facebook

БиблиотекаБази данни с временен достъп

elektronni-resursi-1050x399px_1050x399_crop_478b24840a

 

Информация: бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296 или имейл library@nbu.bg.

 

 • IEEE. COVID-19
 • IEEE в подкрепа на своята мисия за „насърчаване на технологични иновации и върхови постижения в полза на човечеството“ предлага повече от 800 документа, свързани с COVID-19, безплатно за неопределен срок от време.

   

  Документите са на английски език и могат да се достъпват чрез платформа IEEE Xplore.

   

  Институтът на инженерите по електротехника и електроника (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) е професионална асоциация за електронно инженерство и електротехника (и свързаните с нея дисциплини) с корпоративен офис в Ню Йорк. Към 2018 г. това е най-голямата асоциация на технически професионалисти в света с повече от 419 000 членове в над 160 страни по света. Неговите цели са образователният и технически напредък в електротехниката и електронното инженерство, телекомуникациите, компютърната техника и сродните дисциплини.

   

  Достъп

 • SIAM. Колекция „Epidemiology“
 • В отговор на избухването на новия коронавирус SARS-CoV-2 и свързаната с него болест COVID-19, Общността за индустриална и приложна математика (Society for Industrial and Applied Mathematics, SIAM) пусна своята колекция „Epidemiology“ за свободно ползване за неопределен срок от време. Колекцията се състои от научни публикации на английски език за епидемиология, пандемии и ваксини. От SIAM се надяват научното съдържание да помогне в навременната борба срещу този глобален проблем. 

   

  SIAM е международна общност от над 14 000 индивидуални членове и почти 500 академични, изследователски, производствени, консултантски, правителствени и военни организации. Създадена е през 1952 г. като организация с нестопанска цел, за да предаде полезни математически знания на нематематици, които да прилагат математическата теория за практическа, индустриална или научна дейност.

   

  Достъп

 • TAYLOR & FRANCIS. Електронни книги
 • Студенти и преподаватели на Нов български университет могат да четат от колекцията с електронни книги на Taylor & Francis до 31 януари 2022 г. Taylor & Francis са сред най-големите издатели на е-книги в света. Достъпът е организиран от Библиотеката на НБУ.

   

  Колекцията включва 139 000 книги на английски език. Taylor & Francis публикува повечето заглавия в областта на хуманитарните и социалните науки под логото на „Routledge“. Застъпени са теми като: история, политически науки, език и литература, изкуства, икономика и финанси, изследвания на развитието, право, география, образование и много други. Под другата запазена марка CRC Press се публикуват заглавия в областта на технологиите, медицината, математиката, околната среда, физиката, информатиката, инженерните и селскостопански науки. Над 30 000 заглавия в тези предметни области се използват в научноизследователски центрове, академични лаборатории, лекционни зали и от професионалисти по целия свят.

   

  В пробния достъп не са включени заглавия с DRM защита и такива, класифицирани като учебници (textbooks). Издателят предоставя възможност само за четене.

   

  Достъп в локалната мрежа | Достъп извън локалната мрежа