БиблиотекаПравила

pravila_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката на НБУ се ползва от курсисти, студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. Необходима е регистрация, за да бъде издадена читателска карта. 


Правила за членство

 

Регистриране в библиотеката и издаване на читателска карта става при следните условия:

 

  • Студенти, докторанти, преподаватели и служители на НБУ представят документ за самоличност.
  • Студентите, успешно дипломирали се в НБУ, могат да ползват Библиотеката безплатно и безсрочно, без право да заемат библиотечни документи за дома.
  • Курсистите и външните потребители представят документ за самоличност и заплащат такса за издаване на читателска карта.

 

Правила за заемане

 

Колекции  Преподаватели Студенти**, докторанти, служители Студенти по програма "Еразъм"
брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване
Екземпляр за дома (зелен етикет) 10 1 месец 8 1 месец 3 1 месец
Единствен/последен екземпляр (червен етикет)* 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Лични библиотеки (червен етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Доктор Хонорис Кауза (син етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Художествена литература 2 1 месец 2 1 месец 1 20 дни
Нотни издания 1 1 месец 1 1 месец 1 1 месец
Материали към курсове 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни
Аудиовизуални документи 5 1 месец 5 1 месец 3 1 месец
Периодични издания 5 3 дни 1 3 дни  -  -

 
* Забележка: Екземплярите от тази колекция могат да се заемат за дома, с изключение на месеците: декември и януари, май и юни.

** Забележка: Студенти с установена дислексия на развитието ползват библиотечни документи от всички изброени тук колекции за 2 месеца.

Прикачени файлове