Факултетен съвет


1. доц. д-р Ясен Захариев – декан

2. доц. д-р Кристиян Постаджиян - зам. председател
3. проф. Явор Конов, д.н.
4. проф. Райна Николова, д.н.
5. проф. д-р Николай Радулов
6. проф. д-р Борис Сергинов

7. проф. Пламен Дойнов, д.н.

8. проф. д-р Георги Георгиев
9. доц. д-р Димитър Вацов
10. доц. д-р Димитър Атанасов
11. доц. д-р Кристиян Хаджиев
12. доц. д-р Борис Наймушин
13. доц. д-р Петя Неделева
14. доц. д-р Маргарита Станкова
15. доц. д-р Надежда Димова
16. доц. арх. Зарко Узунов
17. доц. д-р Златка Михова
18. доц. д-р Анушка Станчева
19. доц. д-р Магдалена Елчинова
20. доц. д-р Морис Гринберг
21. доц. д-р Петя Асенова
22. доц.д-р Калина Христова
23. гл. ас. д-р Иван Начев
24. гл. ас. д-р Тодор Панайотов
25. Симон Янков – редовен докторант със стипендия от ДП „Туризъм“
26. Ангел Йорданов – студент от МП „Право“