БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2016 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 9 733
Физически посещения 127 985
Виртуални посещения 149 656
Заети библиотечни документи 106 377
Използвани електронни единици 465 362
Посещения на блога 15 396

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 140 867
Придобити документи през последната година 6 043
Придобити документи през последните 5 години 27 614
Абонирани периодични издания 292
Електронни книги 176 440
Бази данни 54

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 2 060
Общ брой читателски места 252
Брой компютъризирани читателски места 94
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 29