БиблиотекаСтруктура

struktura_1050x399_crop_478b24840a

 

Директор


д-р Радостина Тодорова
тел. 02/8110292, в. 11901
e-mail: rtodorova@nbu.bg

 

 • Отдел "Комплектуване и каталогизация"
 • Направление "Развитие на колекции"

   

  Ръководител направление "Развитие на колекции":
  Мария Стоянова
  тел. 02/8110192, в. 11905
  e-mail: mstoianova@nbu.bg

   

  Библиотекари:

  Божура Панайотова
  тел. 02/8110295, в. 11907
  e-mail: bpanayotova@nbu.bg

   

  Десислава Милушева
  тел. 02/8110299, в. 11909
  e-mail: dmilusheva@nbu.bg

   

  Тихомир Асенов

  тел. 02/8110291, в. 11903
  e-mail: tasenov@nbu.bg


   

  Направление "Каталогизация"

   

  Ръководител направление "Каталогизация":
  Ангелина Гимишева
  тел. 02/8110293, в. 11904
  e-mail: agimisheva@nbu.bg

   

  Библиотекари:
  Йоана Андреева
  тел. 02/8110294, в. 11906
  e-mail: iandreeva@nbu.bg

   

  Мария Боро
  тел. 02/8110480, в. 11908
  e-mail: mtopuzlieva@nbu.bg

 • Отдел "Библиотечни и информационни услуги"
 • Началник отдел

   

  Гергана Мартинова
  тел. 02/8110198, в. 1198
  e-mail: gmartinova@nbu.bg

   

  Бюро "Заемна служба", партер

   

  Библиотекари:

  Кристиан Стоянов
  тел. 02/8110196, в. 1196
  e-mail: kstoyanov@nbu.bg
   

  Милкана Любенова
  тел. 02/8110196, в. 1196
  e-mail: mliubenova@nbu.bg

   

  Бюро "Заемна служба", І етаж

   

  Библиотекари:

  Диляна Младенова-Давидова
  тел. 02/8110261, в. 1291
  e-mail: dmladenova@nbu.bg

   

  Любомир Томов
  тел. 02/8110261, в. 1291
  e-mail: ltomov@nbu.bg

   

  Бюро "Справочно-библиографска информация"

   

  Библиотекари:

  Жанет Цанова
  тел. 02/8110296, в. 1296
  e-mail: jtsanova@nbu.bg

   

  Светлана Иванова
  тел. 02/8110296, в. 1296
  e-mail: s_ivanova@nbu.bg

   

  Стефка Захариева
  тел. 02/8110296, в. 1296
  e-mail: szaharieva@nbu.bg
   

  Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."

   

  Библиотекари:

  Васил Димитров
  тел. 02/811039002/8110298, в. 1390, 1298
  e-mail: vdimitrow@nbu.bg

   

 • Отдел "Технически ресурси и услуги"
 • Началник отдел

   

  Ваня Русева
  тел. 02/8110191, в. 11911
  e-mail: vruseva@nbu.bg

   

  Системен библиотекар

   

  Маргарита Павлова
  тел. 02/8110491, в. 11912
  e-mail: mtimcheva@nbu.bg

   

  Специалисти

    

  Атанас Иванов
  тел. 02/8110194, в. 11902
  e-mail: ativanov@nbu.bg

   

  Технически сътрудници

   

  Ангелина Калайджиева

  e-mail: ageorgieva@nbu.bg

   

  Бистра Гечева
  e-mail: bgecheva@nbu.bg

   

  Ваня Делчева
  e-mail: vdelcheva@nbu.bg

   

  Вера Сиракова
  e-mail: v.sirakova@nbu.bg

   

  Веселин Каменов 
  e-mail: vkamenov@nbu.bg

   

  Петя Йорданова

  e-mail: pyordanova@nbu.bg

   

  Соня Маркова
  e-mail: smarkova@nbu.bg

   

  Цвета Илиева

  e-mail: tsilieva@nbu.bg

   

   

   

  Компютърен център І: тел. 02/8110194, в. 1194

  Компютърен център ІІ: тел. 02/8110673, в. 2103

  Технологичен център: тел. 02/8110193, в. 1193

  Библиотека - гардероб: тел. 02/8110492, в. 1192