Материална база

materialna-baza-fbo_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Зала №

Тип

Корпус

Брой места

114

Езикова зала

1

14

115

Езикова зала

1

14

116

Езикова зала

1

14

117

Езикова зала

1

14

118

Езикова зала

1

14

119

Езикова зала

1

14

120

Аудитория

1

14

212

Аудитория

1

50

213

Аудитория

1

50

306

Компютърна зала

1

9

308

Компютърна зала

1

15

310 А

Компютърна зала

1

8

311

Компютърна зала

1

15

313

Компютърна зала

1

15

314

Компютърна зала

1

15

315

Компютърна зала

1

15

501

Музикална зала

1

35

502

Музикална зала

1

8

503

Музикална зала

1

5

504

Музикална зала

1

10

506

Музикална зала

1

40

507

Музикална зала

1

5

508 А

Музикална зала

1

10

510

Музикална зала

1

5

C1/04

Лаборатория по приложна биология

1

8

C1/09

Музикална зала

1

5

C1/17

Лаборатория по химия

1

10

C1/18

Музикална зала

1

5

С1/19-20

Лаборатория по археометрия и експериментална археология

1

10

C1/21

Музикална зала

1

5

C1/26

Музикална зала

1

5

01

Компютърна зала

2

20

02

Компютърна зала

2

15

112

Компютърна зала

2

15

401

Езикова зала

2

14

402

Езикова зала

2

16

403

Езикова зала

2

30

404

Езикова зала

2

30

405

Езикова зала

2

30

406

Езикова зала

2

30

407

Езикова зала

2

30

408

Езикова зала

2

30

409

Езикова зала

2

16

410

Езикова зала

2

14