БиблиотекаБази данни с временен достъп

p1020253_1050x399_crop_478b24840a

 

Временен достъп до електронните книги на Bloomsbery Group

 

До 22 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до „Bloomsbury Collections“ на издателство Bloomsbery Group в областта на изкуството, социалните и хуманитарни науки. Колекциите осигуряват достъп до около 7000 заглавия на електронни книги. Пълният текст на електронните книги е наличен в .html и .pdf формат. Могат да се изтеглят и разпечатват. Езикът в базата данни е английски.

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

 

Временен достъп до електронни списания на издателство de Gruyter

 

До 31 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до 376 списания на издателство de Gruyter в областта на изкуството, науката, техниката, социалните и хуманитарни науки. Периодичните издания са на английски и немски език. В редакционната колегия на всяко заглавие влиза международен екип от световно признати учени и експерти в своята област. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. На разположение са около 86 заглавия на отворен достъп, които могат да се използват пълнотекстово след изтичане на пробния достъп. Пълният текст на статиите е наличен в .pdf формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа | Пълен списък

 

Временен достъп до икономически данни от CEIC Data

 

До 31 декември 2018 г. библиотеката организира временен достъп до електронния ресурс CEIC Data. Платформата предлага икономически данни за 195 страни и 20 отрасъла на промишлеността. Включена е информация от национални статистически агенции, Международния валутен фонд, Световната банка, индекс Дау Джоунс и мн. др.). Представени са 4 млн. серии от данни. Подходяща е за икономически и финансови анализи и прогнози, и подпомага работата на аналитици, практици и изследователи, преподаватели и студенти. Езикът е английски. Данните се изтеглят в .xls формат.

Следните колекции могат да се ползват:

  • CEIC Data’s Global Database – осигурява достъп до данни от 1992 г. досега. Могат да се проследяват различни индикатори, като БВП, БНД, преки чуждестранни инвестиции, индекс на потребителските цени и др.
  • Daily Database – актуална информация за финансовите пазари, депозити, обмен, наеми, монетарна политика и други.
  • Premium Databases (Brazil Premium Database, China Premium Database, Russia Premium Database, India Premium Database, Indonesia Premium Database) – проследява се развитието на най-динамично променящите се икономики, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и Русия.
  • World Trend Plus - специално създадена за бенчмаркинг и проследява конкурентноспособността и макроикономическите тенденции на отделни страни и региони. Тук могат да се намерят данни на Global Economic Monitor (GEM) и ASEAN Economic Monitor.

От началния екран изберете „Click here for guest access“.

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа