facebook

Студентски съвет

stud-suvet-izbori_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 

Студентският съвет е студентска структура, състояща се от настоящи студенти, притежаващи непрекъснати студентски права. Той се състои от студентски представители, които биват избрани по време на т.нар. Избори за студентски представители.

Основната функция на Студентски съвет е да отстоява правата и интересите на всички студенти. Основните дейности на Студентски съвет са насочени към:

1. Осигуряване на представителството на студентите и докторантите в органите на НБУ съгласно ЗВО;
2. Формиране на групи и клубове според индивидуалните научни, културни, спортни и други интереси
3. Организиране на семинари и привличане на външни преподаватели за нуждите на учебния процес
4. Защита на правата и интересите на обучаващите се пред ръководството на НБУ и пред външни институции
5. Защита на социалните интереси на студентите и провеждане на културна, спортна, международна и учебна дейност

Друга основна функция е да подпомага развитието на студентския спорт - в това число да финансира спортните тренировки на представителните спортни отбори на НБУ, да закупува спортни екипи и пособия за качественото провеждане на спортните тренировки и да заплаща хонорарите на спортните треньори. Друга много важна функция на Студентски съвет е да финансира и реализира студентски проекти.

Всеки студент на НБУ може да бъде студентски представител и част от Студентски съвет. Важно е всеки студентски представител да бъде отговорен и съвестно да изпълнява функциите си спрямо Правилника за организацията и дейността на студентски съвет (ПОДСС). Всеки студентски представител има право:

• Да избира и да бъде избиран в органите на Студентския съвет
• Да участва във вътрешноуниверситетските и външноуниверситетските структури
• Да изисква и да получава писмени доклади от Изпълнителния съвет и от Надзорния съвет по работата на същите в четиринадесетдневен срок от депозиране на мотивирано писмено искане.

Студентският съвет чрез своите студентски представители участва в състава на Академичния съвет, Разширения академичен съвет и Факултетните съвети, както и в други вътрешни и външноуниверситетски органи и структури, съгласно ЗВО и Правилника за устройството и дейността на НБУ.
За контакт: корпус 1, етаж 2, стая 210Б, тел.: 02/8110 210studentcouncil@nbu.bg 

 

 • Частични избори 2018 г.
 •  

  Уважаеми колеги,

   

  Щастливи сме да споделим с Вас, че вече има легитимен и действащ Студентски съвет в Нов български университет. Към момента той се състои само от 15 студентски представители поради ниската избирателна активност на последните избори. Тъй като според Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет към НБУ (ПОДСС) студентските представители следва да бъдат 50 на брой, една от първите задачи на новия Съвет е да инициира провеждането на частични избори за запълване на бройките. 

   

  Обръщаме се към Вас с призив: Нека всеки, който би желал да се включи в организирането на новите избори като част от Комисия „Избори“, попълни прикачения формуляр и го изпрати на имейл адрес studentcouncil@nbu.bg . Ние ще отговорим с покана за среща, на която ще представим конкретните задачи на комисията.

   

  Благодарим Ви, предварително и много бихме се радвали на вашата помощ за справяне с нелеката задача за организиране и провеждане на предстоящите важни частични  избори.

   

  Студентски съвет към Нов български университет.

   

   

   

 • Избори за Студентски представители
 • Класиране за студнентски представители

  Резултати от втори тур

  Резултати от първи тур

  Списък на кандидатите и тяхната мотивация

  Общоуниверситетските избори за Студентски представители се провеждат веднъж на две години - не по-рано от един месец и не по-късно от две седмици преди изтичане на текущия мандат на Студентския съвет. Общоуниверситетските избори за Студентски представители се организират от комисия „Избори“.

  Кандидатирането за Студентски представители става по електронен път чрез изпращане на имейл и с попълване на декларация по образец и приложена снимка паспортен формат. Информацията се използва за популяризиране на съответния кандидат посредством информационните канали за комуникация.

  Право на участие в изборите имат само студенти и докторанти на НБУ, които към момента на провеждане са записали своя текущ семестър. Всеки студент може да гласува само веднъж и само за един кандидат. Правото на глас се упражнява чрез бюлетина, съдържаща двете имена и факултетния номер на кандидата за Студентски представител. При гласуването всеки студент удостоверява самоличността си с лична карта, а при отсъствие от университетския списък - със заверена студентска книжка, уверение или друг официален документ, който да удостовери, че лицето е студент или докторант на НБУ.

  Избори първи тур ще се проведат на 3., 4. и 5. май в първи корпус на НБУ. В случай че са гласували по-малко от 25%, ще се проведе втори тур на 15., 16. и 17. май.

  Ако желаете да кандидатствате трябва да попълните нашия формуляр и да го изпратите на имейл: izbori.nbu2017@gmail.com. Всяка успешно получена кандидатура ще бъде потвърдена с обратен имейл. След това трябва да попълните декларация и да я подадете в отдел „Студенти“, Студентски център, корпус 1 на НБУ (директор: Елеонора Александрова).

  Кандидатури ще се приемат до 12. април, а на 13. април ще бъдат оповестени одобрените кандидати.

