facebook

Телефонен указател

1. В първа колона са посочени номерата на офисите, като цифрата пред наклонената черта означава корпуса, в който се намира офисът: 1 – за корпус 1; 2 – за корпус 2.

2. Във втора колона са посочени длъжностите на работещите в съответните офиси.

3. В трета колона са изписани имената на служителите, заемащи съответната длъжност.

4. В четвърта колона са вътрешните телефонни номера.

5. В пета колона са номерата на външните телефони и факсовете.

 

 • Настоятелство. Председателски съвет
 • 1/222

  Председател на Настоятелството

  проф. д-р Веселин Методиев

  12231

  8110 243

  1/223

  Членове

  проф. Антони Славински

  12231

  8110 243

  проф. д-р Васил Гарнизов

  12232

  8110 283

  д-р Георги Текев

  12232

  8110 283

  проф. д-р Пламен Бочков

  12231

  8110 243

  проф. Пламен Дойнов, д.н.

  12271

  8110 247

   

  1/223

  Секретар на Настоятелството

  Ваня Шикова

  12231

  8110 243

 • Изпълнителен директор
 • 1/224

  Изпълнителен директор на НБУ

  д-р Георги Текев

  12232

  8110 283

 • отдел „Информационни технологии“
 • 1/302

   

   

   

  1/301

  Директор

  Яни Андреев

  13022

  8110 331

  Специалист

  Тодор Вълчев

  13021

  8110 301

  Направление „Развитие
  и поддръжка на ИИС“

   

   

   

   

  Специалист ИИС


  Донна Астакова


  13011


  8110 341

  Специалист ИИС

  Петър Вълчев

  13012

  8110 361

  1/317

   

   

   

   

  2/220

  Системни администратори

  Илин Стоянов

  13172

  8110 317

  Здравко Зарков

  13174

  8110 337

  Христо Стаменов

  13173

  8110 357

  Специалисти

  Петър Христов

  Петър Кирилов

  13171

  13175

  8110 377

  8110 195

   

   2220

  8110 572

   

   

  1/109

  Уеб студио

   

   

   

  Програмист

  Васил Йорданов

  11091

  8110 119

  Специалист

  Косьо Хаджигенчев

  11092

  8110 139

 • отдел „Човешки ресурси“
 • 1/204

    

   

   

  1/215

   

   

   

  Директор

   

  Борислав Георгиев

   

  12041

   

  8110 214

   

  Заместник-директор

  Специалист

  Софка Тумбева

  Албена Павлова

  12154

  12151

  8110 215

  8110 285

  Специалист (конкурси)

  Специалист

   

   

  Росица Стоименова

  Ивелина Павлова-Лиркова

   

   

  12152

  12153

   

   

  8110 235

  8110 575

   

   

   

 • Правен отдел
 •  

  1/211

   Главен юрисконсулт


  Юрисконсулти

   

  Румяна Каменова


  Николай Капев
  Симеон Чиров

   

  12113


  12111
  12112

   

  8110 204


  8110 234
  8110 254

   

   

 • Бюро „Проекти“
 • 1/223

   

   

   

   

  1/303

  Директор бюро „Проекти“ (отговорник за институционалните проекти)

  д-р Мариета Цветкова

   

   

  12233

  8110 220

  Секретар

   

  Росена Томова

   

   

  12232

   

   

  8110 283

   

  Специалисти (образователни проекти и програма „Еразъм+“)

   

  Еразъм+

  Стефани Калдаръмова

   

   

  13031

   

   

  13032

  8110 647

   

   

  8110 687

   

 • Институционална и програмна акредитация
 • 2/205

  Секретар

  Милена Франова

  2205

  8110 275

 • Стопански отдел
 • 1/113

   

  Директор

  Специалисти

   

   

  Александър Захариев


  Борис Марков
  Радослав Лазарков

   

   

  11131

   

  11132

   

   

  8110 123

   

  8110 183

  Сутерен

  К1

  Техници

   

  Ангел Чаушев, Красимир Дуцовски, Людмил Дочовски, Васил Попов

  1010

  8110 143

  2/012

  Техник (безопасност и здраве на работата)

  Бойко Антонов

  2012

  8110 582

   

