facebook

Администрация


Директор:

Надежда Димитрова
тел.: 02/8110 133, вътр. 11221
e-mail: nadimitrova@nbu.bg
корпус 1, офис 122
Приемно време:
13:30 – 16:30

 

 

Секретар „Докторанти“:
Силвия Давидова

тел.: 02/8110 142, вътр. 11222
e-mail: sdavidova@nbu.bg


корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:30

 

 

Секретари „Магистри“:

Петя Младенова
тел.: 02/8110 152, вътр. 11224
e-mail: pmladenova@nbu.bg


корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:30

 

 

Марина Калчева
тел.: 02/8110 103, вътр. 11223
e-mail: mkalcheva@nbu.bg


корпус 1, офис 122
Приемно време:
10:00 – 12:30, 13:30 – 16:30