Програмно консултиране

А 

Аерокосмически изследвания на околната среда

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Анимационна режисура

Артистични психо-социални практики и психодрама

Археологически изследвания

Архитектура

 

Б 

Банков мениджмънт

Бизнес администрация - РО

Бизнес администрация - ДО

Бизнес комуникации 

Българската култура между глобализма и националната идентичност

 

Г 

Графично и пространствено проектиране

 

Д 

Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Дизайн на книгата и текста

Дипломация и международни отношения

Древният Египет в Класическата епоха

 

Е 

Европейски политики за развитието на транспорта

Европейско управление

Език и публичност. Философски и социологически подходи

Езикова и речева патология

Екологичен мениджмънт 

Екологични експертизи и контрол

Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения

 

Ж 

Живопис

Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

 

И 

Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата 

Илюстриране и графични технологии

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Информационни системи в здравеопазването

История, политика и религия

 

К

Киберсигурност

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Когнитивна наука (на английски език)

Културен туризъм 

Културна и социална антропология

 

Л

Лидерство и публичен мениджмънт

Литература, книгоиздаване, медии

 

М 

Маркетинг мениджмънт

Международен алтернативен туризъм

Международен бизнес

Международни бизнес комуникации (на английски език)

Международни отношения и публично управление (на френски език)

Мениджмънт за организационно съвършенство

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Мода и бизнес стратегии

Музикално изпълнителство (на английски език)

Музикално изпълнителство (на български език)

Мултимедия и компютърна анимация

 

Н

Национална и международна сигурност

 

О

Организационна и социална психология

 

П 

Писмен и устен превод

Плакат и комуникативен дизайн

Политически комуникации

Политически мениджмънт и публични политики

Право

Пространствен дизайн

Противодействие на престъпността и тероризма

Психология на развитието

 

Р 

Регламенти и стандарти в медицината 

Реклама и бранд мениджмънт

Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

 

С 

Софтуерни технологии в интернет

Социална интеграция и управление на кризи

Социална работа

Социално предприемачество 

Сравнително изкуствознание

Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток

Стайлинг

Стратегическо лидерство (на английски език)

Сценичен дизайн и медии

Счетоводство и одитинг

Съвременни културни политики

 

Т

Танцово изкуство

Творческо писане

Театрално изкуство и общество

Телекомуникации

Тонрежисура

Тракия и културата на Древния свят

 

У 

Управление и икономика на устойчивото развитие

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Управление на културните институции (Артмениджмънт) 

Управление на луксозното хотелиерство

Управление на проекти по информационни технологии

Управление на проекти по фондове и програми на ЕС 

Управление на туризма (на български и чужд език)

Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор

 

Ф

Филмово и телевизионно изкуство

Философия на киното

Финанси

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Фотографско изкуство

 

Ц 

Цивилизациите на Евразия

 

Ю

Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)