facebook

БиблиотекаБиблиотечна колекция „Издания на Нов български университет“

izdaniq-na-nov-bulgarski-universitet-1050x399_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотечна колекция „Издания на Нов български университет“

 

 

Електронната библиография „Издания на Нов български университет“ се посвещава на 30-годишнината от създаването на Нов български университет. В нея са включени библиографски описания на притежаваните от библиотеката заглавия, публикувани от Издателството на Нов български университет, както и такива създадени от отделни департаменти, центрове и други звена в университета, които формират колекция „Издания на НБУ“. Библиографията е подредена обратно хронологично по година на публикуване на материалите. В съответната година изданията са представени по вид на документа: книги и монографични публикации; електронни книги и онлайн монографични публикации; периодични и продължаващи издания (описани по томове); електронни периодични и продължаващи издания (описани по томове) и аудиовизуални издания. Във всеки дял подреждането е по азбучен ред, като на първо място са библиографските описания на кирилицата, а след това тези на латиница. В допълнение след всяко описание са поставени интерактивни връзки към библиотечния каталог, а когато е приложимо към пълния текст на изданията, достъпни в електронна среда и към електронната библиотека „Central and Eastern European Online Library“ за електронните периодични издания, индексирани в нея.

 

Библиографията е изготвена в съответствие с действащия към края на 2021 г.  БДС ISO 690:2011 и се актуализира ежемесечно.

 

Настоящото издание представлява ценен източник на достоверна информация за историята на НБУ, за неговата издателска дейност, за личностите на авторите и за тяхното научно и творческо наследство.

 

 

Прикачени файлове