Преподаватели

Преподаватели във ФДЕНО

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.
доц. д-р Албена Павлова
доц. д-р Билияна Костова
доц. д-р Галина Куртева
доц. д-р Галина Сачанска
доц. д-р Георги Петков
доц. д-р Иван Боевски
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Кирил Радев
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Нинел Нешева – Кьосева
доц. д-р Ренета Димитрова

 

доц. д-р Росен Пасарелски
доц. д-р Соня Алексиева
доц. д-р Станислава Георгиева
доц. д-р Татяна Фед
гл.ас. д-р Ваня Хаджиева
гл.ас. д-р Виктор Аврамов
гл.ас. д-р Едуард Маринов
гл.ас. д-р Елена Спасова
гл.ас. д-р Емил Калчев
гл.ас. д-р Ирена Николова
гл.ас. д-р Красимир Костенаров
гл.ас. д-р Маргарита Мишева
гл.ас. д-р Мария Иванова
гл.ас. д-р Милка Хаджикотева

гл.ас. д-р Пламен Илиев
гл.ас. д-р Полина Михова
гл.ас. д-р Станислав Богданов
гл.ас. д-р Стефания Темелкова
гл.ас. д-р Теодора Ризова
гл.ас. д-р Юлиана Хаджичонева
гл.ас. Анелия Ламбова
гл.ас. Станимир Мичев
ас.д-р Надя Ненкова
ас. Мария Тумбева
преп.Вержиния Велкова
преп. Симона Георгиева – Бали
  1.