facebook

Програми

distancionni-programi_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Дистанционни програми за степен „бакалавър“ 2021–2022 г.


Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
   Специализация: Преводач
   Специализация: Учител

Екология и опазване на околната среда - ДО

Маркетинг - ДО

Международен алтернативен туризъм ДО

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Счетоводство и контролинг - ДО

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Управление на туризма - ДО
   Специализация: Културен туризъм
   Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност

Философия ДО

Финанси - ДО
Дистанционни програми за степен „магистър“ 2021–2022 г.


Бизнес администрация ДО
   Специализация: Мениджмънт и лидерство
   Специализация: Управление на човешките ресурси

Бизнес комуникации - ДО

Екологични експертизи и контрол - ДО

Културен туризъм ДО

Културна и социална антропология ДО

Маркетинг мениджмънт ДО

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Управление на здравеопазването ДО