facebook

Общоуниверситетски семинари

 

Одобрени от Научния комитет на НБУ общоуниверситетски семинари за академичната 2020 -2021 година:

 

 

  1. Дипломатът на 21 век. Да разбираме дипломацията и дипломатите“- организиран от департаменти „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Ръководител на семинара д-р Георги Текев.

 

  1. „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“ – организиран от департаменти „Право“ , „История“, „Политически науки“. Ръководители на семинара проф. д-р Екатерина Михайлова и проф. д-р Райна Николова д.н.

 

 

  1. „Права на човека“ организиран от департаменти „Право“, „Политически науки“, „Здравеопазване и социална работа“. Ръководители на семинара доц. д-р Катерина Йочева и гл.ас. д-р Деяна Марчева

 

  1. „Какво ми/ни се случи след 1989 година?“ – организиран от департаменти „История“, „Антропология“, „Политически науки“. Ръководител на семинара проф. д-р Веселин Методиев

 

 

  1. „Университетски речник“. Ръководител на семинара проф. д-р Веселин Методиев

 

  1. Читателски клуб – организиран от Център за книгата и департамент „Нова българистика“. Ръководители на семинара са проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Морис Фадел и доц. д-р Йордан Ефтимов

 

  1. Клуб по творческо писане – организиран от департамент „Нова българистика“. Ръководители на семинара са проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Емилия Дворянова и доц. д-р Йордан Ефтимов