за работа привличат редица външни клиенти – тук са заснети и монтирани редица рекламни и музикални клипове на утвърдени български изпълнители, между които Влади Ампов – Графа, Deep Zone Project, Акага и много други.

  1. Камери:
  SONY  PD150P (DVCAM)
  SONY  HC42E miniDV
  SONY HC40E miniDV
  SONY DSR-HC51E miniDV
  Panasonic HVX204  с компендиум Chrosziel 450 HVH kit
  Panasonic AG-HMC41
  Panasonic AG-HMC81
  Panasonic Lumix GH3

  2. Обективи
  Samyang 8mm T/3.8 Diagonal Fisheye - VDSLR за Nikon
  Samyang 14mm T/3.1 - VDSLR за Nikon
  Samyang 24mm T/1.5 - VDSLR за Nicon
  Samyang 35mm T/1.5 - VDSLR за Nicon
  Novoflex ADAPTER MFT/NIK - NIKON LENS TO MFT CAMERA

  3. Стативи:
  Slik 500 DX
  Secseed Venus-1
  Secseed Ares-l
  Раменен статив Matte 1
  Следящ фокус F0

  4. Осветление:
  Set 322H
  Set 652 HS
  HVL-20DW2
  Reporter 1000H 230/240V
  Флуоресцентно коригирано осветление 110W
  Флуоресцентно коригирано осветление 220W
  Статив за студийно осветление C-Stand 320

  5. Монтажна станция:
  Описание (pdf_file) 

  6. Кран:
  Кран PROAIM JIB
  Инструкцията за сглобяване на крана можете да видите тук.

  7. Аксесоари:
  Поддържащо рамо 18 см.
  LED Монитор

   

 • МФ - Лаборатория по морска биология
 • Към Магистърски факултет

  Директор: проф. д-р Даниела Пиларска

  гр. Созопол

  e-mail: dpilarska@nbu.bg
  тел: 02/ 8110 6830887 096 126

   

   

   

  Лабораторията по морска биология в гр. Созопол е създадена през 2015 г. с решение на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ. Основната й цел е свързана със създаване условия за придобиване на практически опит и получаване на знания в областта на зоологията и физиология на морски животни, морската екология на студентите от бакалавърските програми „Биология – Обща и приложна” и „Екология и опазване на околната среда” на департамент „Природни науки“. Провеждането на практически занятия по извънаудиторни и лекционни форми на обучение, и на експериментални изследвания ще подпомгне подготовката и бъдеща реализация на студентите от департамент „Природни науки”.

   

  Основни дейности

  Лабораторията по морска биология преодоставя база за приложни изследвания на студентите биолози и еколози, където могат да разработват бакалавърски тези и проекти, финансирани от НБУ и външни източници.

   

  Лабораторията по морска биология при ФБО, НБУ работи в колаборация с Лабораторията по морска биология към Института по биооразнообразие и екосистемно разнообразие – БАН, въз основа на Рамков договор за сътрудничество.

 • МФ - Лаборатория по биология
 • Към Магистърски факултет
  Директор: доц. д-р Галина Сачанска
  e-mail: gsatchanska@nbu.bg 
  тел: 02/ 8110 6830888 12 17 25
  корпус 1, зала C1/04 


   

  Лабораторията по биология  е създадена през 2012 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните функции на Лабораторията са свързани с осигуряване на практическите занятия главно на студентите от бакалавърска програма „Биология – обща и приложна“, както и на студентите от БП „Екология и опазване на околната среда“, разработена от департамент „Природни науки“. Провеждат се занятия и на студентите от дистанционните програми на Департамента. Друга основна задача на Лабораторията е извършването  на научноизследователска работа от студенти и щатни преподаватели от департамент „Природни науки“.  Доказателство за активното включване на студентите в експерименталната работа са техните многобройни участия в национални и международни конгреси. Научноизследователските резултати от съвместната работа на студентите и преподавателите се публикуват в реферирани научни списания.
   

