facebook

Телефонен указател


1. В първа колона са посочени номерата на офисите, като цифрата пред наклонената черта означава корпуса, в който се намира офисът: 1 – за корпус 1; 2 – за корпус 2.

2. Във втора колона са посочени длъжностите на работещите в съответните офиси.

3. В трета колона са изписани имената на служителите, заемащи съответната длъжност.

4. В четвърта колона са вътрешните телефонни номера.

5. В пета колона са номерата на външните телефони и факсовете.

 

 • Настоятелство. Председателски съвет
 • 1/222

  Председател на Настоятелството

  проф. д-р Веселин Методиев

  12231

  8110 243

  1/223

  Членове

  проф. д-р Людмил Георгиев

  12231

  8110 243

  проф. д-р Васил Гарнизов

  12232

  8110 283

  д-р Георги Текев

  12232

  8110 283

  проф. д-р Пламен Бочков

  12231

  8110 243

  проф. Пламен Дойнов, д.н.

  12271

  8110 247

   

  1/223

  Секретар на Настоятелството

  Ваня Шикова

  12231

  8110 243

 • Изпълнителен директор
 • 1/224

  Изпълнителен директор на НБУ

  д-р Георги Текев

  12232

  8110 283

 • отдел „Информационни технологии“
 • 1/302

   

   

   

  1/301

  Директор

  Яни Андреев

  13022

  8110 331

  Специалист

  Тодор Вълчев

  13021

  8110 301

  Направление „Развитие
  и поддръжка на ИИС“

   

   

   

   

  Специалист ИИС


  Донна Астакова


  13011


  8110 341

  Специалист ИИС

  Петър Вълчев

  13012

  8110 361

  1/317

   

   

   

   

  2/220

  Системни администратори

  Илин Стоянов

  13172

  8110 317

  Здравко Зарков

  13174

  8110 337

  Христо Стаменов

  13173

  8110 357

  Специалисти

  Тодор Аргилашки

  Петър Кирилов

  13171

  13175

  8110 377

  8110 195

  Виктор Иванов

   2220

  8110 572

   

   

  1/109

  Уеб студио

   

   

   

  Програмист

  Васил Йорданов

  11091

  8110 119

  Специалист

  Косьо Хаджигенчев

  11092

  8110 139

 • отдел „Човешки ресурси“
 • 1/204

    

   

   

  1/215

   

   

   

  Директор

   

  Борислав Георгиев

   

  12041

   

  8110 214

   

  Заместник-директор

  Специалист

  Софка Тумбева

  Албена Павлова

  12154

  12151

  8110 215

  8110 285

  Специалист (конкурси)

  Специалист

   

   

  Ирина Нанчева-Бурнаска

  Ивелина Павлова-Лиркова

   

   

  12152

  12042

   

   

  8110 235

  8110 575

   

   

 • Правен отдел
 •  

  1/211

  Главен юрисконсулт


  Юрисконсулти

   

  Румяна Каменова


  Николай Капев
  Симеон Чиров

   

  12113


  12111
  12112

   

  8110 204


  8110 234
  8110 254

   

   

 • Бюро „Проекти“
 • 1/223

   

   

   

   

  1/303

  Директор бюро „Проекти“ (отговорник за институционалните проекти)

  д-р Мариета Цветкова

   

   

  12233

  8110 220

  Секретар

   

  Росена Томова

   

   

  12232

   

   

  8110 283

   

  Специалисти (образователни проекти и програма „Еразъм+“)

   

   

  Стефани Калдаръмова

   


  Екатерина Бръзицова 

  13031

   

  13032

  8110 647

   

   8110 687

 • Институционална и програмна акредитация
 • 2/205

  Секретар

  Милена Франова

  2205

  8110 275

 • Стопански отдел
 • 1/113

  Директор
  Специалисти


  Александър Захариев
  Борис Марков
  Радослав Лазарков

  11131
  11132

  8110 123
  8110 183

  Сутерен
  К1

  Техници

  Ангел Чаушев, Красимир Дуцовски, Людмил Дочовски, Васил Попов

  1010

  8110 143

  2/012

  Техник (безопасност и здраве на работата)

