Комисии

Комисия към фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование

 

Председател
гл. ас. д-р Стоян Боев – декан на ФБО


Членове на комисията

  1. доц. д-р Ралица Мирчева
  2. ас. Кристина Гоцева-Българанова 
  3. Салих Боровин

 

Комисия по акредитация към декана на ФБО


Председател
гл. ас. д-р Стоян Боев – декан на ФБО

 

Членове на комисията
гл. ас. д-р Йоана Минкова
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
гл. ас. д-р Евгения Христова
гл. ас. д-р Тереза Стефанова
преп. д-р Ермила Швайцер

ас. Стоян Манчоров