  Основни дейности
  Лабораторията по биология предлага също извършване на анализи по външни поръчки в две направления:

  • Микробиология на храните;
  • Микробиология на околната среда.

  Лабораторията разполага и със собствена колекция микроорганизми, които могат да бъдат закупени. Работата по различни научноизследователски проекти също е приоритет на УПИЗ по биология.

  Материална база
  Лабораторията по биология е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за провеждане на обучение на студенти, експериментална дейност и научноизследователска работа на преподавателите.

  Лабораторията разполага със следната апаратура:

  • Микроскоп OLYMPUS, модел СX31;
  • Електронна везна KERN / прецизна 0,01 г/600 г;
  • Автоклав хоризонтален автоматичен SANYO;
  • Термостат инкубатор MEMMERT;
  • UV/VIS Спектрофотометър, JENWAY;
  • Аналитична везна 0,1 мг/160 мг;
  • Центрофуга EPPENDORF;
  • pH метър, HANNA;
  • Дестилатор, модел 700;
  • Орбитален шейкър, BIOSAN OS-20 и др.

   

   

 • МФ - Лаборатория за семиотични и социологически изследвания
 • Към Магистърски факултет
  Корпус 2, зала 306
  Директор: проф. д-р Кристиан Банков
  e-mail: kbankov@nbu.bg
  Лабораторията е учебно-практическо звено, което отвори врати през пролетта на 2010 г. по инициатива на екипа на магистърска програма „Реклама и бранд мениджмънт” (тогава „Реклама и стилове на живот“. Тя разполага със собствена база за изучаване на пазара, потребителското поведение, рекламната комуникация и търговските марки. В нея също така се провеждат семинари и допълващи лекционните курсове занимания. Мястото служи за архив за научни материали, специализирана литература и дипломни работи, а работните места разполагат с необоходимия за обработка на данни софтуер.

  Наличието на Лаборатория позволява на студентите да участват в организирането и изпълнението на изследователски проекти – както с учебна цел в рамките на университета, така и по реални казуси и брифове на външни агенции и бизнес организации. Въвличането им в такъв тип активост им помага да излязат от теоритичното поле на семиотичната, социологическата и маркетинговата проблематика, въвеждайки ги във всекидневния свят на пазара, комуникационните канали и живота на марките. Това става чрез събиране на вторична информация за целите на кабинетния анализ и посредством провеждането на дълбочинни интервюта, като целта е младите специалисти да упражняват уменията си главно върху курсовите и дипломните си задания и да се включват активно и адекватно в по-мащабните изследвания на звеното.

 • МФ - Студентски психо-социален център
 • Към  Магистърски факултет
  Корпус 2, зала 114
  Директор: ас. д-р Румен Петров
  тел.: 0878 10 99 34
  e-mail: amateeva@nbu.bg


  Студентски психо-социален център е създаден с решение на Академичния съвет на Нов български университет от 19 март 2013 година със специален статут на учебно-практическо и изследователско звено към Магистърски факултет.

  Мисията на Центъра е да изгради модел на психологическа и социална подкрепа в общността на хора в затруднена жизнена ситуация, който отчита сложната несъзнавана природа на човешкото развитие и функциониране и следва споделена от служителите теза за психо-социалната дисфункция.

  За целта Центърът предлага индивидуално и семейно консултиране и психотерапия; социална подкрепа в общността; консултиране и обучение на родители, осиновители, приемни родители; консултиране и обучение на специалисти в областта на социалните дейности, образованието и здравеопазването; участие в изследователски и научно-приложни проекти.

  Центърът предоставя на студентите усвовяване на професионалната етика, компетентности и подходи в клиничната социална работа чрез директна практика с индивиди и семейства в структурирана терапевтична среда и под вещата супервизия на опитни специалисти.


  За хора в неравностойно социално положение помагащите и подкрепящи услуги се предлагат на достъпни цени по индивидуално договаряне и според утвърден ценоразпис!


