БиблиотекаБази данни с временен достъп

p1020253_1050x399_crop_478b24840a

 

„eJournals Premier“ на Emerald

 

До 17 юли 2017 г. библиотеката организира временен достъп до колекция „eJournals Premier“ на Emerald. Тя е мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота. С почти 50-годишен опит Emerald управлява портфолио от 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters. Цели 72% от индексираните заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. (Thomson Reuters Journal Citation Reports 2015). Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато. Тя осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическо значение.

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа

 

Седем колекции от „Alexander Street Press“

 

До 31 юли 2017 г. библиотеката организира временен достъп до седем колекции с аудио-визуални материали и книги от „Alexander Street Press“.

Колекциите предоставени от издателя са:

  • Academic Video Online (AVON);
  • Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management Online; International Business Online; Business eBooks Online);
  • Border and Migration Studies Online;
  • Psychological Experiments Online;
  • Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)
  • Engineering Case Studies Online;
  • Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).

Постоянен е достъпът до колекция „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“.

 

Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа