facebook

БиблиотекаПроф. Иванка Апостолова, д.н.

ivanka-apostolova1-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Проф. Иванка Василева Апостолова, д. н. (1930 2006)

 

Иванка Василева Апостолова е родена на 4 май 1930 г. в София. Завършва специалност „философия” в СУ „Климент Охридски” през 1951 г. Кариера в СУ като преподавател във Философския факултет (катедра „Диалектически и исторически материализъм”): асистент (1954), доцент (1968), професор (1981-1995). Между 1979 и 1983 г. е декан на Философския факултет, а между 1984 и 1989 г. е ръководител катедра „Диалектически и исторически материализъм” в него. Чела е лекционните курсове: „Философия на науката”, „Философското мислене на физиците”, „Основни понятия на философията” и др. Научните й интереси са в областите на философията на науката и философските проблеми на физиката. Защитила е дисертации на тема: „Стахановското движение и новото отношение към труда” (кфн, 1955) и „Стил на мислене (Осмисляне на гносеологическите и аксиологическите последици от развитието на съвременната физика)“ (дфн, 1978). Работила е като директор на „Центъра по философия на образованието” в СУ. Била е научен секретар на „Единния център по философия и социология”. Участвала е с доклади в световните конгреси по философия във Варна (1973), Дюселдорф (1978), Монреал (1983) и Брайтън (1988). Специализира в МГУ „Михаил Ломоносов” през 1963 г., както и в „Института по история на естествознанието и техниката” в Москва (Русия), Брайтън, Белфаст и Лондон (Великобритания), САЩ. Била е Ректор на Бургаския свободен университет.

От 1995 г. до кончината си е преподавател в Нов български университет, като е била негов ректор между 1995 и 2002 г. На 20 декември 2001 г. е удостоена със званието „Почетен професор” на НБУ за цялостен принос към това висше училище и утвърждаването му като съвременна образователна институция, за дейността ѝ като учен, преподавател и изследовател. На церемонията проф. Апостолова произнася академична лекция на тема „Философия на науката и психоанализата - Паули и Юнг“. Член на Настоятелството на Нов български университет от 20 май 2002 г. Умира на 9 декември 2006 г. в София.

Източник: Българската философска култура през XIX-XX век : Биографично-библиографски справочник. София: ЛИК, 2000, с. 89-90.

На 22.02.2007 г. в Библиотеката на Нов български университет официално е открита нова читалня, която носи името „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“.

 

Библиография на проф. Иванка В. Апостолова, д.н.

 

Настоящата библиография е създадена по повод 30-годишнината от създаването на Нов български университет и 20 години от удостояването на проф. Иванка Апостолова, д.н. със званието „Почетен професор на Нов български университет“.

За създаването на библиографията са използвани специализирани библиографски корпуси и библиотечни каталози. Тя се състои от два дяла. В дял I. e представена проф. Иванка В. Апостолова, д.н., като автор, съставител и редактор. В дял II библиографски са описани издания, посветени на живота и делото на проф. Иванка В. Апостолова, д.н., рецензии за нейни трудове, както и произведения, в които е спомената. След края на всяко библиографско описание е поставена интерактивна връзка към местонахождението на изданието в дадена библиотека, като най-често те водят към Библиотечния каталог на Нов български университет. Втората връзка „НЕА на НБУ“ предоставя възможност за непосредствено запознаване с научното наследство на проф. Апостолова, което е индексирано в Научния електронен архив на НБУ. За целта по-голямата част от статиите са дигитализирани и до тях е осигурен свободен достъп.

 

Дял I. Проф. Иванка В. Апостолова, д.н., като автор, съставител и редактор

 

2021 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Властта да избираш: 15 години Нов български университет. В: Идеи за нов университет. Нов български университет. Състав., науч. ред. и уводни думи Веселин Методиев ПЕТРОВ, Пламен Иванов ДОЙНОВ. София: Нов български университет, 2021, с. 94-101. ISBN 978-619-233-175-7.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

2011 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и Андрей АПОСТОЛОВ. Хора, срещи, характери. София: Херон Прес, 2011. ISBN 978-9545-802-966.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

2007 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Полето на метафорите. Състав. Андрей АПОСТОЛОВ, ред. Христо ХРИСТОВ, Веселина ВАСИЛЕВА, Георги ТЕКЕВ. София: Нов български университет, 2007. Университетска библиотека. ISBN 978-954-535-482-3.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

2004 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Спомени за професора. В: Иван Саръилиев: Усилието да узнаваш. Състав. Надежда АЛЕКСАНДРОВА, Науч. ред. Цвете ЛАЗОВА, Ясен ЗАХАРИЕВ. София: Нов български университет, 2004, с. 21-23. ISBN 954-535-328-7.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