  Дейностите на центъра включват:

  • първоначална оценка и договаряне за работа с клиента;
  • индивидуална работа по случай (консултиране, психотерапия, социална работа в общността);
  • консултиране на семейства;
  • консултиране и обучение на родители, осиновители, приемни родители;
  • провеждане на специализиани стажове, практики и изследователски проекти на студенти от НБУ;
  • изготвяне на специализирани обучения за социални работници, психолози, педагози и др. с оглед на индивидуалните им обучителни потребности;
  • разработване и внедряване на нови модели за социална работа в общността и на нови програми и подходи за консултиране и психотерапия на специфични групи хора и по специфични затруднения.
 • МФ - Докторантско училище на НБУ
 • Към Магистърски факултет
  Директор: доц. д-р Димитър Вацов
  корпус 1, офис 110
  e-mail: dvatsov@gmail.com

  Технически сътрудник: Ирена Димитрова
  e-mail: idimitrova@nbu.bg

   

  Мисия:

  Мисията на Докторантското училище на НБУ. ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ е изцяло в съответствие с Мисията на НБУ да изгражда „предприемчиви, социално отговорни личности“ чрез „достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания по международни стандарти“.

  Дейности:

  • Постоянен докторантски семинар
  • Постоянен семинар с гост-лектори
  • Годишен докторантски семинар на
  • Международно лятно докторанско училище
  • Създаване на Алумни клуб и на Център за пост-докторантски изследвания
 • ФДЕНО – Лаборатория за езикови технологии
 • Директор:  гл.ас д-р Милка Хаджикотева

  e-mail: mhadjikoteva@nbu.bg

  Корпус 2, офис 309


  А. Изследователска дейност (проекти)

  •    Проект съвместно с AUF, в резултат на който е създаден  лингвистичен софтуер, въведен и обработен е корпус от български текстове, които се използват за езикови справки.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    провеждане на практики и стажове и обучителни семинари на преподаватели;
  •    предоставяне на услуги за лексикографски разработки и учебен материал;
  •    участие в международни консорциуми и разработване на проекти.

   

 • УППО - Франкофонски център за академични постижения
 •  

  Директор: гл.ас. д-р Радосвета Кръстанова - Канева

  e-mail: rkrestanova@nbu.bg 

  НБУ, корпус 2, зала 302

   

  Центърът е създаден през февруари 2015 година с решение на Ректорския съвет на НБУ, в следствие на Споразумение между НБУ и Регионалната университетска агенция на Франкофонията (АUF), като част от мрежата от Франкофонски академични центрове в централна и Източна Европа

  https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/

  https://www.auf.org/nos-actions/toutes-nos-actions/reseau-des-centres-de-reussite-universitaires-de-leurope-centrale-et-orientale/

   

  Основни цели на Центъра са : координация на франкофонските инициативи в НБУ, повишаване на видимостта на научно-изследователската дейност на френски език, увеличаване на привлекателността на франкофонските програми на Университета и подпомагане на преподаването на френски език в НБУ.

   

  Основни дейности :

   

  Дейности, свързани със студентите : работа в мрежа, езикова лаборатория, провеждане на курсове по и на френски език и на семинарни занятия на френски, онлайн работа, видеоконферентни лекции и събития, достъп до речници, книги, учебници и други франкофонски обучителни ресурси.

   

  Дейности, свързани с преподавателите : достъп до актуални педагогически ресурси, достъп до научна база данни на френски език, видеоконферентнна връзка с останалите Франкофонски центрове за академични постижения в Региона, възможност за провеждане на курсове по и на френски език, както и на семинари, лекции, дискусии, работни срещи, прожекции, изложби и други инициативи с франкофонски характер.

   

  Достъп на по-широка публика с интереси към Франкофонията : ресурсите на Центъра са достъпни два пъти седмично по два астрономически часа за по-широка публика с интерес към Франкофонията и френския език.

   

  Центърът функционира като пространство за продължаващо (само)обучние.

  Уебсайт на Центъра :

  http://francophonie.nbu.bg/

  Фейсбук страница на Центъра :

  https://www.facebook.com/francophonieNBU/