Преподаватели

prepodavateli_1050x399_crop_478b24840a

 

Преподаватели във ФБО

 

 

проф. д.н. Пламен Дойнов

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Лидия Денкова

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Евгений Дайнов

проф. д-р Кристиан Банков

проф. д-р Симо Лазаров

проф. д-р Пламен Цветков

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Елена Савова

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Ирена Бокова

доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Антоний Гълъбов

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Ясен Захариев

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Илия Кожухаров

доц. д-р Ралица Мирчева

доц. д-р Константин Вълчев

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Цвета Апостолова

доц. Етиен Леви

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

гл. ас. д-р Биляна Курташева

гл. ас. д-р Росица Бечева

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

гл. ас. д-р Антоанета Петрова

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Енчо Найденов

гл. ас. д-р Даниела Александрова

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Мария Огойска

гл. ас. д-р Невена Димова

гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

гл. ас. д-р Слав Ангелов

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Иван Неделчев

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Марияна Райкова

гл. ас. д-р Десислава Данкова

гл. ас. д-р Стоян Манчоров

гл. ас. д-р Сергей Стефанов

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Петя Георгиева

гл. ас. д-р Росица Генчева

гл. ас. д-р Христо Гьошев

гл. ас. Владимир Игнатов

ас. д-р Захарина Петрова-Проданова

ас. д-р Йоана Иванова

ас. Мартин Стойчев

ас. Георги Цонев

ас. Мария Ладовинска

ас. Росен Велчев

ас. Марина Христова

д-р Павлина Величкова

д-р Ермила Швайцер

д-р Ана Линчева

д-р Методи Трайков

преп. Станимир Божилов

преп. Наталия Петкова

преп. Анжела Ангелова

преп. Радостина Георгиева

преп. Нериман Емин-Хасанова

преп. Мария Ганчева

преп. Слава Черпокова

преп. Десислава Илиева

преп. Галина Величкова

преп. Бойко Аламанов

преп. Маргарита Хаджиниколова

преп. Христина Янисова

преп. Галин Георгиев

преп. Милко Милков

преп. Боряна Кирилова

преп. Десислава Дуриданова

преп. Дешка Маргаритова

преп. Татяна Пенчева-Георгиева

преп. Иван Стоянов

преп. Камелия Джурелова

преп. Нора Кръстева

преп. Ралица Митева

преп. Симеон Симеонов

преп. Славянка Стамова

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска

преп. Благовеста Троева

преп. Боян Николов

преп. Магдалена Божкова

преп. Райна Димитрова

преп. Олга Маринова

преп. Любка Славова

преп. Валентина Славова

преп. Ангелина Христанова

преп. Росица Иванова

преп. Теодора Иванчева

преп. Мария Гаргова

преп. Свилена Джурковска

преп. Десислава Давидова

преп. Росица Василева-Сърчелиева

преп. Ива Митрева

преп. Албена Младенова

преп. Гергана Стоилова

Елена Панайотова

Борислава Димова