  Формуляр за кандидатстване

  Декларация

 • Студентски клубове
 •  

  Клуб „Кино, реклама и шоубизнес"

  Председател: Цветелин Димитров

  Членове:

  1. Бранимир Миладинов
  2. Ана-Мария Гълъбова
  3. Ахмед Али
  4. Александрина Димитрова
  5. Диана Димитрова
  6. Теодора Георгиева
  7. Радослав Делийчев
  8. Александра Ангелова
  9. Анна Димитрова
  10. Моника Раденкова
  11. Християна Стоименова
  12. Иван Кутинов
  13. Любомир Илиев
  14. Симона Георгиева

   

  Клуб на графичния дизайнер
  Председател: Гергана Минчева 

  Членове:

  1. Глория Шуглева
  2. Цветелина Стойнова
  3. Ивета Тодорова
  4. Вентин Славов
  5. Халед Касму
  6. Милко Маринов
  7. Иван Иванов
  8. Дилян Добрев
  9. Николай Тодоров

   

  Клуб „ECO PRO“
  Председател: Анна Ташева

  Членове:

  1. Ива Тонг
  2. Петя Попишка
  3. Полина Якимова
  4. Александър Томов
  5. Иван Иванов
  6. Стефан Арнаудов

   

   

  Клуб „Дебати“
  Председател: Стефан Стефанов

  Членове:

  1. Иван Донев
  2. Антония Аговска
  3. Георги Чифлигаров
  4. Борислав Георгиев
  5. Георги Казанджиев
  6. Калоян Правов
  7. Маргарита Добрева
  8. Нада Абухамада
  9. Паолина Даскалова


  Клуб  „Антропология“
  Председател: Росица Дамянова
  e-mail: s.c.anthropo@abv.bg

    

  Членове:

  1. Теодора Дупаринова
  2. Борислава Янкова
  3. Константин Георгиев
  4. Биляна Витонова
  5. Георги Младенов
  6. Иван Здравков
  7. Максимилиян Беровски

   

   

  Клуб  „Иновации и предприемачество“
  Председател: Денис Асенов

  Членове:

  1. Симеон Парлапанов
  2. Игнат Дълбоков
  3. Николай Колев
  4. Димитър Иларионов
  5. Алекси Георгиев
  6. Крум Николов

   

 • Спортни отбори
 •  

   

  Баскетбол

  Треньор:
  Константин Касъров
  Телефон 088 740 9000
  e-mail: kasurov.saveway@gmail.com


  1. Златко Запрянов (капитан)
  2. Николай Гатев
  3. Никола Иванов
  4. Стефан Якимов
  5. Божидар Костадинов
  6. Борис Иванов
  7. Андрей Митов
  8. Илиян Павлов  Волейбол

  Треньор:
  Надя Василева
  Телефон 088 900 1399
  e-mail: nadia_veleva@abv.bg

  1. Здравко Димитров (капитан)
  2. Денис Георгиев
  3. Симеон Гебов
  4. Красимир Василев
  5. Митко Стоев
  6. Венцислав Тодоров
  7. Станимир Грозев
  8. Иван Бординяшки
  9. Едуард Кощаров
  10. Божидар Любомиров
  11. Александър Дюлгеров
  12. Ясен Йорданов
  13. Александър Ганев


  Бокс

  Почетен треньор:
  Веселин Пашалиев
  Телефон 088 537 2176

  1. Светозар Фъчеджиев (капитан)
  2. Радослав Славчев
  3. Валентин Вълканов
  4. Пресиан Енчев
  5. Владимир Цветков
  6. Дарина Добрева
  7. Лора Стоилова
  8. Джанет Мехмедова
  9. Любен Христов
  10. Александър Алексиев
  11. Екатерина Колева

   

  Футбол

  Треньор:
  Кирил Киров
  Телефон 088 891 8035
  e-mail: kirilgkirov@abv.bg


  1. Христо Бангеев (капитан)
  2. Мартин Патарински
  3. Иван Здравков
  4. Марин Карахристов
  5. Георги Карамфилов
  6. Янислав Янчев
  7. Румен Даскалов
  8. Калоян Стоилов
  9. Милко Маринов
  10. Добри Шияшки
  11. Юлиян Донков
  12. Станислав Божилов
  13. Борис Кирилов
  14. Кристиян Желев
  15. Владислав Радославов
  16. Симеонов Георгиев
  17. Васил Бурнаски
  18. Мирослав Стаменов
  19. Милен Георгиев
  20. Светослав Христов 

   

  Плуване 

  Треньор:
  Димитър Иванов
  Телефон 089 952 5238
  e-mail: gervuch@abv.bg

   

  Мъже

  1. Димитър Василев (капитан)
  2. Александър Нинов 
  3. Владимир Лалов 
  4. Андрей Младенов 
  5. Жулиен Къснеделчев 
  6. Кирил Крумов 
  7. Димитър Николов

   

  Жени

   

  1. Кристина Томова (капитан)
  2. Грета Георгиева 
  3. Нели Кънчева 
  4. Жаклина Трошева 
  5. Таня Георгиева 
  6. Кристина Костова 
  7. Калина Стойчева

  Скално катерене


  Треньор:
  Красимир Стоянов


  За записване: тук или в Moodle

  1. Андон Ковачев
  2. Даниел Сабански
  3. Георги Стоянов
  4. Анжела Ничева
  5. Людмил Стефанов
  6. Георги Москов
  7. Емил Митев
  8. Моника Спасова
  9. Ванеса Иванова
  10. Янка Йоргачкова
  11. Александра Кацарска
  12. Денис Малинов
  13. Деян Каневчев
  14. Тодор Хлебаров
  15. Дамяна Генчева
  16. Анели Борисова
  17. Антония Андонова
  18. Росица Лазарова
  19. Джеанет Дзулева
  20. Десислава Александрова
  21. Дамян Цветанов
  22. Патрис Еге
  23. Димитър Драгиев

   

   

Прикачени файлове