facebook

БиблиотекаЗа библиотеката

library_959x399_pad_478b24840a

Библиотека на НБУ

 

Библиотеката на Нов български университет е създадена през 1995 г. от обединението на три библиотеки – на Академия за обществени науки и социално управление (АОНСУ), Магистърски факултет и департамент „Право“. След реконструкция е открит обновен библиотечен комплекс през 1998 г., а през 2007 г. отвори врати читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“
Носител е на наградите „Хр. Г. Данов“, категория „Библиотеки и библиотечно дело“ (2007 г.) и „Библиотека на годината“ (2013 г.) на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).