facebook

Специализирани учебни езикови зали

 

 

 

401 Специализирана учебна езикова зала за превод корпус 2, етаж 4

Залата разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, екран, бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение, както и със специализирана техника, необходима за обучението по превод: цифров преводачески пулт, слушалки за преводач, дискусионен пулт, безжична микрофонна система, смесител.

 

402 Специализирана учебна езикова зала корпус 2, етаж 4

Залата разполага с 15 места. Оборудвана е като фонетичен кабинет с компютърни конфигурации, електрически екран, интерактивен маркер, мултимедиен проектор, бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.

 

403 – 410 Специализирани учебни езикови зали корпус 2, етаж 4

Осем езикови зали, всяка от които разполага с 20/30 места. Оборудвани са с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, интерактивен маркер, бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.