  Бойко Антонов

  2012

  8110 582

 • Отдел „Хигиена и озеленяване“
 • 2/106

  Началник отдел

  Лили Илиева

  2106

  8110 676

 • отдел „Транспорт и снабдяване“
 • Ръководител направление

  Николай Илиев

  1193

  8110 693

  Шофьори

  Спас Михайлов

  Дарин Ласков

 • Финансово-счетоводен отдел
 • 1/203

  Гл. счетоводител

  Румяна Юрукова

  12032

  8110 252

   

  Зам.-главен счетоводител

  Мая Младенова

  12031

  8110 232

  Счетоводство

   

  Зам.-главен счетоводител

  Вера Митова

  12023

  8110 239

   

  1/202

   

  Счетоводители

   

   

   

   

   

   

   

  Специалист по управление на програми и проекти

  Кристина Ламбева

  Десислава Славчева

  Георги Ценев

  Антоанета Иванова

  Елена Аронова

  Даяна Кръстанова

  Румяна Велкова

  Станимир Гюров

  12021

  12022

  12025

  12026

  12027

  12028

  12029

  12024

   

  8110 372

  8110 241

  8110 202

  8110 262

  8110 242

  8110 593

  8110 219

  8110 392

   

  Каса

  1/201

  Касиер

  Мария Манева

  12011

  8110 201

   

  Касиер

  Биляна Тодорова

  12012

  8110 209

  Счетоводство

  1/209

  Счетоводители

  Бойка Сергиева

  12091

  8110 203

  Наталия Илиева

  12092

  8110 273

  Ренета Георгиева

  12093

  8110 369

 • Център за книгата
 • Библиотека, етаж 1

  Директор

  Надя Терзиева 

  1290  

  8110 290

  Библиотека

  Зам. директор

  Ангелина Гимишева

  11904

  8110 293

 • Издателство
 • 2/101

  Директор

  гл. ас. д-р Владимир Маринов

  21011

  8110 521

  2/101А

  Специалист дизайн и предпечат

  Таня Йорданова

  21013

  8110 166

  Специалист архивист

  Ира Георгиева

  21012

  8110 165

   

  Специалист дизайн и предпечат

  Жанет Цанова

  21013

  8110 166

  Библиотека
  етаж 1

  Специалист

  Ваня Петкова

  1298

  8110 298

 • Книжарници и книгоразпространение
 • 2/118

  Директор

  Ваня Русева

  21182

  8110 568

  Специалист

  Вера Сиракова

  21181

  8110 518

  Специалист

  Петя Йорданова

   

  Книжарница, корпус 1

  1001

  8110 681

 • НБУ в Центъра
 • ул. Г. С. Раковски 191 Б

  Административен мениджър

  Димитра Канева

  0882460665

  0884258942

  Технически сътрудник

  Стойка Стефанова

 • Университетски архив
 •  3/ 403

  Директор

  Иван Звънчаров

  34031

  8110 493

  3/ 401

  Специалист-архивист

  д-р Александра Трифонова

  34011

  8110 483

  3/ 404

  Специалист-архивист

  д-р Пламен Буланов

  34041

  8110 297

  Институт за изследване на близкото минало

  3/ 402

  Специалист

  Димитър Димов

  34021

  8110 442

 • Библиотека
 • Библиотека
  етаж 1

   

   

   

   

  Фоайе, Център
  за книга

   

   

  Директор

  д-р Радостина Тодорова

  11901

  8110 292 

  Зам. директор

  Мария Стоянова

  11905

  8110 192

   

  Отдел „Развитие на колекции“

  Началник отдел

  Мария Стоянова

  11905

  8110 192

  Библиотекари

  Тихомир Асенов
  Божура Панайотова

  11903
  11907
  11909

  8110 291
  8110 295
  8110 299

  Отдел „Каталогизация“

  Началник отдел

  Ангелина Гимишева-Филипова

  11904

  8110 293

  Библиотекари

  Юлиана Станимирова
  Ваня Делчева

  11906
  11908

  8110 294
  8110 480

 • Отдел „Библиотечни и информационни услуги“
 • Библиотека етаж 1

  Началник отдел

  Гергана Мартинова

  1198

  8110 198

                                                              

  Бюро „Заемна служба“

  Библиотека Партер

  Специалист
  Библиотекар

  Цвета Илиева
  Милкана Любенова

  1196
  1196

  8110 196
  8110 196

   

  Бюро „Заемна служба“, ет. 1

  Библиотека етаж 1

  Библиотекари

  Пенка Караиванова

  1291

  8110 261

   

