Администрация


Директор:
Ирина Нанчева-Бурнаска
тел.: 02/8110 133, вътр. 11221
e-mail: inancheva@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

 

 

Секретар „Докторанти“:
Мирослав Терзиев
тел.: 02/8110 103, вътр. 11223
e-mail: mterziev@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00

 

 

Секретар „Магистри“:
Надежда Димитрова
тел.: 02/8110142, вътр. 11222
e-mail: nadimitrova@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:00