facebook

Ателие по стъкло

Ателие по стъкло


Отговорник:

доц. Константин Вълчев
e-mail: kosyo@seznam.cz
корпус 2, Център по изкуства, ателие №12 

През годините Ателието (Специализираната учебна зала) по стъкло се утвърждава като място за развиване на творчески умения и популяризиране на изобразителното изкуство. Сред главните цели на Ателието е студентите да се запознаят с основните технологии при работа със стъкло. 

Негови партньори са сродни ателиета в университета „Томаш Батя“ в Злин и Академията „Светла над Сазава“. Благодарение на това сътрудничество се извършва обмен на студенти от Република Чехия и студенти от Нов български университет в областта на работата с художествено стъкло. 

В Ателието по стъкло към НБУ са застъпени всички техники и технологии за: художествената обработка на стъклото (фюзинг и затапяне), студена обработка (полиране, шлайфане и гравиране), рисуване върху стъкло, техника Тифани и витражи. Тук се разработват и проекти с приложение в областта на архитектурата (стъкло в архитектурата).

 Материална база


Ателието по стъкло разполага със следните машини:

  • машина за гравиране на стъкло
  • машина за полиране на стъкло
  • машина за шлайфане на стъкло
  • пещ за стъкло

  

Събития

Уважаеми студенти,

От 14.01.2019 г. стартира процедура за кандидатстване за стипендии на студенти от БП “Визуални изкуства“, модул „Стъклото в изкуството и дизайна“ (3-та и 4-та година на обучение) и МП „Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата“.

 

Необходимите документи можете да подавате в периода 14.01.2019 – 18.01.2019 г. в Корпус 1, Централно фоайе, Отдел „Студенти“ при г-жа Зорница Филипова от 10:00-12:00 и от 13:00-16:30 часа.

 

Процедура за кандидатстване:

  • Подаване на Заявление до Комисията по стипендии на Международното бианале на стъклото;
  • Автобиография на кандидата в европейски формат;
  • Мотивационно писмо (Мотивацията за професионално развитие в областта на изобразителното изкуство – художествено стъкло);
  • Копие от диплома за предходно образование и обща справка;
  • Портфолио на кандидата с участие в проекти и изложби;
  • Реализиран или предстоящ проект към Ателието по стъкло и/или Международното бианале на стъклото (в писмен вид, свободен текст);

 

След подаване на документите в предвидените срокове, ще се проведе събеседване с Комисията по стипендии на 24.01.2019 г. от 13:30 часа.

 

Условията и сроковете за кандидатстване посочени по-горе ще бъдат обявени и на сайта на НБУ, на таблото на департамент „Изящни изкуства“ и Ателието по стъкло.