  Бюро „Справочно-библиографска информация“

  Библиотека етаж 1

  Библиотекар
  Специалист

  Светлана Иванова
  Стефка Захариева

  1296

  8110 296

 • Читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“
 • Библиотека
  етаж 1

  Библиотекар

  Васил Димитров

  1390 

  8110 390 

 • отдел „Технически ресурси и услуги“
 • Библиотека
  етаж 1

   Специалист

   

  Георги Младенов

  11913
  11912
  11911

  8110 490
  8110 491
  8110 191

 • Технологичен център
 • 1
  етаж 1

  Специалист

   Бистра Гечева

  1197
  1193

  8110 197
  8110 193

 • Компютърен център
 • 2
  етаж 1

  Специалист

  Ангелина Калайджиева

  1194

  8110 194

 • Университетски театър
 • УТ

  Директор

  доц. д-р Ася Иванова

  20064
  20061 

  8110 586
  8110 566

  Техническо осигуряване на спектакли и общоуниверситетски събития

  107А/2

   

   

   

  УТ

  Директор

   

   

   

   

  Специалисти

   

  Александър Стефанов

   

   

   

  Боян Панов

  Николай Марков

  Илиян Стоилов

  2107

   

   

   

   

  20062

  20063

  8110 177

   

   

   

   

  8110 546

  8110 576

 • Музей на НБУ
 • Фоайе
  Аула  К2/613

  К2/108

  Директор

     Специалист (уредник)

  Техн. сътрудник (фондохранител)

  гл. ас. д-р Методи Методиев

   

   

   
  Ели Тодорова

   

  21081

   

   

  6134
  21082

   

  8110 128

     8110 559
  8110 129

   

 • Галерия УниАрт
 • К1
  232

   

  Уредник

   

  1200

  8110 200

    Надя Янакиева

  1200

  8110 200

 • Център за развитие на материалната база
 • 1/126

  Директор

  Галя Монова

  11121

  8110 126

  Административен мениджър

  Христо Христов

  11122

  8110 146

 • Ректор на НБУ
 • 1/ 227

  Ректор

  проф. Пламен Дойнов, д.н.

  12271

  8110 247

 • Заместник-ректори
 • 1/221

  Зам.-ректор по научно- изследователската и творческата дейност

  гл. ас. д-р Емилия Димитрова

   

  12211

  8110 221

  1/125

  Зам.-ректор по международната дейност

  гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

  11251

  8110 231

  1/104

  Зам.-ректор по учебната дейност

  Секретар на зам.-ректор

  доц. д-р Кристиян Постаджиян

  Юлия Георгиева

  11041

  11032

  8110 225

  8110 573

  1/225

  Зам.-ректор по качеството
  и акредитацията

  доц. д-р Юлияна Гълъбинова

  12251

  8110 230

 • Централна университетска администрация
 • 1/206

  Директор 

  гл. ас. д-р Христо Чукурлиев 

  12061 

  8110 216 

  1/227

  Секретар на Ректора и Академичния съвет

  Бойка Атанасова 

  12271 

  8110 247

  1/227

  Секретар

  Мария Кънчева

  12272

  8110 227

 • Отдел „Комуникации“
 • 1/108

   

   

   Директор

  Кръстина Петрова

  11082

  8110 101

   Мениджър „Външни комуникации“

  Елена Гюрова

  11081

  8110 161

  1/107

   Мениджър „Вътрешни комуникации“

  Маргарита Павлова

  11083

  8110 127

 • Център за качество и оценяване
 • 2/711

  Директор

  Симеон Тачев

  27111

  8110 507

   

   

