БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2019 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 10 306
Физически посещения 199 088
Виртуални посещения 127 820
Заети библиотечни документи 125 778
Използвани електронни единици 557 621

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 157 983
Придобити документи през последната година 5 587
Придобити документи през последните 5 години 28 351
Абонирани периодични издания 271
Електронни книги 206 919
Бази данни по модули 66

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 1 539
Общ брой читателски места 247
Брой компютъризирани читателски места 94
Работни часове през седмицата 82
Брой на служителите 26