Центрове за продължаващо обучение

nbu8_1050x399_crop_478b24840a

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦППО)


Директор: Емилия Трифонова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 108, 8110 137; факс: 02/8110 157
e-mail: etrifonova@nbu.bg

http://cpo.nbu.bg/

 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (СЦ)


Административен мениджър: Йонка Ганчева
корпус 2, офис 015
тел.: 02/8110 595
e-mail: igancheva@nbu.bg