facebook

Председателски съвет на Настоятелството

ПРЕДСЕДАТЕЛ 


 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 

Почетен професор д-р Веселин МЕТОДИЕВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г. и Председател на Настоятелството от 07.06.2021 г.

 

Почетен професор д-р Веселин Методиев е народен представител в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

 

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.


Сред публикациите му е книгата „Министерският съвет в България. Началото 1879–1886“, и съавторските изследвания „120 години Министерски съвет в България“, „Българските конституции и конституционните проекти“, „Държавните институции в България 1879-1986”.


 

 
 ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ (ПРЕЗИДЕНТ) НА НБУ

 

Проф. Богдан Богданов е Председател на Председателския съвет от 04 юни 2016 г.

Проф. Богдан Богданов поставя началото на идеята за Нов български университет като продължение на Дружество за нов български университет заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи. Той е дългогодишен председател на Настоятелството на НБУ (14.03.1994 г. – 21.05.2011 г.).


Проф. Богдан Богданов, д. н. е класически филолог и университетски преподавател по старогръцка литература и култура.  Сред големите му проекти е председателството на Управителния съвет на фондация „Отворено общество“, по време на което работи за модернизирането на библиотеките, интегрирането на малцинствените групи в обществото, правата на човека, предоставянето на пълен достъп до интернет на академичните институти, отпускането на стипендии на български студенти, популяризирането на българската история, език и култура.


През периода 1991–1993 г. дейността му като посланик на Република България в Република Гърция съдейства за преодоляване на недоверието между България и Гърция, натрупано в периода на Студената война.


Сред публикациите му са преводите на „Характери“ на Теофраст, Платоновите „Диалози“, „Дафнис и Хлоя“ на Лонг, „Животът на Александър Македонски“ на Псевдо-Калистен, „Към себе си“ на Марк Аврелий, книгите „От Омир до Еврипид“, „Омировият епос“, „Старогръцката литература“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Европа – разбирана и правена“, „Отделно и заедно“, „Университетът – особен свят на свобода“, „Минало и съвременност“, издадената в Испания книга „Modelos de realidad” и издадената в Германия – „Reading and Its Functioning”, създаването на поредицата „Световно историческо наследство“ и много други. Носител е на наградите Grand-Croix de l’Ordre de Phenix, Grèce – за дейността му като посланик, „Христо Г. Данов” – за хуманитаристика, „Европа – предай нататък“ – за евроинтеграция. Дейността му в Настоятелството на НБУ е свързана с изпълнението на университетската мисия, с развитието на креативността и предприемаческия дух в НБУ.


website: www.bogdanbogdanov.net

 

 

ЧЛЕНОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

Доц. д-р Васил Гарнизов

Почетен професор д-р Васил ГАРНИЗОВ

 

Член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г.


Проф. д-р Васил Гарнизов е заместник-председател на Асоциацията за антропология на Балканите и ръководител на Централното координационно звено по Специалната подготвителна програма на Европейския съюз за България.

В периода 1999–2001 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Работил е в секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор към БАН, бил е парламентарен експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство, както и генерален директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика. Член е на Международната асоциация по прагматика в Амстердам, Асоциацията на европеистите в Брюксел, Управителния комитет по местни и регионални власти на Съвета на Европа, Междуведомствения национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, Програмния съвет на Българската национална телевизия.


Има над 100 публикации в областта на фолклора, етнологията, социалната антропология и многобройни участия в радио- и телевизионни предавания на образователни, културни, социални и политически теми. Реализирал е консултантска дейност по програми на ФАР, ЮНДП, Бритиш Ноу-хау фонд, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.

 

 

Георги Текев

Д-р Георги ТЕКЕВ

 

Член на Настоятелството от 15.12.2008 г. и Изпълнителен директор на Нов български университет

Икономист, университетски мениджър и общественик. Има магистърска степен по управление на човешките ресурси и докторат по социално управление. Научните му интереси са свързани с организацията и управлението на университетската институция. Специализирал е университетски мениджмънт във Факултета по политически науки към Университета в Болоня, Италия, в Университета Съри и Института Ройхемптън, Лондон и в Оксфордския университет, Великобритания. Специализирал е музикален артмениджмънт в Академия Киджана в Сиена, Италия.

Дейността му в университета започва през 1990 в Дружеството за нов български университет, а от следващата година е координатор по развитието на финансовата дейност и нормативната база на НБУ. От 1992 до 1994 е директор на Свободния факултет на НБУ. До 2000 е директор на Централната университетска администрация. Изпълнителен директор на Нов български университет е от 2000. Сред основните му професионални проекти в НБУ са изграждането и развитието на системата на организация и управление на НБУ, системите за стратегическо планиране и финансово управление, нормативната уредба, развитието на материалната среда и информационните ресурси, развитието на административния капацитет на университета. Създател е на Центъра по изкуствата на НБУ с Университетски театър, Галерия УниАрт, ателиета по изящни и пластични изкуства, Ателие за електронна музика и Радио-телевизионен център, Център за книгата с библиотека, книжарници и лични архиви, и е сред основателите на департамент Музика в университета. Създател и продуцент на майсторския клас на Райна Кабаиванска в НБУ.

