facebook

Комисии

Комисия за разглеждане на проекти от фонд „Учебни програми“

 

Председател:

проф. д-р Борис Сергинов , декан на МФ


Членове на комисията:
доц. д-р Албена Павлова, департамент "Администрация и управление"
доц. д-р Ирена Бокова, департамент "Антропология"
Ирина Бурнаска, и.д. директор на МФ 

 

Комисия по акредитация

 

Председател:
проф. д-р Борис Сергинов, декан на МФ


Членове на комисията:
доц. д-р Анна Пампулова, щатен преподавател към МФ, Директор на програмен съвет на департамент "Театър"
гл. ас. д-р Силвия Цонева, щатен преподавател към МФ, департамент "Право"
гл. ас. д-р Иван Начев, щатен преподавател към МФ, ръководител на департамент "Политически науки"  

гл. ас. д-р арх. Весела Попова, щатен преподавател към МФ, департамент "Архитектура"       

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова, щатен преподавател към МФ, департамент "Администарция и управление"