2001 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Азаря Поликаров - идеи и разработки. В: В памет на академик Азаря Поликаров 1921-2000: Философия и наука. Колектив с председател Иванка Василева АПОСТОЛОВА. София: Академично издателство Проф. М. Дринов, 2001, с. 8-16. ISBN 954-430-797-4.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и др. В памет на академик Азаря Поликаров 1921-2000: Философия и наука. Колектив с председател Иванка Василева АПОСТОЛОВА. София: Академично издателство „проф. М. Дринов“, 2001. ISBN 954-430-797-4.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1997 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Азаря Поликаров - идеи и разработки: (По случай 75-годишнината му). Списание на Българската академия на науките. 1997, год. 110(1), с. 44-48. ISSN 0007-3989.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1996 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Неявното знание. Летература. 1996, (11), с. 12-15. ISSN 1310-6988.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1995 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Философското мислене на физиците. Природа: научно-популярен двумесечник за естествено-исторически знания. 1995, (4), с. 39-46. ISSN 0032-8731.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1993 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Две години Бургаски свободен университет. Море: литература, изкуство, култура. 1993, (1), с. 15-17. ISSN 0205-2296.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Книга – Философия. Т. 79 = Annuaire de l’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“. Faculte de philosophie. Livre – Philosophie. Ред. кол. гл. ред. Искра ЦОНЕВ, ред. Иванка Василева АПОСТОЛОВА. София: БАН, 1993 [за 1986].

Библиотечен каталог на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

1992 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Половинвековна дейност на попрището на научната популяризация и науката: По случай 70-годишнината на акад. А. Поликаров. Списание на Българската академия на науките. 1992, год. 38(1), с. 61-64. ISSN 0007-3989.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Книга Философия.  Т. 80-81 = Annuaire de l’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“. Faculte de philosophie. Livre – Philosophie. Ред. кол. Александър АНДОНОВ, Исак Соломон ПАСИ, Иванка Василева АПОСТОЛОВА, Николай Николов ИРИБАДЖАКОВ. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 1992 [за 1987/88].

Източник: Библиотечен каталог на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

APOSTOLOVA, Ivanka V. Changes in the University Education in Bulgaria. The Case of Philosophy Faculty. In: Education in East, Central Europe: Report of the Oslo Seminar. Ed. Arild TJELDVOLL. Buffalo, N.Y.: Graduate School of Education Publications, State University of New York at Buffalo.1992. p. 70. Special studies in comparative education, 30. ISBN 0-937033-52-9.

Bayerische Staatsbibliothek

НЕА на НБУ

 

1991 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева Доверие към философията. Философска мисъл. 1991, XLVII (4). с. 16-19.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Паули и Юнг: Философското мислене на Волфганг Паули. Светът на физиката. 1991, 14(4), с. 210-213. ISSN 0861-4210.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1990 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Метафоризиране на научната теория. Философска мисъл. 1990, XLVI (4), с. 15-20.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Научна общност и философски предпоставки: Отвъд скептицизма и консерватизма. София: Наука и изкуство, 1990.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1989 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и др. Културното битие на човека и проблемите на обществознанието. Ред. кол. Иванка АПОСТОЛОВА, Тотка ГЕОРГИЕВА, Здравко ПОПОВ, Росинка БОСТАНДЖИЕВА. София: б. и., 1989.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и Здравко ПОПОВ. [Предговор]. В: Културното битие на човека и проблемите на обществознанието. Ред. кол. Иванка АПОСТОЛОВА, Тотка ГЕОРГИЕВА, Здравко ПОПОВ, Росинка БОСТАНДЖИЕВА. София: б.и., 1989, с. 3-4.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Рационализиране на културния фон. В: Културното битие на човека и проблемите на обществознанието. Ред. кол. Иванка АПОСТОЛОВА, Тотка ГЕОРГИЕВА, Здравко ПОПОВ, Росинка БОСТАНДЖИЕВА. София: б.и., 1989, с. 5-11.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1988 г.

Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Философски факултет. Книга Философия. Т. 78 =Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski“. Faculte de philosophie. Ред. кол. гл. ред. Искра ЦОНЕВ, ред. Иванка Василева АПОСТОЛОВА. София: БАН, 1988 [за 1985].

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

APOSTOLOVA, Ivanka V. Humanization of Physics. In: Philosophie et Culture: Actes du XVIIe congrès mondial de philosophie [Montreal, 21-27. 8. 1983]:Vol. 3. Еd. Venant CAUCHY. Montreal: Beffroi u.a. 1988, pp. 55-58.

