БиблиотекаИзложби

korica_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „Презентацията“

 

 

1-30 април 2019 г.
Библиотека, I етаж

 

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на Нов български университет, свързани с използването на понятието „презентация“ в различните професионални направления. Повод за провеждането ú e междудепартаментен семинар „Презентация – един термин, разнородни значения в различните направления“. Изложбата включва и материали пряко свързани с разнообразните видове презентационни практики и умения от области като: визуална комуникация, реторика, език на тялото и облеклото, педагогика, психология, маркетинг, дигитални технологии и други. Неин специален акцент е проследяване в исторически и социален план на развитието на културата на презентиране, която в условията на съвременния високо технологизиран и глобален свят се превръща в основно комуникационно средство, както в сферата на професионалната и творческа реализация, така и по отношение на всестранното изразяване на човешката личност.

 

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази данни Alexander Street: Academic Video Online,  Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „Academic Search Complete“ на EBSCO, JSTOR, Leisure and Tourism, Sage Journals и Web of Science.

 

Сред изложените издания са: „Визуална комуникация“ на Христо Кафтанджиев, „Езикът на тялото“ на Кай Опел,

 

„Животът е поредица от презентации: Осем начина да вдъхновявате, информирате и влияете всекиму, навсякъде, във всеки момент“ на Тони Джери, „Презентация и самопрезентация“ на Юрий Янакиев, „Презентирай като Стив Джобс: Как да бъдем невероятно успешни пред всяка аудитория“ на Кармайн Гало, „Семиотика, риторика, стилистика“ на Цветан Тодоров, „Ти си това, което презентираш: 10 x 10: Презентацията. Кой си. Какво можеш. Какво искаш“ на Кирил Янев, „Essentials of visual communication“ на Бо Бергстром, „Presentation Zen Design: A simple visual approach to presenting in today's world“ на Гар Рейнолдс,  „Slide:ology: The art and science of creating great presentations“ на Нанси Дуарте, „Visual communication: Images with messages“ на Пол Мартин Лестър и редица други.

 

 

 

 Плакат

 Библиография