Центрове за продължаващо обучение

nbu8_1050x399_crop_478b24840a

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦППО)


Директор: Емилия Трифонова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 108, в. 22083
e-mail: etrifonova@nbu.bg

 

 

МЕНИДЖМЪНТ И ЕЗИЦИ

 

Директор: Емилия Трифонова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 108, в. 22083
e-mail: etrifonova@nbu.bg

Мениджър "Общуване на чужд език":
Гергана Лалова
тел.: 02/9800099, 02/9802210
e-mail: glalova@nbu.bg

Мениджър "Проектна дейност":
Ирина Добриянова
тел.: 02/9800099, 02/9802210
e-mail: idobriyanova@nbu.bg

Повече информация: тук


 
ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ И ОБУЧЕНИЯ, ЛЕТНИ ШКОЛИ, АКАДЕМИИ

 

Специалист: Мария Тумбева
тел.: 02/8110 268, в. 21082
e-mail: mtumbeva@nbu.bg
МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

Специалист: Мартин Стоянов
тел.: 02 8110 413, в. 2413
e-mail: mstoyanov@nbu.bg

 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (СЦ)


Административен мениджър: Йонка Ганчева
корпус 2, офис 015
тел.: 02/8110 595
e-mail: igancheva@nbu.bg