Преподаватели

prepodavateli_1050x399_crop_478b24840a

 

Преподаватели във ФБО

 

 

проф. д.н. Пламен Дойнов

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Лидия Денкова

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Евгений Дайнов

проф. д-р Кристиан Банков

проф. д-р Симо Лазаров

проф. д-р Пламен Цветков

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Елена Савова

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Ирена Бокова

доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Антоний Гълъбов

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Ясен Захариев

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Илия Кожухаров

доц. д-р Ралица Мирчева

доц. д-р Константин Вълчев

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Цвета Апостолова

доц. Етиен Леви

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

гл. ас. д-р Биляна Курташева

гл. ас. д-р Росица Бечева

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

гл. ас. д-р Антоанета Петрова

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Енчо Найденов

гл. ас. д-р Даниела Александрова

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Невена Димова

гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

гл. ас. д-р Слав Ангелов

гл. ас. д-р Десислава Данкова

гл. ас. д-р Стоян Манчоров

гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Иван Неделчев

гл. ас. д-р Сергей Стефанов

гл. ас. д-р Марияна Райкова

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Мария Огойска

гл. ас. д-р Росица Генчева

гл. ас. д-р Христо Гьошев

гл. ас. д-р Петя Георгиева

гл. ас. Владимир Игнатов

ас. д-р Йоана Иванова

ас. Георги Цонев

ас. Мартин Стойчев

ас. Росен Велчев

ас. Мария Ладовинска

ас. Марина Христова

д-р Павлина Величкова

д-р Милко Милков

д-р Методи Трайков

д-р Моника Найденова

д-р Азиз Шакир

д-р Румен Кожухаров

д-р Ермила Швайцер

д-р Ана Линчева

преп. Станимир Божилов

преп. Слава Черпокова

преп. Наталия Петкова

преп. Ива Митрева

преп. Нериман Емин-Хасанова

преп. Мария Ганчева

преп. Радостина Георгиева

преп. Галина Величкова

преп. Десислава Илиева

преп. Анжела Ангелова

преп. Боряна Кирилова

преп. Христина Янисова

преп. Маргарита Хаджиниколова

преп. Иван Стоянов

преп. Десислава Дуриданова

преп. Дешка Маргаритова

преп. Татяна Пенчева-Георгиева

преп. Владимира Петрова-Тинкова

преп. Бойко Аламанов

преп. Камелия Джурелова

преп. Нора Кръстева

преп. Ралица Митева

преп. Симеон Симеонов

преп. Славянка Стамова

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска

преп. Благовеста Троева

преп. Боян Николов

преп. Магдалена Божкова

преп. Райна Димитрова

преп. Олга Маринова

преп. Любка Славова

преп. Валентина Славова

преп. Теодора Иванчева

преп. Албена Младенова

преп. Гергана Стоилова

преп. Свилена Джурковска

преп. Десислава Давидова

преп. Росица Василева-Сърчелиева

преп. Ангелина Христанова

преп. Росица Иванова

преп. Мария Гаргова

преп. Галин Георгиев

Елена Панайотова

Борислава Димова