БиблиотекаИзложби

max-weber-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „В света на Макс Вебер“

 

 

8-30 юни 2020 г.

Библиотека

 

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с научната дейност и живота на Макс Вебер. Посветена е на 100 г. от смъртта на изключителния учен от края на 19 и началото на 20 век. Много научни дисциплини, особено социологията, го приемат за класик. Неговите универсални изследвания по икономика, религия, управление, право и изкуство са останали актуални, въпреки времето. Събитието е част от Виртуалната програма на Център за книгата през месец юни.

 

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), JSTOR, ScienceDirect, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, „Academic Search Complete“ и „eBook Collection“ на EBSCO, а също така видеозаписи и съставни части от уебсайтове, които са свободно достъпни.

 

Сред включените в библиографията документи са книгите на Макс Вебер „Генезис на западния рационализъм“ под съставителството и обща редакция на Кольо Коев, „Политиката като призвание. Науката като призвание“, „Протестантската етика и духът на капитализма“, „Рационални и социологически основания на музиката“, „Смисъл и ценност: антология“ със съставител Кольо Коев, „Социология на господството“,  „Социология на религията“ и други.

 

По повод юбилея студенти и преподаватели могат да четат в Дигиталната библиотека книгата на Макс Вебер „Смисъл и ценност: антология“ със съставител Кольо Коев. Включена е в колекция „Най-четени заглавия“.

 

Свободно достъпни съставни части от уебсайтове:

Портал Култура: Макс Вебер – Хоризонти на социологическия опит

Ценности и общност: „Политиката като призвание” е лекция на Макс Вебер (1864-1920), изнесена пред студенти в Мюнхенския университет през 1919 г.

Ценности и общност: Политилогът Евгени Кръстев за научните възгледи на Макс Вебер

Баварската академия на науките: Max Weber-Gesamtausgabe: Schriften, Reden, Briefe und Vorlesungen

Енциклопедия Британика: Max Weber German sociologist

 

Видео изложба!

 

 

 Плакат

 Библиография