facebook

БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

Библиотеката в цифри

 

Читатели 2022 г. 2023 г.
Регистрирани читатели 9506 11338
Физически посещения 114105 128569
Виртуални посещения 94945 101876
Заети библиотечни документи 96327 93310
Използвани електронни единици 645644 651002

 

Библиотечни колекции 2022 г. 2023 г.
Библиотечни документи 166662 168413
Придобити документи през последната година 2422 2626
Придобити документи през последните 5 години 20693 17248
Абонирани периодични издания 185 170
Електронни книги 243968 271524
Бази данни (по модули) 69 72

 

Библиотечен комплекс 2022 г. 2023 г.
Разгърната застроена площ, в кв. м. 1416,1 1416,1
Общ брой читателски места 215 215
Брой компютъризирани читателски места 51 51
Работни часове през седмицата 63,5 68,5
Брой на служителите 18 21