Преподаватели

Преподаватели във ФДЕПО

 

 

проф. Мария Грозева, д.н.
проф. Антоний Тодоров, д.н.
проф. д-р Събина Ракарова
проф. д-р Рангел Гюров
проф. д-р Иванка Данева
доц.д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Татяна Фед
доц. д-р Стефан Стефанов
доц. д-р Станислава Георгиева
доц. д-р Соня Алексиева
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Нинел Нешева – Кьосева
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Михаил Михайлов
доц. д-р Кристиян Хаджиев

 

доц. д-р Кирил Радев
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Елмира Банчева
доц. д-р Димитър Панайотов
доц. д-р Галина Сачанска
доц. д-р Ботьо Захаринов
доц. д-р Билияна Костова
доц. д-р Албена Павлова
доц. д-р  Галина Куртева
гл.ас.д-р Теодора Ризова
гл.ас.д-р Станимир Мичев
гл.ас. Стефания Темелкова
гл.ас. Станислав Богданов
гл.ас. д-р Пламен Илиев
гл.ас. д-р Петьо Будаков

гл.ас. д-р Милка Хаджикотева
гл.ас. д-р Милен Шипчанов
гл.ас. д-р Красимир Костенаров
гл.ас. д-р Ирена Николова
гл.ас. д-р Емил Калчев
гл.ас. д-р Ваня Хаджиева
гл.ас.  Анелия Ламбова
ас.д-р Юлиана Хаджичонева
ас.д-р Надя Ненкова
ас.д-р Мария Иванова
ас.д-р Маргарита Мишева
ас.д-р Елена Спасова
ас. Делян Керемдчиев
преп. Симона Георгиева – Бали
преп.Вержиния Велкова
  1.