Philosophy Documentation Center

НЕА на НБУ

 

1987 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Светогледният смисъл на проблема за стил на мислене във физиката. В: Формиране на научен светоглед чрез обучението по природните науки: [Изследване]. Състав. Азаря ПОЛИКАРОВ, Саркис САРКИСЯН. София: Народна просвета. 1987, с. 174-190.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Философски факултет. Книга 2 Философия. Т. 77 = Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski“. Faculte de Philosophie. Livre 2 – philosophie. Ред. кол. гл. ред. Искра ЦОНЕВ, ред. Иванка Василева АПОСТОЛОВА. София: Изд. на БАН, 1987 [за 1984].

Библиотечен каталог на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

1986 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Нилс Бор и научната общност. В: Нилс Бор и физиката на XX век : [Сборник]. Ред. кол. Христо Я. ХРИСТОВ, отг. ред., и др. София: Българска академия на науките, 1986. с. 149-158.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Философски факултет. Книга философия. Т. 76 = Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski“. Faculte de Philosophie. Livre philosophie. Ред. кол. гл. ред Иванка АПОСТОЛОВА, Николай ИРИБАДЖАКОВ, Исак Соломон ПАСИ. София: Изд. на БАН, 1986 [за 1983].

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

APOSTOLOVA, Ivanka V. Der durch die Philosophie vermittelte Einfluss der Kultur auf die Physik. In: Struktur und Dynamik wissenschaftlicher Theorien: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie aus der Bulgarischen Forschung. Hrsg Christfried Tögel unter mitarb. von Hristo Smolenov und Anguel Stefanov. Frankfurt am Main, Bern, New York: Peter Lang, 1986, s. 49-63. Philosophie und Geschichte der Wissenschaften, Bd. 10. ISBN 3-8204-8977-0.

Deutsche Nationalbibliothek

НЕА на НБУ

 

1985 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Диалектиката като учение за всеобщата връзка и развитието. В: Основи на марксистката философия: [Учебник за студентите от ВУЗ]. 3. прераб. и доп. изд. София: Наука и изкуство, 1985, с. 154-176.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Изграждане на диалектикоматериалистически светоглед чрез изучаването на физиката. В: Влиянието на природните науки за формиране на материалистически светоглед: Чехословашко-български сборник. София: Софийски университет „Климент Охридски“, 1985, с. 80-101.
Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Философски факултет. Книга философия. Т. 75 = Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski“. Faculte de Philosophie. Livre philosophie. Ред. кол. гл. ред. Иванка АПОСТОЛОВА, Николай ИРИБАДЖАКОВ, Исак Соломон ПАСИ. София: Изд. на БАН, 1985 [за 1982].

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Философски факултет. Книга философия. Т. 74 = Annuaire de l’Universite de Sofia „Kliment Ohridski“. Faculte de Philosophie. Livre philosophie. Ред. кол. гл. ред. Иванка АПОСТОЛОВА, Николай ИРИБАДЖАКОВ, Исак Соломон ПАСИ, Кирил ВАСИЛЕВ. София: Изд. на БАН, 1985 [за 1981].

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

1983 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Влиянието на културата върху науката чрез философията. Философска мисъл. 1983, XXXIX(3), с. 90-93.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. За преподаването на философията в учебните заведения. Философска мисъл.1983, XXXIX(2), с. 40-48.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

APOSTOLOVA, Ivanka V. Essai d'analyse philosophiaue du rapport physique-biologie. In: Der 16. Weltkongress für Philosophie 1978: 27. August - 2. September 1978: Vol. 2. Ed. Alwin DIEMER. Peter Lang, 1983, pp. 154-158.

Philosophy Documentation Center

НЕА на НБУ

 