  27113

  8110 151

  Специалист

  Катрин Филипова

  27112

  8110 527

 • Център за кариерно развитие
 •  

  1/101

  Директор

  Ирена Попова-Павлова

  11012

  8110 131

  Специалист

  Теодора Минчева

  11011

  8110 141

 • Център за обучителни ресурси
 •  

  1/212

  Академичен ръководител

  доц. д-р Албена Павлова

  22121

  8110 282

  Специалист

  Антония Хаджийска

  22122

  8110 382

 • Отдел „Научноизследователска дейност“
 • 1/206

  Специалист

  Ивелина Вутова

  1226

  8110 226

 • Кандидатстудентски и студентски информационен център
 • 1/126

  Директор

  Валентин Гьонов

  11262

  8110 136

 • Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“
 • 1/126

  Началник отдел

  Христо Панчугов

  11261

  8110 176

  К1/ Студентски център

  Специалист общи консултации

  Силвия Коцева

  11202

  8110 206

  Специалист общи консултации

  Габриела Ерелийска

  11201

  8110 265

 • Отдел „Консултиране на студенти“
 • К1/102

  и.д. Директор специализирани консултации

  д-р Албена Стамболова

  11022

  8110 162

  Специалист „Индивидуални програми“

  Лилия Колова

  11021

  8110 173

 • Отдел „Рекламно-информационни материали“
 • К2/119

  Началник отдел

  д-р Веселина Василева 

  21191

  8110 125

 • Централна студентска администрация
 • 1/103

  Директор

  Елеонора Александрова

  11031

  8110 571

 • Отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“
 •  

   

   

   

  К1
  Централно
  фоайе

  Ръководител

  Евгения Христова

  11406

  8110 253

  Секретари

   

  Вержиния Маркова

  11402

  8110 170

   

  11403

  8110 213

  Маргарита Борисова

  11404

  8110 212

   

  11401

  8110 233

  Светлана  Маринова                                       

  11405

  8110 288

  Владислав Димитров

  11407

  8110 180

 • Отдел „Учебен процес“
 • К1
  Централно фоайе

   

   

  2/100

  Ръководител

  Весела Борисова

  11602

  8110 512

  Секретар

  Соня Спасова

  11601

  8110 532

  Координатори

  Филип Ангелов
  Йордан Муцев
  Тодорка Иванова
  Параскева Симеонова
  Александра Стоянова

  1999

  2100 

  8110 699

  8110 181

 • Отдел „Дипломиране“
 •  

   

  К1/ 110

  Ръководител

  Павлина Живкова

  11101

  8110 255

  Секретар  (Дипломиране)

  Евгения Христова

  11102

  8110 211

  Секретар (Дипломиране)

  Веляна Клисурска

  11111

  8110 251

  Секретар (Дипломиране)

  Елина Велева

  11112

  8110 284

 • Отдел „Международна дейност“
 • Студентски център  1/Центр. фоайе

  Директор

  Славена Николова

  11301

  8110 260

  Началник сектор

  Петя Георгиева

  11302

  8110 222

  Специалист

  Цветелина Иванова

  11303

  8110 482

 • Факултет за базово образование
 • 1/106

  и.д. Декан

  гл. ас. д-р Георги Гочев

  1106

  8110 106

  1/105

  Директор

  Салих Боровин

  11053

  8110 155

  Секретар

  Благовеста Христова

  11051

  8110 105

  Секретар 

  Росица Филипова 

  11052 

  8110 135

 • Програмни консултанти на общообразователни курсове
 • 1/116

  Курсове за знания

   

  11163

  8110 122

  Курсове по компютърни умения

  гл. ас. д-р Стела Атанасова

  11162

  8110 116

  Курсове по български език

  доц. д-р Огняна Тенева

  11161

  8110 182

  1/115

  Спортни курсове

  ас. Виолета Глогова

  11152

  8110 117

  Курсове по изкуства

  гл. ас. д-р Златка Ангелова

  11151

  8110 118

  Курсове по български език
  за чуждестранни студенти

  доц. д-р Галина Куртева

   

   

  1/117

   

  Курсове по чужд език

  Курсове по чужд език

  преп. Магдалена Божкова

  11171

  11172

  8110 443

  8110 633

 • Бакалавърски факултет
 •  

  1/123

  Декан

  доц. д-р Илия Кожухаров

  1123

  8110 163

  1/105

  Директор

  Сава Керелезов

  11243

  8110 144

  Секретар

  Таня Кръстева

  11241

  8110 124

  Секретар 

  Галина Ганчева

  11242 

  8110 164

 • Учебно-практически и изследователски звена към Бакалавърски факултет
 • Радио-телевизионен център на НБУ

  Директор

  проф. Людмил Христов

  21092

  8110 399

  Специалист

   Евгени Шиков

  21091

  8110 184

  Директор "Стратегическо развитие и маркетинг"

   д-р Евелина Андреева

  21022

   

  Университетски филмов център

  Директор 

  Технически сътрудник

  гл. ас. д-р Николай Милев 

  Петър Петров

  32011

  8110 304

  Лаборатория по анимационно кино

  Директор 

  Технически сътрудник

  проф. Анри Кулев 

  Севина Иванова

   

