facebook

Програмно консултиране

А 

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Анимационна режисура

Артистични практики в архитектурна среда

Артистични психо-социални практики и психодрама

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Археологически изследвания

Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Архитектура

 

Б 

Банков мениджмънт РО

Банков мениджмънт ДО

Банково дело и финанси (съвместна програма с Шефилдския университет)

Бизнес администрация

Бизнес комуникации 

Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (съвместна програма с Шефилдския университет)

Бранд мениджмънт (на английски език)

 

В

Визуална антропология

Г 

Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

 

Д 

Дигитален маркетинг и социални медии (съвместна програма с Шефилдския университет)

Дигитални комуникации

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Дипломация и международни отношения

Древният Египет в Класическата епоха

 

Е 

Европейско управление и икономическа дипломация

Език и публичност. Философски и социологически подходи

Езикова и речева патология

Езикова и речева патология (на английски език)

Екологични експертизи и контрол

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Електронно здравеопазване

 

Ж 

Живопис

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

 

И 

Извличане на знания и технологии за големи данни

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Илюстриране и графични технологии

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

История, политика и религия

 

К

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Киберсигурност

Класическа музика

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Клинична социална работа

Когнитивна наука (на английски език)

Композиция и дирижиране

Криминология и политики за превенция на престъпността

Културен туризъм 

Културна и социална антропология

 

Л

Лидерство и публичен мениджмънт

Лингводидактика

Литература, книгоиздаване, медии

 

М 

Маркетинг мениджмънт

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (съвместна програма с Шефилдския университет)

Международен алтернативен туризъм

Международен бизнес

Международни бизнес комуникации (на английски език)

Международни отношения и публично управление (на френски език)

Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)

Мениджмънт за организационно съвършенство

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Мениджмънт на туристическия бизнес

Микробиология

Мода и бизнес стратегии

Мода и стайлинг

Музикално изпълнителство (на английски език)

Музикознание

Мултимедия и компютърна анимация

Мюзикъл – музикална драма и комедия

 

Н

Национална и международна сигурност

 

О

Организационна и социална психология

 

П 

Писмен и устен превод

Плакат и комуникативен дизайн

Политически комуникации

Политически мениджмънт и публични политики

Поп и джаз музика

Право

Продуктов дизайн за интериор

Пространствен дизайн

Противодействие на престъпността и тероризма

Психология на развитието

Психо-социални интервенции с деца и семейства

 

Р 

Реклама и бранд мениджмънт

Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

 

С 

Софтуерни технологии в интернет

Социално предприемачество 

Сравнително изкуствознание

Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток

Стратегическо лидерство (на английски език)

Сценичен дизайн и медии

Счетоводство и одитинг

 

Т

Танцово изкуство

Творческо писане

Театрално изкуство и общество

Телекомуникации

Тонрежисура

Тракия и културата на Древния свят

 

У 

Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Управление на здравеопазването

Управление на луксозното хотелиерство

Управление на проекти по информационни технологии

 

Ф

Филмово и телевизионно изкуство

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Фотографско изкуство

 

Ю

Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)