 • Отдел „Хигиена и озеленяване“
 • 2/106

  Началник отдел

  Лили Илиева

  2106

  8110 676

 • отдел „Транспорт и снабдяване“

 • Ръководител направление


  Николай Илиев

  1193

  8110 693

  Шофьори

  Спас Михайлов

  Дарин Ласков

 • Финансово-счетоводен отдел
 • 1/203

  Гл. счетоводител

  Румяна Юрукова

  12032

  8110 252

   

  Зам.-главен счетоводител

  Мая Младенова

  12031

  8110 232

  Счетоводство

   

  Зам.-главен счетоводител

  Вера Митова

  12023

  8110 239

   

  1/202

   

  Счетоводители

   

  Десислава Славчева

  Станимир Гюров

  Мария Салмаджийска

  Антоанета Иванова

  Елена Аронова

  Димитър Стоянов

  Румяна Велкова

  Нели Христова

  12021

  12022

  12024

  12025

  12026

  12027

  12028

  12029

  12020

  8110 372

  8110 241

  8110 392

  8110 202

  8110 262

  8110 242

  8110 593

  8110 219

  8110 362

  Каса

  1/201

  Касиер

  Мария Манева

  12011

  8110 201

   

  Касиер

  Гергана Димитрова

  12012

  8110 209

  Счетоводители

  1/209

  Счетоводители

  Бойка Сергиева

  12091

  8110 203

  Наталия Илиева

  12092

  8110 273

 • Център за книгата
 • Библиотека, етаж 1

   

   

   Директор

   

   

   

   

  Надя Терзиева

   

   

   

   

  1290

   

   

   

   

  8110 290

   

   

   

 • Издателство
 • 2/101

  Директор

  гл. ас. д-р Владимир Маринов

  21011

  8110 521

  2/101А

  Специалист дизайн и предпечат

  Таня Йорданова

  21013

  8110 166

  Специалист архивист

  Ира Георгиева

  21012

  8110 165

   

  Специалист дизайн и предпечат

  Жанет Цанова

  21013

  8110 166

  Библиотека
  етаж 1

  Специалист

  Ваня Петкова

  1298

  8110 298

 • Книжарници и книгоразпространение
 • 2/118

  Директор

  Ваня Русева

  21182

  8110 568
  0889139574

  Специалист

  Вера Сиракова

  21181

  8110 518

  Специалист

  Петя Йорданова

   

  Книжарница, корпус 1

  1001

  8110 681

   

 • НБУ в Центъра
 • ул. Г. С. Раковски 191 Б

  Управител

  Йоана Асенова

  0882460665

  Технически сътрудник

  Стойка Стефанова

   

 • Център за документи и архивни фондове
 • Фоайе, Център
  за книгата

  Директор

  Иван Звънчаров

  20932

  8110 493

  Специалист-архивист

  д-р Александра Трифонова

  20933

   

  8110 483

   

  Специалист-архивист

  Пламен Буланов

  20931

  8110 297

 • Библиотека
 • Библиотека
  етаж 1

   

   

   

   

  Фоайе, Център
  за книга

   

   

   

  Директор

   

   

  д-р Радостина Тодорова

   

   

  11901

   

   

  8110 292

   

   

  Отдел „Развитие на колекции“

  Началник отдел

  Мария Стоянова

  11905

  8110 192

  Библиотекари

   

   

  Тихомир Асенов

  Божура Панайотова

  11903

  11907

  11909

  8110 291

  8110 295

  8110 299

  Отдел „Каталогизация“

   

  Началник отдел

   

  Ангелина Гимишева-Филипова

   

  11904

  8110 293

   

  Библиотекари

   

  Юлиана Станимирова

  Ваня Делчева

   

  11906

  11908

  8110 294
  8110 480

   

 • Отдел „Библиотечни и информационни услуги“
 • Библиотека етаж 1

  Началник отдел

  Гергана Мартинова

  1198

  8110 198

                                                              

  Бюро „Заемна служба“

  Библиотека Партер

  Специалист

  Библиотекар

  Цвета Илиева

  Милкана Любенова

  1196

  1196

  8110 196

  8110 196

   

  Бюро „Заемна служба“, ет. 1

  Библиотека етаж 1

  Библиотекари

  Пенка Караиванова

  1291

  8110 261

   

  Бюро „Справочно-библиографска информация“

  Библиотека етаж 1

  Библиотекар

  Специалист

   

  Светлана Иванова

  Стефка Захариева

  1296

  8110 296

   

 • Читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“
 •  

  Библиотека етаж 1

   

  Библиотекар

   

   

   

  Васил Димитров

   

   

   

  1390

   

   

   

   

  8110 390

   

   

   

 • отдел „Технически ресурси и услуги“
 •  

  Библиотека етаж 1

   

   

   

   

  Георги Младенов

   

   


  11913

   

  11912

   

  11911

   

  8110 490

   

  8110 491

   

  8110 191

 • Технологичен център

 • 1
  етаж 1


  Специалист

   

   Бистра Гечева

   

  1197

  1193

   

  8110 197

  8110 193

   

 • Компютърен център
 • 2
  етаж 1

  Специалист

  Ангелина Калайджиева

  1194

  8110 194

 • Университетски театър
 • УТ

  Директор

  доц. д-р Ася Иванова

   

  20064
  20061

   

  8110 586

  8110 566

  Техническо осигуряване на спектакли и общоуниверситетски събития

  107А/2

   

   

   

  УТ

  Директор

   

   

   

   

  Специалисти

   

  Александър Стефанов

   

   

   

  Боян Панов

  Георги Батилов

  Николай Марков

  2107

   

   

  20062

  20063

  8110 177

   

   

  8110 546

  8110 576

   

 • Музей на НБУ
 • Фоайе

  Аула


  К2/613

  К2/108

  Директор

     Специалист (уредник)

  Техн. сътрудник (фондохранител)

  гл. ас. д-р Методи Методиев

   

   

   

  Ели Тодорова

   

  21081

   

   

  6134
  21082

   

  8110 128

   


  8110 559
  8110 129

   

   

 • Галерия УниАрт
 • К1
  232

  Уредник

  Теодосий Георгиев

  1200

  8110 200

 • Център за развитие на материалната база
 • 1/126

  Директор

  Галя Монова

  11121

  8110 126

  Административен мениджър

  Христо Христов

  11122

  8110 146

 • Ректор на НБУ
 • 1/ 227

  Ректор

  проф. Пламен Дойнов, д.н.

  12271

  8110 247

 • Заместник-ректори
 • 1/221

  Зам.-ректор по научно- изследователската и творческата  дейност

  проф. д-р Георги Арнаудов

   

  12211

  8110 221

  1/125

  Зам.-ректор по международната дейност

  гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

  11251

  8110 231

  1/104

  Зам.-ректор по учебната дейност

   

  гл. ас. д-р Владимир Димитров

   

  11041

   

  8110 225

   

  1/225

  Зам.-ректор по качеството и акредитацията

  доц. д-р Юлияна Гълъбинова

  12251

  8110 230

 • Централна университетска администрация
 • 1/206

  Директор

   

  гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

   

  12061

   

  8110 216

   

  1/227

  Секретар на Ректора и Академичния съвет

  Бойка Атанасова

   

  12271

   

  8110 247

   

  1/227

  Секретар

  Мария Кънчева

  12272

  8110 227

   

 • Отдел „Вътрешни комуникации“
 • 1/107

  Директор

  Петя Петкова

  11071

  8110 147

  Специалист

  Маргарита Павлова

  11072

  8110 127

 • Отдел „Външни комуникации“
 • 1/108

  Директор

  Елена Гюрова

  11081

  8110 101

  Специалист

  Кръстина Петрова

  11082

  8110 161

   

 • Център за качество и оценяване
 • 2/711

  Директор

  Симеон Тачев

  27111

  8110 507

   

   

  27113

  8110 151

  Специалист

  Катрин Филипова

  27112

  8110 527

 • Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
 •  

  1/101

  Директор

  Ирена Попова-Павлова

  11012

  8110 131

  Специалист

  Теодора Минчева

  11011

  8110 141

   

 • Отдел „Научноизследователска дейност“
 • 1/206

  Специалист

  Ивелина Вутова

  1226

  8110 226

 • Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“
 • 1/126

  Началник отдел

  Христо Панчугов

  11261

  8110 176

  К1/ Студентски център

  Специалист общи консултации

  Десислава Михайлова

  11202

  8110 206

  Специалист общи консултации

  Десислава Бушева

  11201

  8110 265

 • Отдел „Консултиране на студенти“
 • К1/102

  и.д. Директор специализирани консултации

  д-р Албена Стамболова

  11022

  8110 162

  Специалист „Индивидуални програми“

  Лилия Колова

  11021

  8110 173

   

