facebook

БиблиотекаСтатистика

statistika_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката през 2021 г. в цифри

 

Читатели

 

Регистрирани читатели 8 321
Физически посещения 68 981
Виртуални посещения 114 198
Заети библиотечни документи 93 323
Използвани електронни единици 645 436

 

 Библиотечни колекции

 

Библиотечни документи 164 347
Придобити документи през последната година 3 346
Придобити документи през последните 5 години 24 076
Абонирани периодични издания 205
Електронни книги 228 955
Бази данни по модули 69

 

Библиотечен комплекс

 

Разгърната застроена площ, в кв. м. 1 456
Общ брой читателски места 215
Брой компютъризирани читателски места 56
Работни часове през седмицата 58,5
Брой на служителите 18