   

  Лаборатория по гемология

  Директор

  доц. д-р Биляна Костова

  1022

  8110 692

  Лаборатория по природни бедствия и рискове

  Директор

  доц. д-р Ралица Берберова

  1310

  8110 310

 • Магистърски факултет
 • 1/121

  Декан

  проф. д-р Борис Сергинов

  1121

  8110 104

  1/122

  Директор

  Надежда Димитрова

  11221

   

  8110 133

  1/122

  Секретар „Докторанти“

  Силвия Давидова

  11222

  8110 142

  1/122

  Секретар

  Петя Младенова

  11224

  8110 152

  1/122

  Секретар

  Марина Калчева

  11223

  8110 103

 • Учебно-практически и изследователски звена към Магистърски факултет
 • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

  2/08

  Директор

  доц. д-р Маргарита Станкова 

  22131
  2008

  8110 683
  8110 588

  Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

  1/114

  Директор

  доц. д-р Екатерина Тодорова

  11141

  8110 134

  Секретар-специалист

  Милена Здравкова

 • Синдикат на НБУ
 • 2/707

  Директор

  Секретар

  проф. Антоний Тодоров, д.н. 

  гл. ас. д-р Живко Минков

  27071

  8110 671

 • Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение
 • 2/209

  Декан

  доц. д-р Венцислав Джамбазов

  22091

  8110 279

  2/209

  Директор

  Никол Андреева

  22092

  8110 379

  Център за електронно и дистанционно обучение

   

  2/218

   

  Секретар

  Десислава Симеонова

  22181

  8110 578

  Секретар

  Емили Балджиева

  22182

  8110 558

  Технически сътрудник /Moodle/

  Светла Цветанова

  22183

  8110 538

  Майсторски класове

  2/411

  Административен мениджър

  Мениджър

  Мартин Стоянов

  Петя Петкова

  24111

  24112

  8110 472

  8110 411

 • Училище за професионално и продължаващо обучение
 • 2/208

  Директор

  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

  22082

  8110 268

  Център за професионално и продължаващо обучение

  2/108

  Мениджър ЦППО

  Ралица Митова

  21083

  8110 108

  Център за развитие на педагогически специалности

  2/108

  Административен мениджър

  Гергана Лалова

  21081

  8110 380

  ИТ Трейнинг център

  2/102 

  Административен мениджър

   

  21083

  8110 108

   Монтесори център
  бул. Христо Ботев 92-В, партер
  (Рилон център)

  Административен мениджър „Монтесори“

   

  0878 125 263

 • департамент „Администрация и управление“
 •  


  2/620

   

   

   

  2/603

  Ръководител

  Секретар

  Директор на програмен съвет

  Секретар-специалист

  Секретар-специалист

  проф. д-р Кристиян Хаджиев

  Катя Попова

  гл. ас. д-р Виктор Аврамов

   

  Десислава Ачева

  26202

  26201

  26202

  26032

  26031

  8110 629

  8110 620

  8110 629

  8110 623

  8110 603

           

  2/603

   

  ас. д-р Мария Тумбева

  доц. д-р Милена Караилиева

  26031

  26032

  8110 603

  8110 623

  2/207

   

  доц. д-р Нинел Кьосева

  гл. ас. д-р Мария Иванова

  гл. ас. д-р Теодора Ризова

  2412

  22073

  22072

  8110 472

  8110 387

  8110 387

 • департамент „Антропология“

 • 2/615

  Ръководител

  Секретар-специалист

  доц. д-р Ирена Бокова

  Наталия Вълкова

  26152

  26151

  8110 645

  8110 615

  2/613

  Директор на програмен съвет

  гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари

  26152

  8110 645

 • департамент „Археология“
 •  


  2/219

  и.д. Ръководител
  Секретар-специалист

  гл. ас. д-р Боян Думанов
  Ирена Димитрова
  доц. д-р Илиян Боянов

  22192
  22191
  22193

  8110 269
  8110 289
  8110 259

 • департамент „Архитектура“
 • 2/508

  и.д. Ръководител
  Секретар

  гл. ас. д-р арх. Весела Попова
  Александър Иванов

  2508
  26102

  8110 508
  8110 619

  2/503

  Директор на програмен съвет
  Програмни консултанти


  проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров
  гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова
  гл. ас. д-р арх. Петър Петров