Председател е на фондация „За Нов български университет“. Член е на журито на сп. Форбс, Селекция „30 таланта под 30 години“, и на обществения съвет на конкурса „Мениджър на годината“. Управляващ директор на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Член е на журито на международния конкурс за млади оперни певци „Виоти“ във Верчели, Италия. Член е на Творческия съвет на Столична програма „Култура“ и на Обществения съвет на БНР.

Носител е на наградата „Златно перо“ за принос в българската култура, за креативните практики, въведени в областта на изкуството в редица проекти с обществена значимост, които откриват, изграждат и представят млади талантливи личности и на Награда на Столична община за ярки постижения в областта на културата. През 2019 е удостоен от президента на Италианската република със званието „Кавалер на Ордена на звездата на Италия“.

 

 

Почетен професор д-р Людмил ГЕОРГИЕВ

Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г.

Професор д-р Людмил Георгиев e зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност от 2013–2016 г., и. д. Ректор на НБУ (2009 - 2012 г.); зам.-ректор на НБУ (1997–2008 г.). Основател е на специалностите Публична администрация и Регионална икономика. Основните му области на експертиза са: анализ и управление на регионалното развитие, местно самоуправление и администрация, публична администрация, структурни фонове на ЕС, стратегии и структури за териториално развитие, оценка на образователни и изследователки проекти, развитие на системите за висше образование, институционална и програмна акредитация, обучителни системи за държавни служители, преподавателски умения и техники и др.

Работил е като научен секретар на Центъра по администрация към Министерски съвет и като експерт по Публична администрация към Министерски съвет.

Член е на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон, на Мрежата на институтите и училищата по публична администрация Братислава, на Международната асоциацията по регионални изследвания, на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки в Париж, на Програмния комитет на Европейската изследователска област „Наука и общество“ към ЕК. Член на Научния експертен съвет за развитие на столицата към кмета на Столична община. Управител е на „Академично сдружение за организиране и провеждане на специализации на служителите от държавната администрация“. Автор и водещ е на първото в страната образователно телевизионно предаване по пазарна икономика „Азбука на икономиката“.

Проф. д-р Людмил Георгиев има висше икономическо образование и докторантура по „Икономика и управление на териториалните системи“.

Автор, научен редактор и преводач на значителна по обем научна литература. Сред публикациите му са „Регионални и общински несъответствия“, „Регионална икономика“, „Местно управление“, „Маркетинг и мениджмънт на местната администрация“, „Сравнителна публична администрация“, „Етика в обществените служби“, „Подпомагане в усъвършенстване на управлението и ръководството на страните от Централна и Източна Европа.“, „Преподаване чрез казуси“, „147 трика за доброто преподаване“ и др.

 

проф. Пламен Бочков
 
Проф. д-р Пламен БОЧКОВ
 
Член на Настоятелството от 01.07.2020 г.

Проф. д-р Пламен Бочков е ректор на Нов български университет от 05.03.2012 г. до 30.06.2020 г. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Антропология“, „Социология и социална антропология“ и магистърската програма „Културна и социална антропология”. Научната му кариера е свързана с департамент „Антропология“ на НБУ и със секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор на БАН.

 
Професионалните интереси на проф. Бочков са в областта на фолклористиката – епос за юнаци, фолклорна история, фолклорни предания, теория на фолклора; антропологията – пол и социални роли; миграция и културна идентичност; етнологията – етични образи на мъжкото и женското, етични общности и култури. Специализирал е фолклористика в Русия и Финландия.


В периода 2002–2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ, а от 2006 до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. Сред изследванията му са монографията „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние“ и другите. Студии по етнология“ (2009).
Проф. Пламен ДОЙНОВ, д.н.

 

Проф. Пламен Дойнов, д.н. е ректор на Нов български университет от 01.07.2020 г. Преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане в НБУ. Проф. Дойнов е сред основателите на департамент „Нова българистика“ и два мандата негов ръководител (2012–2020). Автор на идейния проект и директор на научната програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“.

 

Той е поет, драматург и литературен историк. За поезията си е отличаван два пъти с наградите „Николай Кънчев“ (2012 и 2016) и „Иван Николов“ (2004 и 2012), за драматургията си – с „Иван Радоев“ (2001) и „Аскеер“ (2006), за своите изследвания – с „Христо Г. Данов“ в категория „Хуманитаристика“ (2012), „Иван Мешеков и Иван Радославов“ (2015) и „Иван Динков“ (2016). Негови книги са издадени във Франция, Унгария и Полша, а текстовете му са превеждани на всички европейски езици. През 2013 г. президентът на Република Унгария му присъжда Златен кръст за заслуги в областта на културата, а през 2018 г. е номиниран за международната награда „Европейски поет на свободата“ в Полша. Той е дългогодишен редактор в седмичника „Литературен вестник“ (от 1993 г.).

 

Проф. Дойнов е автор на 12 литературноисторически монографии и книги с литературна критика, сред които „Българската поезия в края на ХХ век“ (в две части, 2007), „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989“ (2011), „Алтернативният канон: Поетите“ (2012), „Българската литература и началото на ХХІ век“ (2013), „Литература, размразяване, разлом: 1962“ (2015), „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“ (2017) и др. Съставител е на над 50 научни и документални сборници в осем издателски поредици в областта на историята на литературата от епохата на Народна република България.