facebook

Изследвания

krasimir-stoichko-4_1050x399_crop_478b24840a

 

Приоритет на изследователската политика на НБУ е формулирането на актуални за обществото теми, върху които да се фокусират усилията на водещи експерти от Университета, както и от други академични и бизнес среди.


НБУ насърчава интердисциплинарните изследвания и интеграцията на науката в обучението и се стреми към върхови постижения в научните области, които развива.


Чрез проектната си дейност НБУ успешно се интегрира в международни университетски и изследователски мрежи. Нов български университет насърчава и подпомага кандидатстването за рамковите програми на Европейския съюз, научните програми на американски и европейски фондации и фондове.  Университетът е печелил изследователски   проекти, финансирани от  Пета, Шеста  и Седма рамкова програма на Европейския съюз, Научната програма на НАТО,  програма COST, фондация „Джеймс МакДонъл“, фондация „Фолксваген“, Германския фонд за научни изследвания, Италианския научен фонд, Институт “Отворено общество”, Британския съвет, фонд „Научни изследвания“ – МОН,  Национален дарителски фонд „13 века България“, фондация „Америка за България“ и др.


През февруари 2014 г. се проведе лансираща конференция за рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. НБУ ще се стреми да се впише още по-успешно в европейското изследователско пространство през предстоящия програмен период.