БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2017 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 9 945
Физически посещения 107 089
Виртуални посещения 127 565
Заети библиотечни документи 135 168
Използвани електронни единици 519 280
Посещения на блога 9 652

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 146 672
Придобити документи през последната година 5 805
Придобити документи през последните 5 години 27 927
Абонирани периодични издания 283
Електронни книги 191 659
Бази данни 54

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 2 060
Общ брой читателски места 247
Брой компютъризирани читателски места 93
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 29