  25031
  25032

  8110 543
  8110 563

 • департамент „Дизайн“
 • 2/509 

  Ръководител 
  Секретар-специалист

  доц. д-р Кристина Савова
  Валентина Попова

  25092
  25091

  8110 519
  8110 599

  2/614

  Директор на програмен съвет
  Секретар-специалист

  доц. д-р Софрони Върбев
  Емилия Борисова

  26141
  26142

  8110 614 8110 644 

 • департамент „Здравеопазване и социална работа“
 • 2/213

  Ръководител
  Секретар-специалист
  Директор на програмен съвет

  доц. д-р Маргарита Станкова
  Милена Здравкова
  доц. д-р Полина Михова

  22131
  22131
  22132

  8110 683
  8110 683
  8110 280

 • департамент „Изящни изкуства“
 • 2/511

  Ръководител
  Секретар-специалист

  доц. д-р Калина Христова
  Надежда Андрова

  25113
  25111
  25112

  8110 551
  8110 511
  8110 531

 • департамент „Икономика“
 • 2/605

  Ръководител
  Секретар-специалист

  доц. д-р Ренета Димитрова
  Румяна Димитрова


  26052
  26051


  8110 605
  8110 635

  2/604


  Секретар-специалист
  Директор на програмен съвет


  Салиха Йълмазова
  доц. д-р Едуард Маринов

  26042

  8110 624
  +359887715008

 • департамент „Информатика“
 • 2/611

  Ръководител
  Секретар

  доц. д-р Димитър Атанасов
  Таня Долдурова

  26112
  26111

  8110 631
  8110 611

  2/610

  Секретар-специалисти

   

   


  Директор на програмен съвет

   

  Теодора Алекова
  Александър Иванов
  Мария Маринова

   

   

  доц. д-р Росица Голева

   

  26101
  26102
  26103

   

   

  26113

  8110 610
  8110 619
  8110 630

   


  8110 651

 • департамент „История“
 • 2/206

  Ръководител
  Секретар-специалист

  проф. д-р Момчил Методиев

  Салиха Йълмазова-Боровин

  2206 

  8110 276 

  2/205

   

  гл. ас. д-р Живко Лефтеров

  2/205

  8110 275

 • департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
 • 1/401

  Ръководител
  Секретар-специалист

  гл. ас. д-р Енчо Найденов
  Юлия Нанчева

  14042
  14041

  8110 424
  8110 404

  1/408

  1/304

   Секретар-специалисти

   

  Оля Стойкова
  Мария Джоганска
  Зорница Филипова

  14083
  14082
  13041

  8110 438
  8110 418
  8110 408

 • департамент „Когнитивна наука и психология“
 • 1/402

   

   

  Ръководител

  проф. д-р Лилия Гурова

   

  1402

  8110 402

  Директор програмен съвет

  гл. ас. д-р Методи Коралов

  1402

  8110 402

  1/414 Б

  Секретар

  Десислава Пенева

  14141

  8110 414

  1/401

  Секретар-специалисти

   

  Елена Сарафова-Кузова

  1401

  8110 421

 • Изследователски център по когнитивна наука
 • 1/403

  Ръководител

  доц. д-р Елена Андонова

  1403

  8110 403

  1/414А

   Секретар 

  Десислава Пенева

  14141

  8110 414

 • департамент „Медии и комуникация“
 • 2/710

  Ръководител
  Секретар-специалист

  проф. д-р Десислава Бошнакова
  Соня Маркова

  27102
  27101

  8110 697
  8110 698

 • департамент „Музика“
 • 1/504А

  Ръководител
  Секретар-специалист
  Директор програмен съвет
  Програмен консултант

  проф. д-р Милена Шушулова
  Алие Байрактар
  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  гл. ас. д-р Ана Линчева

  15042
  15041
  15043
  15044

  8110 504
  8110 505
  8110 555
  8110 534

 • департамент „Национална и международна сигурност“
 • 2/202

  Ръководител
  Секретар-специалист

  проф. Тодор Коларов, д.н.
  Ивилина Василева

  22022
  22021 

  8110 642
  8110 272 

 • департамент „Нова българистика“
 • 2/211

  Ръководител
  Секретар

  доц. Морис Фадел, д.н.
  Нели Харалампиева

  22112
  22111

  8110 112
  8110 132

 • департамент „Политически науки“
 • 2/602

  Преподаватели  26022
  26021

  8110 662
  8110 602

  2/601

  и.д. Ръководител
  Секретар 

   