 • Отдел „Рекламно-информационни материали“
 • К2/119

  Началник отдел

  д-р Веселина Василева 

  21191

  8110 125

 • Централна университетска администрация
 • 1/103

  Директор

  Елеонора Александрова

  11031

  8110 571

 • Отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“
 •  

   

   

   

  К1
  Централно
  фоайе

  Ръководител

  Илияна Цекова

  11406

  8110 253

  Секретари

   

  Вержиния Маркова

  11402

  8110 170

  Изабел Пашинова

  11403

  8110 213

  Вероника Димкина

  11404

  8110 212

   

  11401

  8110 233

  Яна Павлова                                                               

  11405

  8110 288

   

  11407

  8110 180

   

 • Отдел „Учебен процес“
 • К1
  Централно фоайе

   

   

  2/100

  Ръководител

  Весела Борисова

  11602

  8110 512

  Секретар

  Соня Спасова

  11601

  8110 532

   

   

  Координатори

  Филип Ангелов

  Йордан Муцев

  Тодорка Иванова

  Параскева Симеонова

  Александра Стоянова

  1999

   

   

  2100

   

  8110 699

   

   

  8110 181

 • Отдел „Дипломиране“
 •  

   

   

   

   

   

  К1/ 110

  Ръководител

  Павлина Николова

  11101

  8110 255

  Секретар  (Дипломиране)

  Евгения Христова

  11102

  8110 211

  Секретар (Дипломиране)

  Веляна Клисурска

  11111

  8110 251

  Секретар (Дипломиране)

  Елина Велева

  11112

  8110 284

   

 • Отдел „Международна дейност“
 • Студентски център

  1/Центр. фоайе

  Директор

  Славена Николова

  11301

  8110 260

  Началник сектор

  Петя Георгиева

  11302

  8110 222

  Специалист

  Силвена Кирова

  11303

  8110 482

 • Факултет за базово образование
 • 1/106

  и.д. Декан

  гл. ас. д-р Георги Гочев

  1106

  8110 106

  1/105

  Директор

  Салих Боровин

  11053

  8110 155

  Секретар

  Юлия Георгиева

  11051

  8110 105

  Секретар

   

  Росица Филипова

   

  11052

   

  8110 135

   

 • Програмни консултанти на общообразователни курсове
 • 1/116

  Курсове за знания

  гл. ас. д-р Теодора Карамелска

  11163

  8110 122

  Курсове по компютърни умения

  гл. ас. д-р Стела Атанасова

  11162

  8110 116

  Курсове по български език

  доц. д-р Огняна Тенева

  11161

  8110 182

  1/115

  Спортни курсове

  гл. ас. д-р Иван Неделчев

  11152

  8110 117

  Курсове по изкуства

  гл. ас. д-р Златка Ангелова

  11151

  8110 118

  Курсове по български език
  за чуждестранни студенти

  доц. д-р Галина Куртева

   

   

  1/117

   

  Курсове по чужд език

  Курсове по чужд език

  ас. Десислава Зарева

  д-р Азиз Шакир

  11171

  11172

  8110 443

  8110 633

 • Учебно-практически и изследователски звена към Бакалавърски факултет
 • Радио-телевизионен център на НБУ

  Директор

  проф. Людмил Христов

  21092

  8110 399

  Административен мениджър

  Калин Калчев

  21091

  8110 184

  Университетски филмов център

  Директор

   

  Технически сътрудник

  гл. ас. д-р Николай Милев

   

  Петър Петров

  32041

  8110 304

  Лаборатория по анимационно кино

  Директор

   

  Технически сътрудник

  проф. Анри Кулев

   

  Севина Иванова

   

   

  Лаборатория по гемология

  Директор

  доц. д-р Биляна Костова

  1022

  8110 692

  Лаборатория по природни бедствия и рискове

  Директор

  доц. д-р Ралица Берберова

  1310

  8110 310

 • Магистърски факултет
 • 1/121

  Декан

  проф. д-р Борис Сергинов

  1121

  8110 104

  1/122

  Директор

  Ирина Нанчева-Бурнаска

  11221

   

  8110 133

  1/122

  Секретар „Докторанти“


  Силвия Давидова

  11222

  8110 142

  1/122

   

  Секретар

   

  Петя Младенова

   

  11224

   

  8110  152