Комисии


Комисия по управление на проекти към „Фонд учебни програми“


Председател:
доц. д-р Венцислав Джамбазов


Членове:
проф. д-р Иванка Данева-Гайдарджиева
гл. ас. д-р. Милка Хаджикотева
д-р. Христо Чукурлиев

Комисия по акредитация

 

Председател:
доц. д-р Венцислав Джамбазов

 

Членове:
доц. д-р Татяна Фед
доц. д-р Ботьо Захаринов
доц. д-р Албена Павлова
гл.ас. д-р Ирена Николова
гл.ас. д-р Едуард Маринов