Директорски съвет

ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ КЪМ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

 

 

Председател:

д-р Георги Текев           

Член на Настоятелството на НБУ и Изпълнителен директор на НБУ

 

Членове:           

Директори на централни администрации:

               

д-р Христо Чукурлиев 

Член на Настоятелството на НБУ и Директор на Централна университетска администрация

 

Валентин Гьонов           

Директор на Кандидатстудентски и студентски информационен център

 

Елеонора Александрова           

Директор на Централна студентска адмиистрация

 

 

Директори на факултети:

               

Салих Боровин

Директор на Факултет за базово образование

 

Сава Керелезов             

Директор на Бакалавърски факултет

 

Надежда Димитрова   

и. д. Директор на Магистърски факултет

 

Николинка Андреева  

Директор на Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

 

Директори на отдели в Администрация на Настоятелството

Надя Терзиева

Член на Настоятелството на НБУ и Директор на Център за книгата

 

Румяна Юрукова            

Член на Настоятелството на НБУ и Главен счетоводител

 

Румяна Каменова          

Главен юрисконсулт

 

Борислав Георгиев       

Директор на отдел „Персонал“

 

д-р Мариета Цветкова

Директор на бюро „Проекти“

 

Александър Захариев 

Директор на Стопански отдел

 

Галя Монова    

Директор на Център за развитие на материалната база

 

Яни Андреев   

Директор на отдел „Информационни технологии“