БиблиотекаИзложби

plakati-bulgarian-teathre-1050x399_1050x399_crop_478b24840a

 

Изложба „Българският театър“

 

 

16 декември 2020 г. – 31 януари 2021 г.

Библиотека, II етаж

 

Изложбата представя книги и статии от библиотечните колекции на НБУ, свързани с историята и развитието на българския театър от зараждането му през XIX век до наши дни. Повод за събитието е отбелязването през месец декември на 200 години от рождението на Сава Доброплодни, който на 15 август 1856 г. осъществява първата постановка на драматургична творба в нашата страна – побългарената комедия (по гръцкия писател Милтиадис Хурмузис) „Михал Мишкоед“, с което поставя началото на родното театрално изкуство.

 

Съставената библиография към изложбата съдържа документи, които са притежание на Библиотеката на НБУ. Включени са библиографски описания на книги и статии от бази от данни Central and Eastern European Online Library (CEEOL), „Academic Search Complete“ и „eBook Academic Collection“ на EBSCO и JSTOR.

 

Сред изложените документи са: „...А театърът може без всеки от нас!“ от Виолета Бахчеванова, „Американската драма на българска сцена: Театърът като превод на култури“ от Корнелия Славова, „Апостол Карамитев: Театрален портрет“ от Севелина Гьорова, „Българският театър след 1989 и новата британска драма“ от Камелия Николова,  „Българският Хамлет ХХ век“ от Божидара Божинова, „В името на театъра: Дневник“ от Олга Кирчева, „Да създадеш театър: Исторически сборник“ от Стефан Кортенски, „Един живот в пет тетрадки“ от Надя Тодорова, „Книга за български възрожденски театрали“ от Къна Бойчева, „Кризите на Народния театър“ от Виолета Дечева и други.

 

Вриртуално представяне на изложба "Българския театър"

 

 

 

 

 Плакат

 Библиография