facebook

Научен комитет в НБУ

Председател:

проф. д-р Веселин Методиев

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ и преподавател ФБО

 

Членове:

доц. д-р Васил Гарнизов

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ и преподавател ФБО

 

проф. д-р Христо Тодоров

член на Настоятелството на НБУ и преподавател в НБУ

 

Научен секретар:

гл. ас. д-р Живко Лефтеров

преподавател в НБУ