БиблиотекаПравила

pravila_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотеката на НБУ може да се ползва от курсисти, студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. За целта е необходимо да бъдете регистрирани като читатели и да притежавате читателска карта. 


Правила за членство


Записване в библиотеката и издаване на читателска карта става при следните условия:

  • Студентите и докторантите на НБУ представят лична карта. След семестриалното си завършване студентите запазват читателските си права за един семестър със статут на дипломант.
  • Преподавателите и служителите на НБУ представят лична карта.
  • Курсистите и обучаващите се в програми към центровете за продължаващо обучение представят лична карта и заплащат такса за издаване на читателска карта.
  • Външните потребители представят лична карта и заплащат такса за издаване на читателска карта. 

 

Правила за заемане

 

Колекции  Преподаватели Студенти, докторанти, служители Студенти по програма "Еразъм"
брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване брой документи срок на ползване
Екземпляр за дома (зелен етикет) 10 1 месец 5 1 месец 3 1 месец
Единствен/последен екземпляр (червен етикет)* 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Лични библиотеки (червен етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Доктор Хонорис Кауза (син етикет) 1 20 дни 1 3 дни 1 3 дни
Художествена литература 1 20 дни 1 20 дни 1 20 дни
Нотни издания 1 1 месец 1 1 месец 1 1 месец
Материали към курсове 1 3 дни 1 3 дни 1 3 дни
Аудиовизуални документи 5 1 месец 5 1 месец 3 1 месец
Периодични издания 5 3 дни 1 3 дни  -  -

 
* Забележка: Екземплярите от тази колекция могат да се заемат за дома, с изключение на месеците: декември и януари, май и юни.

Прикачени файлове