Комисия по наредбите

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 

Членове:

доц. д-р Екатерина Тодорова

Декан на Бакалавърски факултет

 

д-р Георги Текев

член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар:

Румяна Каменова

Главен юрисконсулт на НБУ