facebook

Студентски съвет

baner_1050x399_crop_478b24840a

 


Студентски съвет е структура на НБУ, създадена по смисъла на Закона за висшето образование. Съветът се състои от студентски представители. Мандатът на СС е две години, като всеки студентски представител има право да бъде член на съвета в продължение на два мандата.

● Студентските представители се избират чрез избори.


 

Какви са функциите и дейностите на Студентски съвет?

Основната цел на СС е да бъде в помощ на студентите.

 

Сред основните дейности и функции на СС са защита на правата и интересите на обучаващите се пред ръководството на НБУ и пред външни институции, както и защита на социалните интереси на студентите. Друга основна дейност на СС е провеждане на културна, спортна, международна и учебна дейност. СС на НБУ също подпомага развитието и финансирането на студентските спортни клубове и клубове по интереси.

 



Студентски съвет чрез своите членове участва в състава на Академичен съвет, Факултетните съвети, както в други вътрешно- и външноуниверситетски органи и структури, съгласно ЗВО и Правилника за устройство и дейност на НБУ.

 

Как да се свържеш със СС?

Пиши ни на:

studentcouncil@nbu.bg

Посети профилите ни в социалните мрежи, за да си в течение за актуалните събития и предстоящите инициативи:

 

Instagram

Facebook 

Tik Tok 

Moodle

LinkedIn

 

 

 

 

 

Прикачени файлове