БиблиотекаБиблиотечни асистенти

Съдействие при издирване на информация, книги и списания, помощ при работа с бази данни оказват квалифицирани библиотечни асистенти:

 

  • Светлана Иванова, библиотекар, тел.02/8110296, имейл: s_ivanova@nbu.bg.
  • Стефка Захариева, библиотекар, тел. 02/8110296, имейл: szaharieva@nbu.bg.