facebook

БиблиотекаБиблиотечни асистенти

Съдействие при издирване на информация, книги и списания, помощ при работа с бази данни оказват квалифицирани библиотечни асистенти:

 

          Светлана Иванова

 

Библиотекар

 

 


          Стефка Захариева

 

Библиотекар