facebook

Календар 2024 / 2025

 

Календар 2024 / 2025

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 10.06.2024 - 20.09.2024 г.
Записване с % увеличение

21.09.2024 - 06.10.2024: +5 %

07.10.2024 - 27.10.2024: +10 %

28.10.2024 - 17.11.2024: +15 %

18.11.2024 - 08.12.2024: +20 %

09.12.2024 - 29.12.2024: +25 %

30.12.2024 - 09.02.2025: +30 %

от 10.02.2025: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 24.09.2024 - 30.09.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми и програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 01.10.2024 - 26.01.2025
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - редовно обучение 14.10.2024 - 05.02.2025
Лекции и текущо оценяване за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 01.10.2024 - 09.12.2024
Лекции и текущо оценяване за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 14.10.2024 - 22.12.2024
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2024 г. (петък) на 24.01.2025 г. (петък)

08.12.2024 г. (неделя) на 26.01.2025 г. (неделя)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърски програми и  програми "Архитектура" и "Право" - редовно обучение 27.01.2025 - 16.02.2025
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - редовно обучение 07.02.2025 - 16.02.2025
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от бакалавърските програми - дистанционно обучение 14.12.2024 -02.02.2025
Оценяване след семестъра - сесия за студенти от магистърските програми - дистанционно обучение 04.01.2025 - 09.02.2025
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2024 - 01.01.2025
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 17.02.2025 - 23.02.2025
дистанционно обучение 17.02.2025 - 23.02.2025
Записване
Записване за семестъра 02.01.2025 - 14.02.2025 г.
Записване с % увеличение

15.02.2025 - 02.03.2025: +5 %

03.03.2025 - 23.03.2025: +10 %

24.03.2025 - 20.04.2025: +15 %

21.04.2025 - 18.05.2025: +20 %

19.05.2025 - 08.06.2025: +25 %

09.06.2025 - 06.07.2025: +30 %

от 07.07.2025: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Седмица за ориентиране на студентите 05.02.2025 - 09.02.2025
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 24.02.2025 - 17.06.2025
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.03.2025 - 11.05.2025

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

03.03.2025 г. (понеделник) на 11.06.2025 г. (сряда)

01.05.2025 г. (четвъртък) на 12.06.2025 г. (четвъртък)

06.05.2025 г. (вторник) на 10.06.2025 г. (вторник)

24.05.2025 г. (събота) на 17.06.2025 г. (вторник)

26.05.2025 г. (понеделник) на 16.06.2025 г. (понеделник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 23.06.2025 - 13.07.2025
дистанционно обучение 17.05.2025 - 29.06.2025
Ваканции
Великденска ваканция 18.04.2025 - 21.04.2025
Надграждащо и продължаващо обучение, летни школи и майсторски класове
Редовно обучение (интензивни програми и курсове), надграждащо и продължаващо обучение (майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)  14 юли - 21 септември 2025 г. 
Септемврийска изпитна сесия 08 - 21 септември 2025 г.