facebook

Докторски програми

doctoral_1050x399_crop_478b24840a

 

Докторантурите в Нов български университет са два вида:

  • Редовна (срещу стипендия и такса);
  • Свободна срещу такса.

Редовните докторантури  започват от 1 октомври, като срокът за подаване на информация за тях от съответния департамент към Магистърски факултет  е началото на м. април всяка година за предстоящата академична година. Ръководителят на департамента предлага за обсъждане на департаментен съвет, който приема и подава към Магистърски факултет броя и вида на заявените места за докторанти. Департаментът предлага и списък с приблизителни общи теми и съответните им научни ръководители.  От Магистърски факултет придвижват процедурата, заедно с научния ръководител и департамента.

 

Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Веднага след обявяването на конкурса информация за него се публикува в сайта на НБУ и в „Държавен вестник“.

 

Процедурата за прием в докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответния департамент/център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

 

Свободната докторантура срещу такса може да започва по всяко време на академичната година, при условие, че докторантът представи разработен дисертационен труд в общата му част - значителна част от текста, изследвания, изложби, творчески изяви и т.н.

 

Ако искате да кандидатствате в докторска програма на Нов български университет може да се свържете със съответния департамент или с Магистърски факултет:

 

Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 142
e-mail: sdavidova@nbu.bg

 

 

 

Свързани страници