БиблиотекаИзложби

banner-10-10_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „Любовта в библиотечните колекции на Нов български университет“

 

Изложба от книги, статии и аудиовизуални документи

1 септември – 15 октомври 2017 г.

Библиотека, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

 Плакат

 Резюме

 Библиография