facebook

Комисии

Комисия към фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование

 

Председател
Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева – и. д. декан на ФБО


Членове на комисията

  1. доц. д-р Ралица Мирчева
  2. доц. д-р Ясен Захариев 
  3. Салих Боровин

 

Комисия по акредитация към декана на ФБО


Председател
Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева – и. д.. декан на ФБО

 

Членове на комисията
гл. ас. д-р Йоана Минкова
гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев