facebook

БиблиотекаАутистичен спектър

Пътеводителят е разработен от екип на Библиотеката на НБУ с консултант доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“, в рамките на проект „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни потребности“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ. Материалът е реализиран в два различни формата и може да бъде използван съобразно личните предпочитания на читателите.

 

Прикачени файлове