facebook

Центрове за продължаващо обучение

cpojpg_1050x399_crop_478b24840a

 

УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (УППО)


Директор: гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 268, в. 22082
e-mail: ecvetanova@nbu.bg

 

За контакти с УППО:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

ул. "Монтевидео" 21
гр. София - 1618
Корпус 2, Офис 208

Тел.: 02/ 8110 110  (опция 6)  

E-mail:  uppo@nbu.bg 

Facebook: https://www.facebook.com/nbu.uppo/

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦППО)

Административен мениджър: Ралица Митова
корпус 2, стая 208
Телефон: 02 8110 108, в. 22083
E-mail: rmitova@nbu.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ЦРПС)

 

Административен мениджър: Гергана Лалова
тел.: 02/8110 380, в. 21081
e-mail: glalova@nbu.bg

 

ИТ ТРЕНИНГ ЦЕНТЪР 

корпус 2, офис 208
тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
e-mail: cc@nbu.bg

 

ФРАНКОФОНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ (ФЦАП)

Директор: гл.ас. д-р Радосвета Кръстанова
корпус 2, зала 302
e-mail: radosvetakk@gmail.com

 

Центърът функционира като пространство за продължаващо (само)обучeние.

Уебсайт на Центъра :
http://francophonie.nbu.bg/

Фейсбук страница на Центъра :
https://www.facebook.com/francophonieNBU/