facebook

БиблиотекаПолитика за приемане на дарения

ПОЛИТИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА НА НБУ

 

Приета с решение на Библиотечния съвет, протокол № 75, от 14.10.2009 г., изменена с решение на Библиотечния съвет, протокол № 141, от 24.04.2015 г.

 

1. Библиотеката приема като дарение следните издания:

1.1. Научна литература в областите, изучавани в университета, издадена не повече от 10 години преди датата на дарението.

1.2. Научни издания, които липсват в библиотеката и са търсени от читатели, независимо от датата на издаването им.

1.3. Университетски и академични периодични издания от научните области, изучавани в НБУ, които библиотеката не притежава, както на хартия, така и в наличните бази данни, с пълен брой екземпляри поне за една годишнина.

1.4. Редки и ценни издания с висока научна и библиографска стойност.

 

2. Библиотеката приема като дарения само екземпляри, които са в добро физическо състояние.

 

3. В случаите, когато дарението надвишава 10 заглавия, дарителят е длъжен да уведоми библиотеката за намерението си да направи дарение и да предостави списък на заглавията в писмена форма.

 

4. Даренията, които не отговарят на условията, посочени в чл. 1 и чл. 2, се приемат с писмено становище от ръководителя на съответния департамент или определен от него експерт.

 

5. Изданията, които не отговарят на изискванията по т. 1, 2 и 3 се използват съгласно волята на Библиотеката на НБУ, ако дарителят се съгласи с това.