facebook

БиблиотекаДостъпност на средата

Лесен достъп до библиотеката предлага централният вход на университета на ул. „Монтевидео“. Между тротоара и двора има седем стъпала. След прекосяване на двора отново има седем стъпала. От централния вход до вратите на библиотеката има около 40 крачки. Ако се използва входа на корпус 2 от ул. „Народно хоро“, отново има седем стъпала, които са снабдени с тактилни плочки. Тактилната пътека продължава до входа на корпус 2 като преди него има осем стъпала. Пътят до библиотеката преминава през Центъра по изкуства, който се намира с един етаж по-долу. Може да се заяви посрещане на имейл адрес на латиница bfb@nbu.bg или телефон 02/8110191.