БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2018 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 10 306
Физически посещения 99 320
Виртуални посещения 126 502
Заети библиотечни документи 125 850
Използвани електронни единици 458 108

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 152 590
Придобити документи през последната година 6 071
Придобити документи през последните 5 години 28 852
Абонирани периодични издания 265
Електронни книги 191 880
Бази данни 54

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 1 539
Общ брой читателски места 247
Брой компютъризирани читателски места 93
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 28