facebook

Материална база

 

 

Зала №

Тип

Корпус

Брой места

114

Езикова зала

1

14

115

Езикова зала

1

14

116

Езикова зала

1

14

117

Езикова зала

1

14

306

Компютърна зала

1

9

307

Apple лаборатория

1

15

308

Компютърна зала

1

15

310 А

Компютърна зала

1

8

314

Компютърна зала

1

15

315

Компютърна зала

1

15

417

 Компютърна зала

1

20

103

Компютърна зала

2

32

107

Езикова зала

2

14

109

Езикова зала

2

14

112

Компютърна зала

2

15 

401

Езикова зала

2

14

402

Езикова зала

2

16

403

Езикова зала

2

30

404

Езикова зала

2

30

405

Езикова зала

2

30

406

Езикова зала

2

30

408

Езикова зала

2

30

409

Езикова зала

2

16

410

Езикова зала

2

14

501

Експериментално художествено ателие по мода

2

10

502

Специализиране учебна зала по моден дизайн

2

15

507

Специализирана учебна зала по текстил

2

15

ЦИ/01

Ателие по графика и ателие по графични технологии

2

15

ЦИ/08

Ателие по интериорен и пространствен дизайн

2

15

ЦИ/09

Ателие по стъкло 

2

12

ЦИ/10

Ателие по скулптура

2

15

ЦИ/12

Ателие по керамика

2

10

ЦИ/13

Ателие по керамика

2

12