Комисии

Комисия за разглеждане на проекти от фонд „Учебни програми“

 

Председател:
доц. д-р Ясен Захариев, декан на МФ


Членове на комисията:
доц. д-р Албена Павлова, департамент "Администрация и управление"
гл. ас. д-р Евелина Христова, департамент "Масови комуникации"
Ирина Нанчева-Бурнаска, директор на МФ 

 

Комисия по акредитация

 

Председател:
доц. д-р Ясен Захариев, декан на МФ


Членове на комисията:
проф. д-р Екатерина Михайлова, щатен преподавател към МФ, департамент "Право"
доц. д-р Георги Арнаудов, щатен преподавател към МФ, департамент "Музика"
гл. ас. д-р Иван Начев, щатен преподавател към МФ, ръководител на департамент "Политически науки"