facebook

Директорски съвет

dir-suvet_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Председател:

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството на НБУ и Изпълнителен директор на НБУ

 

Членове:

 

Директори на централни администрации:

 

 

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

Член на Настоятелството на НБУ и

Директор на Централна университетска администрация

Валентин Гьонов

Директор на Кандидатстудентски и студентски информационен център

Елеонора Александрова

Директор на Централна студентска адмиистрация

Директори на факултети: 

 

Салих Боровин

Директор на Факултет за базово образование

 

Сава Керелезов

Директор на Бакалавърски факултет

 

Надежда Димитрова

Директор на Магистърски факултет

 

Николинка Андреева

Директор на Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

Директори на отдели в Администрация на Настоятелството:

 

Надя Терзиева

Член на Настоятелството на НБУ и

Директор на Център за книгата

Румяна Юрукова

Член на Настоятелството на НБУ и

Главен счетоводител

Румяна Каменова

Главен юрисконсулт

Борислав Георгиев

Директор на отдел „Персонал“

д-р Мариета Цветкова

Директор на бюро „Проекти“

Александър Захариев


Директор на Стопански отдел

 

Галя Монова

Директор на Център за развитие на материалната база

Яни Андреев

Директор на отдел „Информационни технологии“