facebook

Преподаватели

prepodavateli_1050x399_crop_478b24840a

 

Преподаватели във ФБО

 

 

проф. д.н. Пламен Дойнов

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Лидия Денкова

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Евгений Дайнов

проф. д-р Кристиан Банков

проф. д-р Симо Лазаров

проф. д-р Пламен Цветков

проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

доц. д-р Кристина Савова

доц. д-р Елена Савова

доц. д-р Росица Бечева

доц. д-р Емилия Дворянова

доц. д-р Ирена Бокова

доц. д-р Мария Нейкова

доц. д-р Ирина Георгиева

доц. д-р Евгения Благоева

доц. д-р Антоний Гълъбов

доц. д-р Мария Огойска

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

доц. д-р Ясен Захариев

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Христо Гьошев

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Илия Кожухаров

доц. д-р Ралица Мирчева

доц. д-р Константин Вълчев

доц. д-р Ралица Стефанова

доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Цвета Апостолова

доц. Етиен Леви

гл. ас. д-р Румяна Стефанова

гл. ас. д-р Биляна Курташева

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Иван Начев

гл. ас. д-р Тереза Стефанова

гл. ас. д-р Антоанета Петрова

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Енчо Найденов

гл. ас. д-р Даниела Александрова

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Невена Димова

гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

гл. ас. д-р Методи Трайков

гл. ас. д-р Лиляна Караджова

гл. ас. д-р Слав Ангелов

гл. ас. д-р Марияна Райкова

гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Иван Неделчев

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Светослав Анев

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Десислава Данкова

гл. ас. д-р Стоян Манчоров

гл. ас. д-р Сергей Стефанов

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

гл. ас. д-р Ана Линчева

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

гл. ас. д-р Петя Георгиева

гл. ас. Владимир Игнатов

ас. д-р Йоана Иванова

ас. Борислава Димова

ас. Георги Цонев

ас. Мартин Стойчев

ас. Мария Ладовинска

ас. Росен Велчев

ас. Марина Христова

д-р Павлина Величкова

д-р Милко Милков

д-р Моника Найденова

д-р Азиз Шакир

д-р Румен Кожухаров

д-р Ермила Швайцер

преп. Радостина Георгиева

преп. Нериман Емин-Хасанова

преп. Мария Ганчева

преп. Слава Черпокова

преп. Станимир Божилов

преп. Наталия Петкова

преп. Анжела Ангелова

преп. Десислава Илиева

преп. Галина Величкова

преп. Боряна Кирилова

преп. Галин Георгиев

преп. Христина Янисова

преп. Маргарита Хаджиниколова

преп. Десислава Дуриданова

преп. Дешка Маргаритова

преп. Татяна Пенчева-Георгиева

преп. Иван Стоянов

преп. Бойко Аламанов

преп. Камелия Джурелова

преп. Нора Кръстева

преп. Ралица Митева

преп. Симеон Симеонов

преп. Славянка Стамова

преп. Нина Хаджимихайлова

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска

преп. Благовеста Троева

преп. Боян Николов

преп. Магдалена Божкова

преп. Райна Димитрова

преп. Олга Маринова

преп. Любка Славова

преп. Валентина Славова

преп. Ангелина Христанова

преп. Росица Иванова

преп. Теодора Иванчева

преп. Мария Гаргова

преп. Свилена Джурковска

преп. Десислава Давидова

преп. Росица Василева-Сърчелиева

преп. Ива Митрева

преп. Албена Младенова

преп. Гергана Стоилова

Елена Панайотова