facebook

Магистърски програми

karusel-magistri_1050x399_crop_478b24840a

 

Обучението в магистърските програми на НБУ е със средна продължителност три и два семестъра. Изключение са магистърските програми „Архитектура“ с шестгодишен период на обучение и „Право“ с петгодишен период на обучение. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност за обучение и на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление.


Магистърските програми на НБУ обявяват прием два пъти в годината – през есента и през пролетта. През есента студентите се приемат в първи семестър на програмата, която са избрали. Всяка година част от магистърските програми обявяват и пролетен прием. Гъвкавостта на записването позволява на студентите да завършат своето обучение традиционно в три семестъра, но това може да бъде разпределено в рамките на една или две календарни години.

 


Магистърските програми на НБУ са много на брой, тясно специализирани и с практическа насоченост. Голяма част от тях са разработени в партньорство с бизнеса или други университети или изследователски центрове. Насочени са както към току що завършили бакалаври, така и към експерти с многогодишен опит и създават чудесна предпоставка за осъществяване на качествени професионални контакти.

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

 

 

Свързани страници

doctoral_300x143_crop_478b24840a
Докторски програми

  Докторантурите в Нов български университет са...