1982 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и др. Марксистко-ленинска философия: Кратък курс: Учебник за системата на партийната просвета. Състав и ред. Пейко СЛАВОВ, Иванка АПОСТОЛОВА, Неделчо ЛАТЕВ.[2. прераб. изд.]. София: Партиздат, 1982.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Съзнанието - свойство на високоорганизираната материя. В: Марксистко-ленинска философия: Кратък курс: Учебник за системата на партийната просвета. Състав и ред. Пейко СЛАВОВ, Иванка АПОСТОЛОВА, Неделчо ЛАТЕВ. [2. прераб. изд.]. София: Партиздат, 1982, с. 47-59.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Физиците пред аксиологически проблеми. София: Наука и изкуство, 1982.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1980 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Изменението на стила на мислене във физиката. В: Методологически проблеми на физическите науки. Отг. ред. Георги БРАТОЕВ. София: БАН, 1980, с. 5-19.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1979 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Диалектиката като учение за всеобщата връзка и развитието. В: Основи на марксистката философия: [Учебник за студентите от ВУЗ]. 2. прераб. и доп. изд. София: Наука и изкуство, 1979, с.159-181.
Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Организиране връзките между учените в периода на създаване на квантовата механика. В: Методологични проблеми на квантовата физика : [Сборник статии от български и чуждестранни автори]. Състав. и ред. Азаря ПОЛИКАРОВ. София: Наука и изкуство, 1979, с. 91-110.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1978 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Опит за философски анализ на отношението физика-биология. Философска мисъл. 1978, XXXIV(7), с. 87-90.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1977 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Организиране на връзките между учените в периода на създаване на квантовата механика. Философска мисъл. 1977, XXXIII(12), с. 87.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Стил на мислене: осмисляне на гносеологическите и аксиологическите последици от развитието на съвременната физика [Дисертация]. София: [Ив. Апостолова], 1977.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1976 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и др. Марксистко-ленинска философия: Кратък курс: Учебник за системата на партийната просвета. Състав и ред. Пейко СЛАВОВ Иванка АПОСТОЛОВА, Неделчо ЛАТЕВ. София: Партиздат, 1976.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Материята и основните форми на нейното съществуване. В: Марксистко-ленинска философия: Кратък курс: Учебник за системата на партийната просвета. Състав. и ред. Пейко СЛАВОВ, Иванка АПОСТОЛОВА, Неделчо ЛАТЕВ. София: Партиздат, 1976, с. 35-51.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1975 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Всеобща връзка в обективната действителност. В: Основи на марксистката философия: [Учебник за студенти от ВУЗ]. София: Наука и изкуство, 1975, с. 95-105.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Хуманизация на науката. София: Наука и изкуство, 1975.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева и Илия ТАСЕВ. Основни категории на материалистическата диалектика. В: Основи на марксистката философия: [Учебник за студенти от ВУЗ]. София: Наука и изкуство, 1975, с. 169-198.

Библиотечен каталог на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

НЕА на НБУ

 

1973 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Стил и парадигма. В: Съвременна физика: насоки на развитие, методологични проблеми. Ред. кол. Азаря Поликаров и др. София: Наука и изкуство, 1973, с. 14-30.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1972 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Стил на мислене. София: Наука и изкуство, 1972.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1971 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. По въпроса за съвременния стил на научно мислене. В: Енгелс и съвременното научно знание : [Сборник изследвания]. Състав. Състав. Светослав СЛАВКОВ. София: Наука и изкуство, 1971, с. 229-251.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1968 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Между физиката и философията: [Изследване] (Варна: Ст. Добрев-Странджата). София: Наука и изкуство, 1968.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1967 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Физика и материалистически светоглед. Библиотека на лектора. 1967, 8, с. 20-32. ISSN 1310-6988.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1963 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. За логическите предимства на диалектическия материализъм пред субективния идеализъм. Философска мисъл. 1963, XIX(1), с. 58-69.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. За определението на категориите качество, количество и мяра. Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при висшите учебни заведения. 1963, 3(1-2), с. 35-67.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

НЕА на НБУ

 

1962 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Причина и причинно отношение. Философска мисъл. 1962, XVIII(4), с. 16-27.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1961 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева Обсъждане на труда на проф. Ангел Бънков „Мислене и език”. Философска мисъл. 1961, XVII (5), с. 132-138.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Развитие на схващанията за причинността. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. 1961 [за 1960]., Т. 54(2), с. 177-260

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1959 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. За по-тясна връзка на философията с частните науки. Философска мисъл. 1959, XV(6), с. 99-101.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1958 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Ролята на социалистическото съревнование за изграждане социалистическо отношение към труда у българската работническа класа. Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. 1958 [за 1957], Т. 51(2), c. 131-167.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

1954 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Стахановското движение и неговата роля за изграждане социалистическо отношение към труда в Българската работническа класа [Дисертация]. София: Софийския държавен университет, Философско-исторически факултет, 1954.

Библиотечен каталог на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

НЕА на НБУ

 

1952 г.

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Научна сесия, посветена на труда на И. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието”. Философска мисъл. 1952, VIII(2). с. 152-160.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

АПОСТОЛОВА, Иванка Василева. Обсъждането на книгата на професор Асен Киселинчев „Въпроси на психологията в светлината на трудовете на И. В. Сталин по въпросите на езикознанието и учението на И. П. Павлов”. Философска мисъл. 1952, VIII(4). с. 191-193.

Библиотечен каталог на Нов български университет

НЕА на НБУ

 

Дял II. За живота и делото на проф. Иванка В. Апостолова, д.н.

 

Апостолова, Иванка Василева (1930). В: Българската философска култура през XIX-XX век : Биографично-библиографски справочник. Състав. и ред. Атанас Костов Стаматов, Добрин Петков Тодоров, Нина Иванова Димитрова. София: ЛИК, 2000, с. 89-90. ISBN 954-607-346-6

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

Апостолова, Иванка. Между физиката и философията. С., Наука и изкуство, 1968, 164 с. [Рецензия]. Философска мисъл. 1968, XXIV(10), с. 108-109.

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

АТАНАСОВА, Нина. Стилове на мислене. Философски алтернативи [онлайн]. 2008, (2), с. 225-229 [прегледан 02 юни 2021]. CEEOL. ISSN 0861-7899.

Библиотечен каталог на Нов български университет или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

ЖЕЛЕВ, Желю. В памет на професор Елка Панова. Философски алтернативи [онлайн]. 2013, (5), с. 140-140 [прегледан 02 юни 2021]. CEEOL. ISSN 0861-7899.

Библиотечен каталог на Нов български университет или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

МИТЕВ, Петър-Емил. Академик Кирил Василев (1918–2014). Социологически проблеми [онлайн]. 2014, (3-4), с. 388-391 [прегледан 14 юни 2021]. CEEOL. ISSN 0324-1572.

Библиотечен каталог на Нов български университет или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

НАЗЪРСКА, Жоржета. „Срутените кумири“: българските женски елити като „патрони“ на обществени институции (ХІХ-ХХІ в.). Балканистичен форум [онлайн]. 2017, (2), с. 37-50 [прегледан 14 юни 2021]. CEEOL. ISSN 1310-3970.

Библиотечен каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил. Академични и междуакадемични общности – условие за толерантност и развитие. Следва: Списание за университетска култура [онлайн]. 2017, (35), с. 108-115 [прегледан 14 юни 2021]. CEEOL. ISSN 1311-9060.

Библиотечен каталог на Нов български университет или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

СТЕФАНОВ, Ангел Стефанов и др. Стил на мислене: В памет на проф. Иванка Апостолова. Състав. Ангел СТЕФАНОВ, Лилия ГУОВА, Алекси АПОСТОЛОВ и Христо ТОДОРОВ. София: Нов български университет: [Св. Иван Рилски], 2008. ISBN 978-954-353-070-0.

Библиотечен каталог на Нов български университет

 

ТОДОРОВ, Добрин. Живот, отдаден на философската пропедевтика (проф. Асен Карталов на 80 години). Философски алтернативи [онлайн]. 2012, (4), с. 120-124 [прегледан 02 юни 2021]. CEEOL. ISSN 0861-7899.

Библиотечен каталог на Нов български университет или Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

ANGELOVA, Emilia. Transgressing Limits: Kant's Dialectic and the Problem of Metaphysics [PhD Dissertation]. University of Toronto, 2006.

Library and Archives Canada. Published Heritage Branch

GINEV, Dimitar, ed. Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht [u.a.]: Kluwer, 2003.   XII, 209. ISBN 1402014961.

Bayerische Staatsbibliothek

 

MINEVA, Emilia and Regina RAYCHEVA. On the Reception of Marxism in Bulgaria. Studies in East European Thought [online]. 2001, vol. 53(1/2, Springer), pp. 61–74 [прегледан 02 юни 2021]. JSTOR. ISSN 0925-9392.

JSTOR

 

PAUL, Cobley, et al. Semiotics Continues to Astonish: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs [online]. Berlin: De Gruyter Mouton, 2011 [viewed 14 June 2021]. Semiotics, Communication and Cognition, Vol. 7. ISBN 9783110253191.

EBSCO

 

POSER, H. [Review of Struktur und Dynamik wissenschaftlicher Theorien: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie aus der bulgarischen Forschung, by C. Tögel, H. Smolenov, & A. Stefanov] [online]. Isis, 1990, 81(1), pp. 154–155 [прегледан 02 юни 2021]. JSTOR. ISSN 0021-1753.

JSTOR

 

TASHEV, Andrey. The two pragmatisms in the philosophy of Ivan Sarailiev. Σημειωτκή - Sign Systems Studies [online]. 2013, vol. 4, pp. 433-445 [viewed 14 June 2021]. CEEOL. ISSN 1406-4243.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)