facebook

Администрация

 

Директор:
Салих Боровин
тел.: 02/8110 155, вътр. 11053
e-mail: sborovin@nbu.bg
корпус 1, офис 105
Приемно време: 10:00 - 12:30; 13:30 - 16:00


Секретар:
Юлия Георгиева
тел.: 02/8110 105, вътр. 11051
e-mail: jgeorgieva@nbu.bg
корпус 1, офис 105
Приемно време: 10:00 - 12:30; 13:30 - 16:00

 

Секретар:
Росица Филипова
тел.: 02/8110 135, вътр. 11052
e-mail: rfilipova@nbu.bg
корпус 1, офис: 105
Приемно време: 10:00 - 12:30; 13:30 - 16:00