БиблиотекаБази данни с временен достъп

emeral-insight-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

Колекция от книги на Emerald Publishing

 

Библиотеката организира временен достъп до колекция от книги на Emerald Publishing до 31. октомври 2019 г. Тя съдържа 1650 заглавия на английски език в тематични области:  икономика, счетоводство, бизнес, околна среда, туризъм, маркетинг, връзки с обществеността, социология, култура, здравеопазване и други. Четенето се осъществява чрез платформа Emerald Insight. За да се достигне само до изданията, до които е осигурен достъп се маркира „Only content I have access to“, намиращ се в списъка с резултати вдясно.   

 

Пълният текст може да се изтегля и разпечатва в .pdf и epub. формат.

 

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа