БиблиотекаИзложби

televiziqta-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „Телевизията“

 

 

1 – 30 ноември 2019 г.

Библиотека, I етаж

 

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с различни области на аудиовизуалното изкуство. Повод за изложбата е Световният ден на телевизията, който се чества на 21-ви ноември от 1996 г. като признание за нарастващото ú въздействие върху вземането на решения чрез насочване на вниманието на света. Телевизията изостря фокуса върху икономически и социални въпроси и има съществена роля за запазването на мира и сигурността. Световният ден на телевизията е по-скоро символ за комуникация и глобализация в съвременния свят.

 

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии и от бази данни  Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR, „University Press Ebook Collection“ на  ProQuest, „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO.

 

Сред изложените издания са: „Четвъртата възможност - университетска телевизия“ и „Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст“ на Иван Драганов, „Телевизията: В света на високите информационни технологии“ от Ангел Делийски, „Невербалната комуникация в телевизията: Психолингвистична и семиотична перспектива“ от Андреана Борисова Ефтимова, „Телевизионни жанрове: Теория, методи, модели“ на Поля Иванова, „Телевизията – културна индустрия“ и „Кино и електронни медии“ на Михаил Мелтев, „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България: Публичноправни аспекти“ на Райна Николова, „Записки по телевизията: Несполучливият културен модел“ на Владимир Михайлов, „Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)“ на Стойко Петков и редица други.

 

 

 

 

 Плакат

Библиография