facebook

Сенаторски съвет към Настоятелството

Проф. А. Славински

Почетен професор Антони СЛАВИНСКИ
 

сенатор от 1 август 2022 г.


Член на Настоятелството на НБУ в периода 14 март 1994 – 1 август 2022 г.

Председател на Настоятелството на НБУ в периода 21 май 2011 – 7 юни 2021 г.

Член на Председателския съвет към Настоятелството на НБУ в периода 12 декември 2011 – 7 юни 2022 г.

В периода 1999–2001 г. е Министър на транспорта и съобщенията. През 2001 г. е избран за почетен професор на НБУ за цялостен принос към Нов български университет и специални заслуги към департамент „Телекомуникации“.

Бил е над десет години председател на Асоциация „Телекомуникации“, а след това е член на Управителния съвет на асоциацията, най-голямата неправителствена организация в сектора.

Бил е председател, а след това член на Управителния съвет на Асоциация „UBIFRANCE-BULGARIE“.

Председател e на Европейския ИКТ съвет за структурните фондове по проект SFERA от 7-ма рамкова програма през периода 2008 - 2009 година.

Бил е координатор за Централна и Източна Европа на Center of Excellences за дистанционно обучение на ръководни кадри към Международния съюз за далекосъобщения през периода 2004 - 2007 година.

Участва в редица национални и международни проекти, сред които „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, „Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи чрез изграждане на мрежа за сътрудничество.

Сред отличията му са Специалната награда на IDG „За особени заслуги към българските телекомуникации“, както и Наградата на IDG за принос за развитие на информационното общество. Специализирал е в Adam Smith Institute, Лондон, Великобритания, Joint Vienna Institute – Виена, Австрия и в ITU- Женева, Швейцария.
Има над 100 публикации в България и чужбина.

 

Проф. Г. Фотев

Проф. Георги ФОТЕВ, д.н.

сенатор от 24 юли 2019


Член на Настоятелството на НБУ в периода 14 март 1994 – 24 юли 2019 г.

Проф. Георги Фотев е член на Европейската академия за наука и изкуства. В периода 1991–1992 г. е министър на науката и висшето образование на Република България. Работил е като директор на Института по социология, БАН, като  преподавател по философия, завеждащ секция „История на социологията”. Сред по-важните му публикации са книгите: „Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер”, „Принципите на позитивистката социология”, „Социална реалност и въображение”, „Гражданското общество”, „Другият етнос”, „Граници на политиката”, „Социология на отклоняващото се поведение”.


Проф. Г. Фотев е почетен професор на НБУ. Удостоен е с титлата Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ, както и с Почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски”. Носител е на годишна награда на БАН за книгата „Социална реалност и въображение“ и на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria.


 

 Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ, д.н.

сенатор от 16 октомври 2019 г.

Член на Настоятелството на НБУ в периода 14 март 1994 – 16 октомври 2019 г.Проф. Ивайло ЗНЕПОЛСКИ е значим университетски преподавател в областта на философията, семиотиката и изкуствознанието.


Председател е на Управителния съвет, учредител и научен ръководител на Института за изследване на близкото минало. През периода 1993–1995 г. е министър на културата на Р България. Директор е на списание DIVINATIO и административен директор на Дома на науките за човека и обществото. Професионалната му кариера преминава през Института за съвременни социални теории към БАН, през преподавателска дейност във Висшата академия за театрално и филмово изкуство, СУ „Св. Климент Охридски“, Висшето училище за социални науки (EHESS), Париж, Университета Монтескьо, Бордо IV и през Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет. Член е на Педагогическия съвет на Рeгионалното докторско училище (История-социология-антропология) в Букурещ, Съвета на тематичната мрежа за съвместни изследвания – „Право на културните институции” – Франкофонска агенция за висше образование и изследователска дейност, Международния експертен комитет за учредяване на Франкофонски институт за администрация и управление (IFAG).


Сред многобройните му публикации са книгите „Българският комунизъм” – социокултурни черти и властова траектория, „Новата преса и преходът”, „Вебер и Бурдийо: подходи към интелигенцията”, „Езикът на имагинерния преход”, редица съставителства и статии.


Проф. Знеполски е вицепрезидент на Международната федерация на филмовата преса, Вицепрезидент на Балканската семиотична асоциация, член на Управителния комитет на Международната асоциация по семиотика, член на Съвета за ориентация на Музея на Европа (Брюксел), Член на Сената – Европейски културен парламент.

Носител е на Почетния медал със синя лента на Софийския университет и на Почетната награда Officier des Palmes Académiques, който се дава с декрет на Френското министерство на националното образование, научните изследвания и технологиите.

 

 

 

проф. Тома Томов

Проф. Тома ТОМОВ

сенатор от 01 август 2020 г. 

Член на Настоятелството на НБУ от 14.03.1994 г. до 01 август 2020 г.


Проф. Томов е директор на Център „Български институт за отношения между хората” към Нов български университет. Координатор е на Националната програма за психичноздравна реформа към Министерство на здравеопазването. Професионалната му кариера преминава през Първа психиатрична клиника и катедрата по психиатрия, в които е асистент по психиатрия, през Морогоро-Дар ес Салаам, където е консултант по танзанийска програма за психично здраве. Основните му изследователски интереси са в областта на социалната психиатрия. Член е на: Българското дружество по психодрама, Българската психиатрична асоциация, Българската психоаналитична група, Българското дружество по психично здраве, Българската асоциация на социалните работници, Женевската инициатива по психиатрия. Член е на Управителния съвет на Обединените холандски фондации и на Асоциацията на реформаторите в психиатрията, Женева. Почетен член на Кралския колеж по психиатрия, Лондон, Великобритания. Придобива образованието си във Висшия медицински институт, София. Специализира в Катедрата по психиатрия на Медицинска академия, в Института по неврология, психиатрия и неврохирургия, в Антропос институт в Атина, в гостуващата обучителна програма по психодрама Габриеле Висман-Брун.