Декан

 

Доц. д-р Ясен Захариев е щатен преподавател в НБУ от 2005 г. Преди да стане декан е бил директор на програмния съвет към департамент „Философия и социология“. От 2006 г. е директор и на „Център за документи и архивни фондове“ на НБУ. Работил е още като директор на програма Artes Liberales през 2005-2006 г.

Автор е на две монографии – Магарето на Минерва (2011) и Философия и биография (2012). Автор, съставител и редактор на множество статии в областите история на философията, теория на познанието, философска пропедевтика, философия на вкуса, архивистика, енология и др. Учредител и член на Института за българска философска култура. Освен от философия се интересува от вино. Работил е като винар в Австралия и Калифорния (1999-2004), като през последните десет години многократно е бил избиран за дегустатор и съдия на местни и международни форуми. Автор на множество статии свързани с културата и географията на виното.

Приемно време:
понеделник: 13:00 – 16:00 ч.
петък: 13:00 – 14:30 ч.

Контакти:
тел.: 02/8110104, вътр. 1121
e-mail:  yasska@nbu.bg
корпус 1, офис 121