facebook

Факултетен съвет

1. проф. д-р Борис Сергинов – декан

2. гл. ас. д-р Даниела Кадийска– зам.- председател                                                    

3. проф. Явор Конов, д.н.                                  

4. проф. Райна Николова, д.н.

5. проф. д-р Николай Радулов

6. проф. д-р Георги Георгиев                 

7. проф. д-р Димитър Вацов                           

8. доц. д-р Димитър Атанасов           

9. доц. д-р Кристиян Хаджиев

10. доц. д-р Борис Наймушин

11. доц. д-р Ралица Стефанова

12. доц. д-р Петя Неделева              

13. доц. д-р Маргарита Станкова

14. доц. д-р Надежда Димова

15. доц. арх. Зарко Узунов                                

16. доц. д-р Златка Михова

17. гл. ас. д-р Йоана Иванова

18. проф. д-р Магдалена Елчинова

19. доц. д-р Морис Гринберг                            

20. Доц. д-р Галина Сачанска

21. доц. д-р Йордан Ефтимов

22. доц. д-р Калина Христова

23. гл. ас. д-р Иван Начев                     

24. гл. ас. д-р Тодор Панайотов

25. Петко Георгиев – редовен докторант със стипендия от ДП „Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли“

26. Ангел Йорданов – студент от МП „Право“