Материална база

 

Зала №

Тип

Корпус

Брой места

214

Аудитория „Проф. Пламен С. Цветков"

1

60

217

Специализирана учебна зала по финансови пазари

1

45

310

Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“

1

74

316

Компютърна зала (CISCO)

1

15

409

Аудитория „Проф. Васил Стоилов"

1

70

512

Аудитория

1

84

14

Компютърна зала (Microsoft)

2

8

102

Компютърна зала (VMware)

2

15

104

Компютърна зала (CISCO)

2

8

110

Аудитория

2

84

111

Аудитория

2

58

301

Аудитория

2

46

302

УПИЗ - Франкофонски център за академични постижения

2

10

303

Аудитория

2

30

304

Аудитория

2

66

305

Аудитория

2

48

307

Аудитория

2

30

308

Аудитория

2

40

407

Специализирана учебна езикова зала

2

30