  доц. д-р Евелина Стайкова
  Емила-Лилия Петрова

   

  26011
  26012
  26013

  8110 601
  8110 621
  8110 641

   

 • департамент „Право“
 • 1/410

  Ръководител
  Секретар-специалист

  проф. д-р Веселин Вучков
  Цветелина Тодорова

  14102
  14101

  8110 420
  8110 410

  1/412

   Секретар-специалисти  14121
  14122

  8110 432
  8110 452

 • департамент „Природни науки“
 • 2/606

  Ръководител
  Секретар-специалист

  доц. д-р Галина Сачанска
  Мая Дечева

  26061
  26062

  8110 606
  8110 626

 • департамент „Средиземноморски и източни изследвания“
 • 1/406

  Ръководител
  Секретар-специалист

  доц. д-р Мариана Малинова
  Надежда Куприянова

   1406

  8110 406

 • Български институт по Египтология
 • 1/415

  Директор
  Секретар

  проф. Сергей Игнатов, д.н.
  Надежда Куприянова

  1415

  8110 415

 • департамент „Театър“
 • 1/513
  1/508А

  и.д. ръководител
  Секретар-специалист

  доц. Снежина Петрова
  Християна Стоименова

  15132
  15131

  8110 533
  8110 513

 • департамент „Телекомуникации“
 •   2/609 

  Ръководител
  Секретар
  Секретар-специалист

  проф. д-р Пламен Цветков
  инж. Биляна Бенкова
  Цветелина Попова

  26092
  26091
  26162

  8110 639
  8110 609
  8110 636

 • департамент „Философия и социология“
 • 2/210

  Ръководител
  Секретар-специалист

  доц. д-р Христо Гьошев
  Ирена Димитрова

  22102
  22101

  8110 114
  8110 130

 • департамент „Чужди езици и култури“
 • 2/201

  Ръководител
  Секретар-специалист

  проф. Дияна Янкова, д.н.
  Нели Харалампиева

  22012
  22011

  8110 351
  8110 371

  2/312

   Директор на програмен съвет

  гл. ас. д-р Даниела Александрова

  23123

  8110340

 • Центрове
 • Център „Български институт за отношения между хората“ 

   2/114

  Директор

  проф. д-р Тома Томов
  доц. д-р Златка Михова

  2114

  8110 594
  983 61 93

  Център за социални практики

   2/204

   Директор

  проф. д-р Евгений Дайнов

  2204

  8110 694 

  Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

  2/306

  Директор
  Секретар 

  проф. д-р Кристиан Банков

   

  23061
  23062

  8110 111
  8110 171

  Институт по съвременни физически изследвания

  2/217              

  Директор
  Секретар  

  доц. д-р Цвета Апостолова
  д-р Стоян Мишев

  2217 

  8110 217

  Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

  2/309          

  Директор
  Секретар 

  доц. д-р Мария Стамболиева
  Яница Дочева

  23091
  23092

  8110 617
  8110 309

  Студентски съвет

  1/210Б

  Председател

   

  1210

  8110 210

 • Важни номера
 • Медицински център

   

  2/214

   

   

   

   

   

  2/215

   

  Стоматолог

   

   

   

   

   

  Медицински сестри

   

  д-р Георги Алексиев

   

  Работно време:

  понеделник – петък

  09.00 – 16.00 ч.

   

  Екатерина Георгиева
  Ваня Керефейска

  Работно време:

  понеделник – петък: 13.30 – 20.00 ч.

  събота: 09.00-16.30 ч.

   

  2214

   

   

   

   

   

  2215

   

   

  8110 684

   

   

   

   

   

  02/8110 286

  Охрана НБУ

   

  Корпус 1

   

  Началник

   

  Виктор Давидов

   

  9111

   

  8110461

  Корпус 1

  Вход Аула

   

  9112

  8110 462

  Корпус 1

  Вход Артес

   

  9115

  8110 464

  Корпус 1

  Паркинг Артес

   

  9114

  8110 465

   

  Еко паркинг

   

  9113

  8110 463

  Корпус 2 

  Охрана 

   

  9117

  8110 467

  Корпус 1

  Товарен вход

   

  9116

  8110 466

  Корпус 1

  Вход РТЦ

   

  9118

  8110 468