Комисии

Комисия към фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование

 

Председател
гл. ас. д-р Владимир Димитров – декан на ФБО


Членове на комисията

  1. доц. д-р Ралица Мирчева
  2. ас. д-р Живко Лефтеров 
  3. Салих Боровин

 

Комисия по акредитация към декана на ФБО


Председател
гл. ас. д-р Владимир Димитров – декан на ФБО

 

Членове на комисията
гл. ас. д-р Стефания Темелкова
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
гл. ас. д-р Марияна Райкова
гл. ас. д-р Тереза Стефанова
д-р Ермила Швайцер